يكشنبه 19 آذر 1402   08:42:35
معاونت اداری مالیمعاونت اداری مالی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 802485
تعداد بازديد از سايت: 127038585
تعداد بازديد زيرپورتال: 836655
اين زيرپورتال امروز: 54
در امروز: 4309
اين صفحه امروز: 52
آرشیو صورتجلسات هیأت اجرایی
شنبه 9 آذر 1392 مصوبه تاريخ 15/7/92
مكان:   دفتر معاونت اداري ومالي
دستور جلسه:   پاسخ به نامه شماره 3257/92/د مورخ 25/02/1392 از طرف نمايندگان كاركنان مشمول قانون كار
با توجه به نامه شماره 3257/92/د مورخ 25/02/1392 از طرف نمايندگان كاركنان مشمول قانون كار و تقاضاهاي مشروح ايشان در اين نامه (به شرح پيوست)، پس از بحث و بررسي و مطالعه طرح طبقه­بندي مشاغل مشمولين قانون كار مصوب سال 1379 دانشگاه قم، آيين­نامه­ها و مصوبات مربوطه و ساير موارد و شرايط موجود در دانشگاه و اينكه اين طرح حداقل يك مرحله در دانشگاه اجرا گرديده، مقرر گرديد با لحاظ اينكه مشمولين قانون كار داراي قوانين و مقررات خاص خود مي­باشند و اين قوانين و مقررات آنها را از موارد مندرج در آيين­نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاهها مجزا نموده و حقوق و مزاياي دريافتي ايشان مطابق با قانون كار و بخشنامه­هاي صادره وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي محاسبه و پرداخت مي­گردد، مواد آيين­نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي و آن دسته از مصوبات، بخشنامه­ها و آيين­نامه­هاي صادره از طرف مجلس شوراي اسلامي، هيأت وزيران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مركز هيأتهاي امناء و هيأتهاي مميزه و ساير دستگاههاي ذيصلاح كه صراحت در اعضاي غيرهيأت علمي (كارمندان) دانشگاهها دارد شامل مشمولين قانون كار نشده و با هماهنگي ساير بخشهاي اداري، كليه قوانين و مقررات قانون كار در مورد مشمولين قانون كار دانشگاه قم اجرا گردد.
تعداد بازديد اين صفحه: 7693
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال معاونت اداری مالی - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما