فصلنامه پژوهش های اخلاقی
سه‌شنبه 29 مهر 1393 فصلنامه پژوهش هاي اخلاقي شماره سوم - بهار 1390
نويسنده: 1-زهرا خزاعي2- عسكر ديرباز و مسعود صادقي 3-احمد ديلمي4- سيد علي طالقاني 5- مصطفي جعفر طياري دهاقاني6- مهدي عليزاده
ناشر: دانشگاه قم و انجمن معارف
قطع: وزيري
تعداد صفحات: 200
نوبت و سال انتشار: شماره سوم - بهار 1390

توضيحات:

تعداد بازديد اين صفحه: 5220
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

مجلات علمي پژوهشي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما