تازه ها و رویدادهای انجمن های علمی
ثبت نام نامزدهاي انتخابات انجمن علمي مهندسي مکانيک
واحد انجمن هاي علمي برگزرا مي کند:
ثبت نام نامزدهاي انتخابات انجمن علمي مهندسي مکانيک شروع و تا 22/7/93 ادامه دارد

قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي مکانيک

انتخابات انجمن علمي

مهندسي مکانيک

 

زمان: سه شنبه  22/07/1393

محل ثبت نام: از طريق سايت aed.qom.ac.ir قسمت «فرمها» در منوي «فرمها و خدمات»

شرايط: 1- گذراندن يک نيمسال تحصيلي ـ2ـ دارا بودن معدل بالاتر از معدل گروه آموزشي 3ـ نداشتن سابقه محکوميت در کميته انضباطي