ارتباط با ما


آدرس پژوهشكده: قم-بلوار الغدير-بعد از شهرك قدس-دانشگاه قم-ساختمان كتابخانه مركزي-طبقه اول جنب آزمايشگاه مركزي
تلفن: 32103353-025
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 680670
تعداد بازديد از سايت: 131576331
تعداد بازديد زيرپورتال: 680670
اين زيرپورتال امروز: 104
در امروز: 16378
اين صفحه امروز: 104
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
چهارشنبه 8 بهمن 1399 10:40:17
اطلاعات متنی پژوهشکده محیط زیست
سه‌شنبه 21 اسفند 1397
طرح هاي پژوهشي انجام شده در پژوهشكده محيط زيست به شرح زير مي باشد:

طرح هاي پژوهشي گروه آلاينده هاي زيست محيطي:

1- بررسي نگرش مردم قم جهت جايگزيني پاكت هاي قابل جذب طبيعي به جاي پاكت هاي پلاستيكي و بررسي امكان توليد صنعتي آنها در شهر قم.
2- امكانسنجي توليد نيمه صنعتي نانهاي سنتي(تيري) با ماندگاري طولاني بررسي نظر مردم جهت جايگزيني آنها با نان هاي صنعتي در شهر قم.
3- سنجش ويتامين D ، پارامترهاي بيوشيميايي و سنجش تراكم استخوان در بانوان شهر قم و مقايسه با نرمال جمعيت نرمال.
4- برسي امكان توليد محصولات جديد از مواد اوليه سوهان و بررسي مقبوليت و توجيه اقتصادي و فني آن.
5- تعيين ميزان شيوع استفاده از مواد نيروزا در بانوان ورزشكار مراجعه كننده به باشگاه هاي ورزشي در شهر قم.
6- بررسي شيوع پوكي استخوان در بانوان قم و راه اندازي روش سنجش ماركرهاي بيوشيميايي استخوان.
7- مطالعه تأسيس پارك آبي شركت تعاوني مدرسان و كارشناسان پوياي قم.
8- محاسبه و طراحي خط توليد مواد اوليه عايق رطوبتي، چسب و آسفالت از ضايعات و پسماندهاي صنعتي كارخانجات روغن.
9- مطالعه فناوري مورد نياز به منظور طراحي نانوفيلترهاي مناسب جهت تصفيه آب قم.
10- مطالعه روش هاي جذب آلاينده هاي كربني و انتخاب روش سالم توليد ذغال چوب در شركت تعاوني مدرسان پوياي قم.
11- مطالعه روش هاي افزايش مهارتهاي فني، آموزشي و ساماندهي بانوان هنرمند عضو شركت تعاوني مدرسان و كارشناسان پوياي قم جهت توليد و عرضه محصولات.
12- طراحي و ساخت نرم افزار آموزشي دانشگاهي در شركت تعاوني مدرسان و كارشناسان پوياي قم، اطلس نورولوژي نمونه.
13- بهينه سازي توليد صنوبر در زمينهاي بياباني شركت تعوني مدرسان و كارشناسان پوياي قم از طريق ريزازدياي و با استفاده از پساب تصفيه خانه اضطراري شهر قم.
14- مطالعه و بررسي ايجاد شهرك چاپ و نشر در استان قم.
15- مطالعه امكان پرورش آبزيان در آبهاي سنگين معدن سنگ شركت تعاوني مدرسان و كارشناسان پوياي قم.
16- بررسي راه هاي افزايش كارايي تصفيه خانه اضطراري شهر قم و امكان واگذاري آن به صندوق پژوهش و فناوري استان قم.
17- مقايسه ميزان آلودگي هاي شيميايي، فلزات سنگين و ميكروبي آب سد 15 خرداد قبل و بعد از ورود به تصفيه خانه هاي شهري قم و ميزان آلودگيهاي فوق پس از تصفيه آب توسط دستگاه هاي آب شيرين كن در شهر قم و مقايسه پارامترهاي فوق با آب شهرهاي تهران و كاشان.
18- تعيين ميزان استفاده از مواد آلاينده ممنوعه و خطرناك (هورمونهاي محيطي) در كارخانجات شيميايي استان قم.
19- تعيين پروفايل هورمونهاي 11-كيتوتستوسترون و تستوسترون در ماهيان نر و ماده دو گونه فيل ماهي و تاسماهي ايراني و بررسي تغييرات آنها در طي دوران رشد و بلوغ جهت تعييين جنسيت آنها.
20- طراحي روش جديد اندازه گيري بيوماركرهاي اختصاصي استخوان جهت مانيتور كردن بانوان دچار پوكي استخوان در استان قم.
21- بررسي اكولوژي و پراكنش گونه حمايت شده هوبره در استان قم.
22- باران به منزله پالايشگر محيط زيست.
23- بررسي آلودگي آب هاي تصفيه شده شهر قم به آلاينده هاي هورمون هاي محيطي.
24- مطالعه و تدوين طرح جامع مديريت بحران استان قم بر اساس مدل آماري سناريوهاي مختلف بحران.


طرح هاي پژوهشي گروه بيوانفورماتيك و محيط زيست:

1- بيوانفورماتيك در محيط زيست.
2- مقايسه مدل هاي موجود  شبكه هاي عصبي جهت آناليز اطلاعات بيولوژيكي و انتخاب بهترين سيستم.
3- استفاده از ابزارهاي بيوانفورماتيك براي تعيين مهمترين خصوصيات موثر در مقاومت آنزيمها به درجه حرارت، مطالعه موردي آنزيم زيلاناز.
4- بانك اطلاعات زيست محيطي استان قم.


طرح هاي پژوهشي گروه فرهنگ و محيط زيست:

1- بررسي ضرب المثل هاي مربوط به محيط زيست در دو زبان انگليسي و فارسي.
2- بازتاب عناصر طبيعي و عوامل زيست محيطي (نباتات و جانوران) در شعر ساماني.
3- بررسي استدلالي و تطبيقي احكام محيط زيست محيطي جانوران.
4- طبيعت در اديان ابراهيم، توصيف ها و كاركردها.
5- كتابشناسي توصيفي زيست محيطي كشور.
6- تجزيه و تحليل نظريات ارائه شده درباره محيط زيست از منظز اسلام در زبان انگليسي و مقايسه آن با متون حديثي.
7- نمايه مقاله هاي زيست محيطي كشور.
8- بازتاب جلوه هاي زيست محيطي در سفرنامه هاي ادبي و تاريخي تا پايان قرن هشتم.
9- كتابشناسي گزيده توصيفي زيست محيطي.
10- طراحي بانك اطلاعات ادبيات مكتوب با قابليت هاي ذكر شده.
11- ترجمه كتاب Research in the modern world.
12- بررسي روش هاي فرهنگ سازي زيست محيطي در ادبيات رمانتيك انگليسي.
13- احكام اخلاقي اسلام در خصوص محيط زيست.
14- تجزيه و تحليل نظريات ارائه شده درباره محيط زيست از منظر اسلام در زبان انگليسي  مقايسه آن با متون حديثي.
15- اخلاق زيست محيطي - (احكام اخلاق اسلامي در خصوص محيط زيست) جهت توليد دانشنامه ديني محيط زيست.
16- بازتاب عناصر طبيعي و عوامل زيست محيطي در شعر عصر غزنوي در اشعار منوچهري و عنصري و فرخي.


تعداد بازديد اين صفحه: 8258
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

پژوهشكده سبز - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما