جمعه 24 فروردين 1403   17:43:22
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایه
گروه های آموزشی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1035621
تعداد بازديد از سايت: 129786588
تعداد بازديد زيرپورتال: 1500370
اين زيرپورتال امروز: 43
در امروز: 10348
اين صفحه امروز: 26
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
سه‌شنبه 5 اسفند 1399 09:15:31
چهارشنبه 16 ارديبهشت 1394

 

اساتيد گرامي با توجه به زمان بر بودن فرآيند ارتقاي مرتبه و اينكه در صورت بروز مشكل ممكن است بدليل اصلاح اشتباهات رخ داده امر ارتقاي مرتبه به طول بيانجامد خواشمند است هنگام تحويل مدارك، به موارد زير دقت فرمائيد:
1)     فرم هاي مربوطه را ازاينجا دانلود كنيد.
2)     كليه فرم ها مي بايست بدون خط خوردگي و لاك گرفتگي تكميل شود. 
3)    صفحه اول(كاربرگ الف) شامل مشخصات علمي متقاضي مي باشد كه مي بايست تمامي بندها به دقت تكميل شده و به امضاي متقاضي و مدير گروه مربوطه برسد. كاربرگ ب شامل 4 صفحه مي باشد كه متقاضي مي باست تنها كادر بالاي فرم را تكميل نمايد(شكل زير). 
4)    كاربرگ ج است شامل 7 كه كه متقاضي مي بايست مشخصات خود را در كادر بالاي صفخات اين فرم وارد كرده و  ستون "تعداد رديف هاي تكميل شده" را نيز تكميل نمايد. توجه داشته باشيد قسمت هايي از ستون ياد شده كه ارتباطي به متقاضي ندارد بايد خالي بماند(مانند بندهاي 2-1، 2-2، 2-3 و غيره).
5)      كاربرگهاي بعدي  شامل به ترتيب كاربرگ هاي مواد فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي متقاضي مي باشد. 
6)      متقاضي مي بايست تمامي سوابق ياد شده را متناسب با عنوان هر فرم در جاي خود اضافه نمايد. همچنين متقاضي بايد تمامي سوابق نوشته شده را به همراه مستندات آن به دانشكده تحويل نمايد. لازم به ذكر است به مواردي كه فاقد مستندات است امتيازي تعلق نمي گيرد.
7)     بندهاي 2-1 و 2-2 به صورت خالي در فرم قرار گيرد.
8)    تمامي صفحات مربوط به بندهاي بعد از بند 2-2 بايد به امضاي مديرگروه نيز برسد.
9)    در بند 3-1 متقاضي مي بايست تمامي اطلاعات مربوط به مقاله و مجله مورد نظر را وارد نمايد. علاوه بر اين متقاضي مي بايست مدرك معتبري براي اطلاعات وارد شده در مورد IF و MIF ارائه دهد كه اين اطلاعات معمولا از سايت Web of knowledge  (در مورد ضريب تأثير مجله مي توان پرينت صفحه اصلي ژورنال كه در آن ضريب تأثير مجله مشخص شده است را نيز ارائه كرد) استخراج مي شود. براي ارائه گواهي مربوط به علمي پژوهشي بودن مقاله، متقاضي مي بايست با مراجعه به پايگاه استنادي جهان اسلام(ISC) با جستجوي عنوان مجله، تصوير تأييديه آن را ارئه نمايد(شكل2،1 و3).
 
 
 1:ضريب تأثير 


 2:گواهي علمي پژوهشي بودن مقاله

 
 

3:پايگاه اطلاعاتي تامسون رويترز - MIF

 
10)     در ستون نمايه علمي معتبر ، نوع مقاله را مشخص كنيد(ISI,ISC).
11)    در بند 3-5 و 3-6 علاوه بر ارائه اصل مقاله، گواهي شركت در همايش ها نيز ارائه شود(Certification).
12)     حتي در صورت خالي بودن بند 3-7 متقاضي موظف است اصل رساله دكتري و كارشناسي ارشد خود را تحويل دهد.
13)     توجه داشته باشد در بند 3-9، تمامي طرح هايي كه خارج از دانشگاه انجام شده مي بايست موافقت دانشگاه را نيز داشته باشند كه ارائه گواهي آن الزامي است.
14)     در صورتي كه متقاضي اثر تأليفي، تجديد چاپ شده و يا ترجمه كتاب تخصصي دارد ضمن نوشتن آن در بند 3-12 مي بايست يك نسخه از اصل اثر و همچنين تصوير جلد كتاب و شناسنامه كتاب را نيز ارائه نمايد.
15)  متقاضي موظف است بند 4-1 را تنها براي 10 نيمسال كامل منتهي به ترم جاري(زمان درخواست) تكميل نموده و در صورتي كه داراي فعاليت اجرايي بوده است، ضمن درج آن در ستون عناوين ساير فعاليت هاي  همين قسمت مستندات آن را نيز ارئه نمايد.
16)     علاوه بر تكميل فرم ها، ارائه مدارك زير نيز الزامي است.
  • - كپي برابر اصل تمامي صفحات شناسنامه و كارت ملي.
  •  - كپي برابر اصل كارت پايان خدمت.
  • - كپي برابر اصل تمامي احكام كارگزيني مهم(تمامي احكام تمديد قرارداد سالانه،احكام ترفيع پايه سالانه، پايه سربازي، پايه ايثارگري، پايه تشويقي، پايه بورس، حكم مربوط به تبديل وضعيت از پيماني به سمي آزمايشي براي متقاضيان اراتقا به دانشياري، حكم تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي براي متقاضيان ارتقا به استادي و غيره). از ارائه احكام غير ضروري خود داري فرمائيد.
  • - كپي برابر اصل مدارك تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري.
  • - ريز نمرات مقطع كارشناسي ارشد و دكتري. 
17)     متقاضي مي بايست يك لوح فشرده شامل فرم تكميل شده، مدارك فوق الذكر، مستندات مربوط به مواد 4 گانه ارتقاي مرتبه، در پوشه هاي جداگانه و با شماره گذاري با همان ترتيب نوشته شده در فرم ارتقا را به دانشكده تحويل نمايد.
18) متقاضي ملزم است بجاي ارائه برگه هاي خالي و تكميل نشده، فرم تعداد موارد ثبت شده در پرونده ارتقا را تكميل و ارائه نمايد.
 
تعداد بازديد اين صفحه: 7815
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

دانشگاه قم - دانشكده علوم پايه
مجری سایت : شرکت سیگما