فصلنامه پژوهش های اخلاقی
دوشنبه 28 مهر 1393 پژوهش هاي اخلاقي ،شماره دوم - زمستان 1389
نويسنده: حسين اترك - شيرزاد پيك حرفه - فاطمه سادات مرتضوي و جعفر شانظري - عبدالرسول كشفي و مريم السادات نبوي ميبدي- سيد محمدحسين ميرمحمدي-احمد واعظي و هژير مهري
ناشر: دانشگاه قم و انجمن معارف
قطع: وزري
تعداد صفحات: 150
نوبت و سال انتشار: سال اول، شماره دوم - زمستان 1389

توضيحات:

تعداد بازديد اين صفحه: 5224
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

مجلات علمي پژوهشي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما