تازه ها و رویدادهای انجمن های علمی
راه اندازي سامانه ثبت نام نامزدهاي انتخاباتي انجمن هاي علمي
مسئول واحد انجمن هاي علمي اعلام کرد:
سامانه ثبت نام نامزدهاي انتخاباتي انجمن هاي علمي راه اندازي شد.
سامانه ثبت نام نامزدهاي انتخاباتي انجمن هاي علمي راه اندازي شد.
نامزدهاي انتخابات انجمن هاي علمي دانشگاه قم مي توانند از طريق اين سامانه ثبت نام نموده و از طريق پيامک از تاييد يا رد صلاحيتشان مطلع گردند.