فصلنامه پژوهش های اخلاقی
يكشنبه 4 آبان 1393 پژوهش هاي اخلاقي ، زمستان 1392، شماره پياپي 14
نويسنده: 1-عبدالحسين كافي و عبدالهادي مسعودي 2- محسن جوادي و اصغر مسعودي 3- اميرعباس عليزماني و شيرين طالقاني 4- محمدرضا بهتاش 5- زينب صالحي6-محمد عنبرسوز و جعفر مرواريد 7-حمزه‌علي اسلامي‌نسب 8- جعفر نكونام و مريم كريمي‌تبار
ويراستار: زينب صالحي
ناشر: دانشگاه قم و انجمن معارف
قطع: وزيري
تعداد صفحات: 200
نوبت و سال انتشار: سال چهارم، شماره دوم، زمستان 1392، شماره پياپي 14

متن كامل :

پژوهش‌هاي اخلاقي

سال چهارم، شماره دوم، زمستان 1392، شماره پياپي 14

1-نسبت «توجه به علم خدا» و «خويشتن‌داري در انسان» از ديدگاه آيات و روايات/ 5 -20 /عبدالحسين كافي و عبدالهادي مسعودي

2- حقوق حيوانات از منظر اسلام /21 -48 /محسن جوادي و اصغر مسعودي

3- نقد نظام اخلاقي آيريس مرداك از منظر فارابي /49 -72 /اميرعباس عليزماني و شيرين طالقاني

4- تبيين اختيار انسان بر اساس چيستي نفس يا ذهن در فلسفه اسلامي و فلسفه ذهن معاصر /73 -104 /محمدرضا بهتاش

5- تحليل و تبيين مفهوم بخشايش/ 105 -130 /زينب صالحي

6- بررسي انتقادي اخلاق در نظر فردريش نيچه /131 -146 /محمد عنبرسوز و جعفر مرواريد

7- بررسي و نقد ميراث ايراني از ديدگاه محمد عابد الجابري/ 147 -164 /حمزه‌علي اسلامي‌نسب

8- نقد انگاره غيراخلاقي بودن خشونت در مسئله جهاد در قرآن /165 -196 /جعفر نكونام و مريم كريمي‌تبار

تعداد بازديد اين صفحه: 6172
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

مجلات علمي پژوهشي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما