تازه ها و رویدادهای انجمن های علمی
همايش گراميداشت هفته تربيت بدني
انجمن علمي تربيت بدني برگزار مي كند:
همايش گراميداشت هفته تربيت بدني به همت انجمن علمي تربيت بدني برگزار مي شود
همايش گراميداشت هفته تربيت بدني به همت انجمن علمي تربيت بدني برگزار مي شود.
اين همايش با سخنراني دكتر پوركياني (مدير كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) و آقاي خاني (بنيانگذار رشته تربيت بدني در دانشگاه قم) روز سه شنبه مورخ 2 آبان ماه 96 در تالار شيخ مفيد دانشگاه برگزار مي شود.