يكشنبه 31 تير 1403   04:11:13
مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلاتمدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1248844
تعداد بازديد از سايت: 132413506
تعداد بازديد زيرپورتال: 1248844
اين زيرپورتال امروز: 34
در امروز: 4399
اين صفحه امروز: 34
پنجشنبه 26 شهريور 1388

اهداف، وظايف و ماموريت هاي گروه آمار و اطلاعات دانشگاه قم


 • شناسايي نيازهاي اطلاعاتي و آماري رئيس، معاونين و مديران دانشگاه 
 • طراحي و اجراي پژوهشهاي آماري و تحقيقات کاربردي مرتبط با فعاليتهاي دانشگاه
 • بررسي فرآيند توليد آمار و اطلاعات واحدهاي مختلف دانشگاه و شناسايي و رفع تنگناها و ناهماهنگي‌هاي موجود
 • مطالعه، بررسي و شناسايي منابع اطلاعاتي و اقلام آماري بخشهاي مختلف دانشگاه
 • تطبيق عناوين اقلام آماري با تعاريف، مفاهيم، روشها، معيارها و طبقه بندي‌هاي آماري مرکز آمار ايران
 • تدوين شاخصهاي آماري براساس اقلام آماري و اطلاعاتي شناسايي شده
 • تطبيق و معادلسازي شاخصهاي آماري با شاخصهاي مورد نياز وزارت علوم، سازمان سنجش، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي، استانداري، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ...
 • شناسايي و استخراج اقلام و شاخصهاي آماري جديد براساس فرمها و پرسشنامه‌هاي واصله
 • طراحي و استانداردسازي پرسشنامه‌ها و فرمهاي جمع‌آوري آمار و اطلاعات
 • برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي با واحدهاي دانشگاه جهت بازنگري و استانداردسازي اقلام، شاخصها و فرمهاي آماري
 • تهيه دستورالعمل تکميل فرمها و پرسشنامه‌هاي آماري جهت آموزش و راهنمايي کارشناسان واحدها
 • طراحي و تدوين بانکهاي اطلاعاتي جامع مرتبط با فعاليت تمامي حوزه‌ها اعم از : آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي، اداري، مالي، فني، عمراني و.. بمنظور تمرکز اطلاعات و سهولت بروزرساني آن
 • جمع‌آوري آمار و اطلاعات اساسي دانشگاه بمنظور تکميل و بروزرساني بانکهاي اطلاعاتي شامل :
1- آمار اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم
2- آمار اساتيد مدعو و حق التدريس دانشگاه قم
3- آمار کارکنان دانشگاه قم (رسمي، قراردادي، بخش خصوصي)
4- آمار دانشجويان دانشگاه قم (پذيرفته شده، شاغل به تحصيل، دانش آموخته)
5- آمار فضاهاي کالبدي دانشگاه قم (ملکي، استيجاري/ موجود، دردست احداث، دردست مطالعه/ آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، ورزشي، رفاهي، اداري و پشتيباني)
6- آمار و اطلاعات مديران دانشگاه (آموزشي و ستادي)
7- آمار و اطلاعات کليه فعاليتهاي دانشگاه اعم از پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي، امور اداري مالي و عمراني، ...
 • دريافت گزارش عملکرد واحدها و جمع‌آوري آمار و اطلاعات از فعاليتهاي انجام شده در حوزه‌هاي مختلف دانشگاه، براساس فرمها و اقلام آماري مصوب، بصورت هفتگي، ماهانه، فصلي، ترمي و سالانه
 • جمع آوري آمار و اطلاعات مراکز آموزشي و پژوهشي وابسته (مرکز تربيت مدرس، مرکز رشد واحدهاي فناوري، پژوهشکده سبز زيست محيطي)
 • پردازش و تجزيه و تحليل داده‌ها و تهيه جداول و نمودارهاي آماري و انعکاس آنها
 • تهيه و تنظيم گزارشات، جداول، شاخصها و نماگرهاي آماري مورد نياز مديران و معاونين دانشگاه
 • پاسخگويي به درخواستهاي آماري و نيازهاي اطلاعاتي واحدهاي درون دانشگاه
 • تکميل فرمها و پرسشنامه‌ها و جمع‌آوري آمارهاي درخواستي وزارت علوم، موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي، سازمان سنجش، استانداري قم و ساير سازمانها و نهادها ذيربط.
 • تکميل فرمها و جمع‌آوري مستندات ارزيابي عملکرد اختصاصي و عمومي دانشگاه جهت ارسال به استانداري، سازمان سنجش و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي
 • تهيه و تدوين گزارش عملکرد سالانه دانشگاه جهت انتشار در سطح دانشگاه، قراردادن روي وب سايت دانشگاه و ارائه به هيأت امناء .
 • تهيه و تنظيم نشريات آماري برحسب نياز اعم از سالنامه، فصلنامه و ماهنامه آماري
 • تهيه چارچوب ارائه گزارش‌عملکرد براي واحدها و نظارت بر توليد گزارشات آماري توسط آنها   
 • برگزاري جلسات آماري و نشست با مديران و رابطين آماري معاونت ها و ... .
تعداد بازديد اين صفحه: 15890
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

مديريت برنامه، بودجه و تشكيلات - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما