کرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه قم
اطلاعیه های مهماطلاعیه های مهم
- برگزاري  دومين جلسه كميته داستگاهي
- برگزاري دوره دوم كرسي هاي ترويجي دانشگاه قم از دي ماه 97
پوسترپوستر
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 161659
تعداد بازديد از سايت: 126916739
تعداد بازديد زيرپورتال: 161659
اين زيرپورتال امروز: 11
در امروز: 5573
اين صفحه امروز: 11
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
شنبه 6 ارديبهشت 1399 12:31:11
اخباراخبار
برگزاري كرسي ترويجي سركار خانم دكتر رامين:

كرسي ترويجي سركار خانم دكتر رامين در دانشكده الهيات برگزارشد

در تاريخ 97/11/02كرسي ترويجي  سركار خانم دكتر رامين  باعنوان " مقايسه تِئوري جنگ عادلانه و جهاد در اسلام  "  در الهيات  برگزار گرديد. در اين كرسي كه با حضور اساتيد و دانشجويان برگزار شد، اساتيد معظم آقايان: دكتر عباس ايزد پناه و دكتر صابر جعفري به عنوان  ناقدان طرح نامه حضور داشتند. در اين جلسه سركار خانم دكتر جواندل دبيري جلسه را برعهده داشتند.
برگزاري كرسي ترويجي جناب آقاي دكتر علي الله بداشتي:

كرسي ترويجي جناب آقاي دكترعلي الله بداشتي در دانشكده الهيات برگزار شد


كرسي ترويجي تحت عنوان «طرحي نو درتقسيم بندي صفات الهي از جناب آقاي دكترعلي الله بداشتي » در تاريخ 97/10/25در دانشكده الهيات برگزار گرديد. در اين جلسه جناب آقاي دكترعباس ايزد پناه دبيري جلسه را برعهده داشتند و آقايان: دكتر محمد محمدرضايي و دكتر سيداحمد رضا شاهرخي   به نقد مطالب ارائه شده پرداختند.
برگزاري كرسي ترويجي جناب آقاي دكترسهراب عبدي زرين:

كرسي ترويجي جناب آقاي دكترسهراب عبدي زرين در دانشكده ادبيات وعلوم انساني برگزارشد
در تاريخ 97/10/25كرسي ترويجي 
جناب آقاي  دكترسهراب عبدي زرين باعنوان " نقش دينداري در هويت يابي، سلامت روان و امنيت اجتماعي جوانان "  در دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار گرديد. در اين كرسي كه با حضور اساتيد و دانشجويان برگزار شد، اساتيد معظم آقايان: دكتر احمد شاكرنژاد و دكتر علي نقي فقيهي  به عنوان  ناقدان طرح نامه حضور داشتند. در اين جلسه جناب آقاي دكتر رضا جعفري هرندي  دبيري جلسه را برعهده داشتند.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

برگزاري كرسي ترويجي جناب آقاي دكترمحمد جوادحيدري خراساني :

كرسي ترويجي جناب آقاي دكترمحمدجوادحيدري خراساني در دانشكده الهيات برگزارشد
كرسي ترويجي تحت عنوان «نقش مسئوليت مدني در ارتقاء توسعه پايدار محيط زيست و كاهش تخريب منابع طبيعي  از جناب آقاي دكتر محمدجواد حيدري خراساني» در تاريخ 97/10/24در دانشكده الهيات برگزار گرديد. در اين جلسه جناب آقاي دكترعليرضا ابراهيمي دبيري جلسه را برعهده داشتند و آقايان: دكتر سعيد فراهاني و دكتر رسول آهنگران  به نقد مطالب ارائه شده پرداختند.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

برگزاري پيش اجلاسيه كرسي نظريه پردازي جناب آقاي دكتر محمدهادي مفتح:

كرسي تخصصي جناب آقاي دكترمحمدهادي مفتح در دانشكده الهيات برگزار شد


 در تاريخ 97/10/05 كرسي تخصصي جناب آقاي  دكترمحمدهادي مفتح باعنوان " نقد وقاعده اهم ومهم  (باب تزاحم)"  در دانشكده الهيات برگزار گرديد. در اين كرسي كه با حضور اساتيد و دانشجويان برگزار شد، اساتيد معظم آقايان: دكتر عباس ظهيري، دكتر رضا اسلامي و دكتر سيف الله صرامي به عنوان شوراي داوران و اساتيد معظم آقايان: دكتر محمدعشايري منفرد، دكتر سيدضاء مرتضوي، دكتر محمودرضا عصاري و دكتر احمد رهدار نقد و داوري طرح نامه فوق را برعهده داشتند. در اين جلسه جناب آقاي دكتر ميثم چگين به عنوان ناظر و جناب آقاي دكترحيدري خراساني به عنوان دبيرجلسه حضور داشتند. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برگزاري جلسه كميته دستگاهي سال97:

اولين جلسه از دومين دوره كميته دستگاهي در دانشگاه قم برگزار شد
اولين جلسه كميته دستگاهي كرسي هاي ترويجي و نظريه پردازي، نقد و مناظره در تاريخ 97/10/03 در دفتر معاونت محترم پژوهشي دانشگاه و با حضور معاونين پژوهشي دانشكده ها و مدير پژوهش معاونت خواهران برگزار گرديد. طي اين جلسه ضمن بررسي فرآيند اجراي كرسي هاي ترويجي، طرحنامه هاي رسيده از دانشكده ها مورد بررسي قرار گرفت. كرسي هاي به تصويب رسيده طي برنامه زماني مشخص و دردانشكده هاي مربوطه برگزار خواهد شد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

آخرين جلسه دوره اول كميته دستگاهي كرسي هاي نظريه پردازي نقد و مناظره

جلسه در تاريخ96/10/23 در دفتر معاونت پژوهشي و با حضور رياست محترم دانشگاه، معاونت محترم پژوهشي، رياست محترم پرديس خواهران و اعضاي  محترم كميته دستگاهي برگزار گرديد. در ابتداي جلسه و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، سركار خانم دكتر ساطع ضمن خير مقدم به اعضاي حاضر در جلسه، به ارائه گزارشي از فعاليت هاي صورت گرفته در پژوهش خواهران جهت تاسيس كميته دستگاهي و فعال ساختن كرسي هاي ترويجي و تخصصي پرداختند.
ايشان در ادامه اظهار داشتند كه تعداد 65 كرسي ترويجي توسط اساتيد دانشكده ها برگزار گرديده است كه دانشكده ادبيات و علوم انساني با برگزاري 25 كرسي، دانشكده الهيات و معارف اسلامي 17 كرسي و دانشكده حقوق با برگزاري 14 كرسي به ترتيب بيشترين آمار را به خود اختصاص داده اند.
در ادامه جلسه، جناب آقاي دكتر فراهاني معاونت محترم پژوهشي ضمن اعلام تشكر و قدرداني خويش، به ارائه كرسي توسط دانشجويان دكترا و فراهم ساختن زمينه هاي مناسب جهت كمك هاي پيشيني به اساتيد محترم به منظور تشويق آنان در برگزاري كرسي هاي تخصصي و تسهيل فرآيند آن و تلاش بر ارتقاي سطح كيفي كرسي ها و جهت دهي كرسي هاي ترويجي به سمت كرسي هاي تخصصي تاكيد كردند. همچنين آسيب شناسي عدم استقبال تمامي اساتيد و كيفيت غيرقابل قبول بعضي از كرسي ها را از امور ضروري برشمردند.
در پايان جناب آقاي دكتر ديرباز؛ رياست محترم دانشگاه ضمن تشكر از سركار خانم دكتر ساطع و اعضاي كميته دستگاهي اظهار داشتند كه بهتر است جلسه اي با حضور معاونت ها برگزار گردد و ضمن معرفي كامل فعاليت هاي كميته دستگاهي  و ارائه گزارش اقدامات انجام شده، از اعضاي اين دوره كميته دستگاهي تجليل به عمل آيد و با بررسي كلياتي كه در اين دو سال استنباط شده، در جهت ارتقاي هرچه بيشتر پژوهش در دانشگاه حركت كنيم. همچنين ايشان فرمودند كه با استفاده از تجربيات دانشگاه هاي موفق كشور و بررسي دقيق و جدي پيشنهادات ارائه شده به لحاظ علمي، قانوني و مالي، همچنين تجربيات دوسال گذشته، يك طرح جامع با هدف ارتقاي كمي و كيفي كرسي هاي تخصصي و ترويجي تهيه و ارائه شود. ايشان در ادامه از برگزاري اين تعدادكرسي ابراز خرسندي نمودند و اعلام نمودند كه در زمينه مالي سعي بر پشتيباني داريم. همچنين هزينه كافي براي كرسي ها در نظر گرفته شود و نسبت به كيفيت طرحنامه ها دقت لازم مبذول گردد تا بتوان كتابچه اي از كرسي ها چاپ و منتشر گردد.

برگزاري سومين جلسه كميته دستگاهي در سال 1396

سومين جلسه كميته دستگاهي كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره در روز يك شنبه مورخ96/08/07 در سالن جلسات ساختمان امام خامنه اي زيد عزه و با حضور سركار خانم دكتر برقعي؛ رياست پرديس خواهران، خانم دكتر ساطع ؛ مديريت آموزش و پژوهش پرديس خواهران و نمايندگان دانشكده ها  برگزار گرديد. طي اين جلسه  طرحنامه هاي رسيده از 6 دانشكده مورد بررسي قرار گرفت و تعدادي از طرح نامه  پس از طرح و تأييد ناقدين پيشنهادي به تصويب رسيد تا در فرصت هاي آتي و طي برنامه زماني مشخص برگزار گردد.

برگزاري اجلاسيه نهايي کرسي

 اجلاسيه نهايي کرسي نقد، مناظره و نوآوري جناب آقاي دکتر جلال الدين قياسي با عنوان" طرح جامع مسأله

تسبيب در حالت تزاحم موجبات" از گروه حقوق در سال 1394 برگزار گرديد. 

برگزاري کرسي هاي ترويجي در سال 95

بالغ بر 43  کرسي ترويجي در سال 1395 برگزار گرديده است:

دانشکده حقوق: 9 کرسي ترويجي 
 دانشکده ادبيات و علوم انساني: 17کرسي ترويجي 
 دانشکده الهيات:  14 کرسي ترويجي
دانشکده فني- مهندسي: 2 کرسي ترويجي
دانشکده علوم پايه:1 کرسي ترويجي

بررسي و تصويب طرحنامه هاي رسيده به دبيرخانه

بالغ بر 8 طرحنامه به دبيرخانه کرسي ها ارسال گرديده که در هفته آتي  بررسي و تصويب خواهد شد.

برگزاري جلسه کميته دستگاهي دانشگاه

جلسه کميته دستگاهي کرسي هاي ترويجي در هفته آتي با حضور اعضاي کميته دستگاهي برگزار مي شود. طي اين جلسه طرحنامه ها بررسي ، ناقدين داخلي ، خارجي و دبير جلسه  تعيين مي گردد

سومين جلسه استاني کميته دستگاهي کرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره

 سومين جلسه استاني رؤسا و معاونين مراکز علمي و پژوهشي و دبيران محترم کميته­هاي دستگاهي با حضور جناب آقاي دکتر خسروپناه- دبير هيأت و رئيس دبيرخانه حمايت از کرسي­هاي نظريه­پردازي، نقد و مناظره و جناب آقاي دکتـر اسماعيـلي در محل دانشگاه قم برگزار مي گردد. 

زمان: پنجشنبه، 14/02/1396 ساعت 13، به صرف ناهار.

مکان: قم، بلوار الغدير، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم، تالار انديشه
تعداد بازديد اين صفحه: 29728
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما