شنبه 18 آذر 1402   12:18:16
معاونت اداری مالیمعاونت اداری مالی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 802400
تعداد بازديد از سايت: 127027610
تعداد بازديد زيرپورتال: 836563
اين زيرپورتال امروز: 46
در امروز: 9673
اين صفحه امروز: 43
آرشیو صورتجلسات هیأت اجرایی
دوشنبه 4 آذر 1392 مصوبه تاريخ 10/7/92
مكان:   دفتر معاونت اداري ومالي
دستور جلسه:   پاسخ به نامه شماره 6710/92/د مورخ 22/04/1392 ...
  1. با توجه به نامه شماره 6710/92/د مورخ 22/04/1392 و لزوم حضور مدير محترم امور آموزشي معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي جناب آقاي دكتر مقياسي، متن درخواستي به شرح زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات زير اتخاذ گرديد:
الف- با توجه به نامه شماره 28899/222 مورخ 02/06/1389 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري مقرر گرديد كه پست شماره 45 به لحاظ وجود پست شماره 43 (كارشناس مسئول امور آموزشي) هيچ گونه تغييري نداشته باشد.
ب- پست شماره 51 در اداره پذيرش و دانش­اموختگان ارتقاء يافته و به كارشناس مسئول آموزش تغيير يابد.
ج- پست سازماني سركار خانم فريده صبوري از پست شماره 43 به پست شماره 51 تغيير يابد.
د- وظايف مربوط به پذيرش و ثبت­نام اداره پذيرش و دانش­آموختگان به شرح وظايف كارشناس مسئول شماره 43 اضافه گردد.
با توجه به نامه مورخ 06/07/1392آقاي امير حسين نيك منش در خصوص اشتباه تايپي كلمه شماره دار به جاي ستاره­دار در بند د تبصره ذيل ماده 84، با توجه به اينكه در آيين­نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي اوليه و همچنين در آيين­نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي درج شده در سربرگ دانشگاه قم ذكري از كلمه ستاره­دار نيامده است لذا درخواست ايشان بلاوجه بوده و كلمه شماره­دار مبناي عمل مي­باشد.
تعداد بازديد اين صفحه: 7201
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال معاونت اداری مالی - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما