يكشنبه 19 آذر 1402   08:08:59
معاونت اداری مالیمعاونت اداری مالی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 802476
تعداد بازديد از سايت: 127038091
تعداد بازديد زيرپورتال: 836645
اين زيرپورتال امروز: 44
در امروز: 3815
اين صفحه امروز: 43
آرشیو صورتجلسات هیأت اجرایی
شنبه 21 دي 1392 مصوبه تاريخ 30/9/92
مكان:   دفتر معاونت اداري و مالي
دستور جلسه:   تشكيل كارگروه بررسي شرايط احراز شغلي و بررسي شرايط پذيرش مدرك تحصيلي بالاتر
تصميمات متخذه:
1) مقرر گرديد جهت بررسي شرايط احراز مشاغل و پستهاي سازماني وفق تبصره بند 17 ماده 2 دستورالعمل نحوه تشكيل و وظايف هيأت اجرايي منابع انساني موضوع بند 8 ماده 1 آيين­نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي، كارگروه بررسي شرايط احراز شغلي با تركيب زير تشكيل گردد:
1-      معاون اداري و مالي يا نماينده وي به عنوان رئيس كارگروه
2-     رئيس اداره كارگزيني به عنوان دبير كارگروه
3-     مدير برنامه، بودجه و تشكيلات به عنوان عضو كارگروه
4-     نماينده حوزه رياست به عنوان عضو كارگروه
5-     نماينده هر حوزه يا معاونت (بر حسب مورد) به عنوان عضو كارگروه
الف: شمول كارگروه كليه اعضاي غيرهيأت علمي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي (كارمعين و مشمولين قانون كار) مي­باشد.
ب: حكم انتصاب اعضاي كارگروه توسط رياست محترم دانشگاه تنظيم و ابلاغ خواهد شد.
ج: نماينده هر حوزه پس از معرفي به معاونت اداري و مالي، از طريق رياست محترم منتصب خواهد شد.
د: حدود وظايف و اختيارات كارگروه، مطابق وظايف و اختيارات كميته­ اجرايي طرح طبقه­بندي كاركنان با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي­باشد.
هـ: تصميمات كارگروه پس از تصويب، جهت امضاء رياست محترم دانشگاه و ابلاغ به واحدهاي مربوطه جهت اجرا ارسال خواهد گرديد.
و: شروع به كار اين كارگروه از تاريخ امضاي رياست محترم دانشگاه و ابلاغ اين مصوبه جهت اجرا بوده و موارد بعد از ابلاغ در دستور كار كارگروه قرار خواهد گرفت.
تعداد بازديد اين صفحه: 7154
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال معاونت اداری مالی - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما