تازه ها و رویدادهای انجمن های علمی
برگزاري اولين جلسه شوراي راهبردي انجمن هاي علمي
مسئول واحد انجمن هاي علمي واحد برادران دانشگاه اعلام کرد:
اولين جلسه شوراي راهبردي انجمن هاي علمي روز دوشنبه 95/11/11 برگزار شد.
اولين جلسه شوراي راهبردي انجمن هاي علمي روز دوشنبه 95/11/11 برگزار شد. دراين جلسه که با حضور اکثريت اعضا برگزار گرديد به تبيين جايگاه اين شورا پرداخته شد و ضمن بررسي طرح هاي کلان انجمن هاي علمي ، طرح هويت بخشي اين مجموعه جهت بحث و ارائه راهکارها به عنوان دستور کار اوليه شوراي مذکور انتخاب گرديد.
آقاي مبيني زاده افزود: شوراي راهبردي انجمن هاي علمي که شايد حرکتي بدون مانند در انجمن هاي علمي کشور باشد، تشکيل شده از تعدادي از دانشجويان مستعد و توانمند در طرح و حل مسائل کلان و راهبردي انجمن هاي علمي است که دوره دوم آن در سال تحصلي جديد آغاز به کار نموده است و قرار است به فضل خداوند، به حل مسائل انجمن هاي علمي در سطح کلان کمک کند.
لازم به ذکر است، اعضاي اوليه اين شورا عبارتند از آقايان: وحيد بخشي، عمادالدين ياقوتي، اميرسينا ماندگاري و محمدرضا صانع