تازه ها و رویدادهای انجمن های علمی
ابلاغ آيين نامه تاسيس و فعاليت انجمن ها و اتحاديه هاي انجمن هاي علمي دانشجويي
از سوي سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ابلاغ شد:
آيين نامه تاسيس و فعاليت انجمن ها و اتحاديه هاي انجمن هاي علمي دانشجويي، توسط سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، امضاء و به دانشگاه ها ابلاغ شد.
آيين نامه تاسيس و فعاليت انجمن ها و اتحاديه هاي انجمن هاي علمي دانشجويي، توسط سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، امضاء و به دانشگاه ها ابلاغ شد. ين آئين نامه از زمان ابلاغ به دانشگاه ها لازم‌الاجراست و جايگزين آئين نامه انجمن هاي علمي دانشجويي مصوب ۱۳۸۷/۹/۱۸ خواهد شد.
آئين نامه مذكور را مي توانيد از بخش آئين نامه و مقررات همين پورتال دريافت كنيد.
در راستاي ابلاغ آئين نامه جديد انجمن هاي علمي، مسئول واحد انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه قم از برگزاري نشست مجمع دبيران انجمن هاي علمي دانشگاه قم جهت توضيح و تبيين آئين نامه و هم انديشي دبيران محترم در راستاي اجراي صحيح و سريع آن در دانشگاه خبر داد. به گفته آقاي مبيني زاده، اين نشست در اولين فرصت بعد از مراسم اربعين حسيني برگزار خواهد شد و تلاش مي شود از اداره فعاليت هاي علمي و فرهنگي وزارت علوم هم براي اين نشست دعوت به عمل آيد.