يكشنبه 12 آذر 1402   07:22:07
مدیریت امور فناوری اطلاعاتمدیریت امور فناوری اطلاعات
ارتباط با ماارتباط با ما
آدرس پستي: قم ، بلوار امين، بعداز شهرك قدس، دانشگاه قم، مركز انفورماتيك
تلفن دفتر مديريت: ۳۲۱۰۳۳09-۰۲۵
فكس: 025-32854499

ايميل: ict@qom.ac.ir

بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1079149
تعداد بازديد از سايت: 126916873
تعداد بازديد زيرپورتال: 1079149
اين زيرپورتال امروز: 54
در امروز: 5707
اين صفحه امروز: 54
کارکنان مدیریت امور فناوری اطلاعات
احمد اشعري
امور فناوري اطلاعات و ارتباطات
معاون مديريت امور فناوري اطلاعات و ارتباطات
025 - 32103314
آيدين جاويدي
امور فناوري اطلاعات و ارتباطات
رئيس اداره زيرساخت و شبكه
02532103317
مجيد فراهاني
امور فناوري اطلاعات و ارتباطات
كارشناس اداره زيرساخت و شبكه
025132103329
علي اصغر سليماني راد
امور فناوري اطلاعات و ارتباطات
كارشناس سايت ها و كارگاه هاي آموزشي برادران
02532103313
امير حسين دياري
امور فناوري اطلاعات و ارتباطات
كارشناس اداره سامانه هاي اطلاعاتي
02532103319
حسن عزيزي
امور فناوري اطلاعات و ارتباطات
كارشناس اداره سامانه هاي اطلاعاتي
02532103305
حسين رشيدي
امور فناوري اطلاعات و ارتباطات
كارشناس اداره زيرساخت و شبكه
02532103322
جعفر مهرآبادي
امور فناوري اطلاعات و ارتباطات
مسئول واحد سخت افزار
02532103316
محمد تقي ماهرخ
امور فناوري اطلاعات و ارتباطات
كارشناس اداره زيرساخت و شبكه
025-۳۲۱۰۳۳۲۹
نيره كرمانشاهي
امور فناوري اطلاعات و ارتباطات
رئيس گروه پژوهش و فناوري معاونت خواهران
02532103770
معينه قرباني
امور فناوري اطلاعات و ارتباطات
كارشناس اداره سامانه هاي اطلاعاتي
02532103773
ذريه السادات طاهري
امور فناوري اطلاعات و ارتباطات
كارشناس مسئول امور پژوهش و فناوري واحد خواهران
025- 32103775
زينب شمس
امور فناوري اطلاعات و ارتباطات
كارشناس سايت ها و كارگاه هاي آموزشي واحد خواهران
02532103774
محمد گزلخاني
امور فناوري اطلاعات و ارتباطات
كارشناس سايت ها و كارگاه هاي آموزشي برادران
02532103304
تعداد بازديد اين صفحه: 144382
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

مديريت امور فناوري و اطلاعات - مركز انفورماتيك دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما