شنبه 18 آذر 1402   12:25:41
معاونت اداری مالیمعاونت اداری مالی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 802401
تعداد بازديد از سايت: 127027695
تعداد بازديد زيرپورتال: 836564
اين زيرپورتال امروز: 47
در امروز: 9758
اين صفحه امروز: 44
آرشیو صورتجلسات هیأت اجرایی
شنبه 21 دي 1392 مصوبه تاريخ 7/10/92
مكان:   دفتر معاونت اداري ومالي
دستور جلسه:   پيگيري مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان در محيط دانشگاه و با استفاده از اساتيد دانشگاه قم آماده سازي سرفصل دوره هاي آموزشي توسط مديريت برنامه بودجه و تشكيلات آماده و ارائه به هيأت اجرايي جهت تصميم گيري
1)    در پاسخ به نامه شماره 17029/92/د مورخ 02/09/1392 در خصوص انتقال پست شماره 45 از مديريت خدمات آموزش به زيرمجموعه معاونت آموزشيو تحصيلات تكميلي و ارتقاء پست شماره 42 به كارشناس مسئولي، موافقت نگرديد.
2)    در پاسخ به نامه شماره 18394/92/د مورخ 17/09/1392 در خصوص درخواست آقاي مسعود عليزاده در مورد ارتقاء پست سازماني ايشان به كارشناس مسئولي، به لحاظ مغايرت با مقررات موجود موافقت نگرديد. اداره امور عمومي و تداركات داراي يك پست كارشناس مسئولي مي­باشد.
3)    در پاسخ به نامه شماره 5575/الف ع ص مورخ 20/03/1391 در خصوص درخواست ارتقاء آقاي عقيل زارعي به سمت كارشناس مسئول گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت، مقرر گرديد گزارش عملكرد شش ماهه گذشته ايشان و عملكرد، برنامه­ها و فعاليتهاي ايشان در شش ماهه آتي ارائه تا تصميم­گيري گردد.
     4)  مقرر گرديد با توجه به نامه مورخ 20/09/1392 معاونت محترم اداري و مالي
         
 و بررسي نمودار سازماني گروه نظارت بر طرحهاي عمراني، پست شماره 37        از كارشناس مسئول طرحهاي عمراني به كارشناس مسئول تأسيسات تغيير عنوان يابد.
 
5)    مقرر گرديد به هيأت رئيسه محترم دانشگاه پيشنهاد شود طبق نمودار پستهاي سازماني مصوب، مجدداً گروه نظارت و ارزيابي زير نظر رياست دانشگاه اداره شده و اقدامات مربوط به ارزيابي عملكرد كاركنان در شرح وظايف اين دفتر گنجانده شود.
6)     تغييرات پستهاي سازماني كاركنان رسمي و پيماني به شرح ليست پيوست، در جلسه قرائت و مقرر شد احكام كارگزيني تنظيم و ابلاغ گردد.
7)   مقرر شد مديريت برنامه، بودجه و تشكيلات نسبت به پيگيري مجوز برگزاري دوره­هاي آموزشي كاركنان در محيط دانشگاه و با استفاده از اساتيد دانشگاه قم،  زير نظردفتر آموزش و پژوهش استانداري اقدامات لازم را معمول و دوره­هاي آموزشي با هماهنگي در دانشگاه برگزار و گواهينامه­ها توسط دفتر آموزش و پژوهش استانداري صادر گردد.
8)   در خصوص آموزش كاركنان مقرر شد با الويت جابجايي­هاي انجام شده، سرفصل دوره­هاي آموزشي توسط مديريت برنامه­ بودجه و تشكيلات آماده و جهت تصميم­گيري به هيأت اجرايي ارائه گردد.
تعداد بازديد اين صفحه: 7159
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال معاونت اداری مالی - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما