يكشنبه 19 آذر 1402   08:15:55
معاونت اداری مالیمعاونت اداری مالی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 802477
تعداد بازديد از سايت: 127038195
تعداد بازديد زيرپورتال: 836646
اين زيرپورتال امروز: 45
در امروز: 3919
اين صفحه امروز: 44
آرشیو صورتجلسات هیأت اجرایی
شنبه 11 آبان 1392 مصوبه تاريخ 27/6/92
مكان:   دفتر معاونت اداري ومالي
دستور جلسه:   بررسي تعلق تفاوت تطبيق به آقايان ابراهيمي و فرزاديان و نحوه پرداخت غرامت ايام بيماري و بارداري به اعضاي غيرهيأت علمي
 تصميمات متخذه:

1. 
با استناد به تبصره 3 ماده 20 و ماده 28 آيين­نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي، نظر به اينكه آقاي ابراهيمي مدير امور فرهنگي به پست مديريتي جديد (كارشناس مسئول) منصوب گرديده است، لذا طبق مزاياي مقرر در ماده 20 آيين­نامه مذكور، 80 درصد فوق­العاده شغل و جذب مديريتي در پست قبل، تحت عنوان تفاوت تطبيق به ايشان تعلق نمي­گيرد.

2. با توجه به مواد آيين­نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي و با استناد به نامه شماره 171426/75/91 مورخ 22/08/1391 مدير كل محترم دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مزاياي مقرر در ماده 28 آيين­نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي به آقاي فرزاديان به عنوان تفاوت تطبيق تعلق نمي­گيرد.


3. با استناد به نامه شماره 177901 مورخ 12/10/1391 سازمان تأمين اجتماعي شعبه دو قم و ماده 64 آيين­نامه استخدامي اعضاي غير­هيأت علمي، پرداخت غرامت ايام بيماري و بارداري كاركنان رسمي شاغل، به عهده دانشگاه بوده و مابقي كاركنان اعم از كاركنان پيماني و قراردادي (قرارداد كارمعين و قانون كار) به عهده سازمان تأمين اجتماعي مي­باشد.

تعداد بازديد اين صفحه: 7241
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال معاونت اداری مالی - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما