يكشنبه 19 آذر 1402   09:19:41
معاونت اداری مالیمعاونت اداری مالی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 802490
تعداد بازديد از سايت: 127039099
تعداد بازديد زيرپورتال: 836660
اين زيرپورتال امروز: 59
در امروز: 4823
اين صفحه امروز: 57
آرشیو صورتجلسات هیأت اجرایی
شنبه 11 آبان 1392 مصوبه تاريخ 3/7/92
مكان:   دفتر معاونت اداري ومالي
دستور جلسه:   انتخاب كارمند بازنشسته نمونه و...
تصميمات متخذه:
 
1. با استناد به نامه شماره 2959/1992 مورخ 31/06/1392 سازمان بازنشستگي كشوري، مبني بر معرفي يك نفر به عنوان كارمند بازنشسته نمونه (اعضاي هيأت علمي و غيرهيأت علمي) مطرح شد: نظر به اينكه تعداد كارمند بازنشسته كم بوده پيشنهاد گرديد كه رياست محترم دانشگاه با تشخيص خود يك نفر را به عنوان كارمند بازنشسته نمونه انتخاب و معرفي نمايد.

2. با استناد به ماده 29 آيين­نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي و مصوبه دستور هفدهم مورخ 1/10/1390 براي صرفه و صلاح دانشگاه پيشنهاد مي­گردد هيأت رئيسه محترم نسبت به ساعات كار در واحدهاي مختلف به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمايد:
2-1 بنا به پيشنهاد رئيس دانشكده­ها و بالاترين مقام هر حوزه، و با تشخيص و موافقت معاون اداري و مالي، بنا بر ضرورت در واحدهاي مربوطه شيفت كاري (صبح 7:15 الي 15:15 و بعدازظهر 12 الي 20) اجرا گردد.
2-2 پيشنهاد مي­گردد هيأت رئيسه محترم در مورد اينكه روزهاي پنج­شنبه و جمعه براي كاركنان دانشگاه پرديس خودگردان روز كاري در نظر گرفته شود اتخاذ تصميم نمايد و با پيشنهاد رئيس دانشگاه پرديس و موافقت معاون اداري و مالي با رعايت قانون و مقررات آيين­نامه استخدامي غيرهيأت علمي حداكثر دو روز عدم حضور كاركنان در هر هفته موجه در نظر گرفته مي­شود.

3. با استناد به تبصره بند 17 ماده 2 دستورالعمل نحوه تشكيل و وظايف هيأت اجرايي منابع انساني، موضوع بند 8 ماده 1 آيين­نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي، كارگروهي با تركيب كارشناسان  مورد نظر به عنوان «كارگروه اجرايي بررسي دستورالعمل فوق­العاده سختي شرايط محيط كار اعضاي غيرهيأت علمي» تصويب نمود
.  
تعداد بازديد اين صفحه: 7180
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال معاونت اداری مالی - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما