شنبه 18 آذر 1402   12:30:11
معاونت اداری مالیمعاونت اداری مالی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 802403
تعداد بازديد از سايت: 127027761
تعداد بازديد زيرپورتال: 836566
اين زيرپورتال امروز: 49
در امروز: 9824
اين صفحه امروز: 46
آرشیو صورتجلسات هیأت اجرایی
شنبه 21 دي 1392 مصوبه تاريخ 3/10/92
مكان:   دفتر معاونت اداري ومالي
دستور جلسه:   كسب تكليف در مورد برخي از موارد آيين¬نامه ا هيأت امناء و ...
    تصميمات متخذه:
1)    مقرر گرديد مواردي از آيين­نامه كه طي بررسي­هاي هيأت اجرايي نياز به كسب تكليف از مركز هيأتهاي امناء دارد مشخص و مراتب به صورت كتبي استعلام گردد. ضمناً موادي كه در حين تصويب به صورت كارشناسي و عملياتي بررسي دقيق نشده و داراي اشكال مي­باشد نيز به اطلاع مركز هيأتهاي امناء رسانده شود.
2)    با توجه به نامه مورخ 23/07/1392 در خصوص وضعيت حاد بيماري­ آقاي حسين عرب و رعايت شرايط سني و جسمي ايشان با توجه به نظر پزشكان متخصص مقرر شد مراتب به تأييد پزشك معتمد دانشگاه آقاي دكتر پارسا رسيده و در صورتموافقت رياست دانشگاه، آقاي حسين عرب جهت انجام امور اداري مربوط به خارج از دانشگاه با سازمانها و ساير نهادهاي استان در زماني منتهي به  پايان ساعت اداري به صورت مأموريت اداري به عنوان رابط اقدام نمايند.
3)   با توجه به نامه شماره 87675/ح/92 مورخ 11/09/92 مدير محترم حراست در خصوص بهره­مندي نيروهاي انتظامات از فوق­العاده نوبت كاري، حق شيفت و تعطيل كاري با توجه به بند 4 ماده 38 آيين­نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي پس از تنظيم و ابلاغ دستورالعمل­هاي مربوطه توسط هيأت امناء محترم دانشگاه اقدامات لازم معمول و اجرا خواهد گرديد. در حال حاضر به لحاظ عدم وجود دستورالعمل امكان برقراري فوق­العاده مندرج در بند 4 ماده 38 نمي­باشد.
تعداد بازديد اين صفحه: 7056
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال معاونت اداری مالی - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما