شنبه 12 فروردين 1402   12:56:41
پورتال اساتید دانشگاه قمپورتال اساتید دانشگاه قم
قابل توجه اعضای هیأت علمیقابل توجه اعضای هیأت علمی

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه قم:

جهت آشنايي با نحوه بروز رساني اطلاعات خود در پورتال اساتيد راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد را مشاهده نماييد.


راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد

فيلم آموزشي بروزساني (جديد)


براي كسب اطلاعات بيشتر درباره پورتال اساتيد اينجا را كليك كنيد

بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 4480420
تعداد بازديد از سايت: 121716692
تعداد بازديد زيرپورتال: 4480420
اين زيرپورتال امروز: 269
در امروز: 9919
اين صفحه امروز: 269
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
يكشنبه 28 اسفند 1401 00:33:08
گروه زبان و ادبیات انگلیسی
محمد افضلی شهری
1391/6/11 شنبه   دكتر محمد افضلي شهري
محل كار  دانشكده ادبيات و علوم انساني
سمت  عضو هيأت علمي
 
 
 
 
 
 
 
 

سوابق تحصيلي:
 • دانشگاه اصفهان، دانشوري آموزش زبان انگليسي؛ 1379
 • دانشگاه تربيت مدرس تهران، كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي؛ 1373
 • دانشگاه فردوسي مشهد، ليسانس دبيري زبان انگليسي؛ 1368
 • مركز تربيت معلم شهيد بهشتي مشهد، فوق ديپلم زبان انگليسي؛ 1363
 

 
سوابق پژوهشي:
الف) كتاب
 • تاليف كتاب زبان تخصصي كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث؛ دانشگاه قم؛ 1383.
 • تاليف مشترك كتاب زبان تخصصي رشته زبان و ادبيات فارسي؛ دانشگاه قم؛ 1384.
 • ترجمه فارسي به انگليسي كتاب مهدي موعود، منجي بشريت، مركز تحقيقات اميرالمومنين اصفهان، 1387.
 • افضلي شهري، محمد و ابراهيمي، منصور (مترجمين). غدد درون ريز و سيستم هاي توليد مثل، دانشگاه قم، 1386.
 • الفباي محيط زيست (فارسي)؛ دانشگاه قم و اداره كل محيط زيست قم؛ 1384.
 • الفباي محيط زيست (انگليسي)؛ دانشگاه قم و اداره كل محيط زيست قم؛ 1384.
 • افضلي شهري، محمد. راهنماي زبان پيش دانشگاهي. تهران: مشعل دانش، 1377.
 • افضلي شهري، محمد و ثباتي، محمد. راهنماي زبان سوم دبيرستان. تهران: مشعل دانش، 1377.
 • افضلي شهري، محمد و ثباتي، محمد. راهنماي زبان دوم دبيرستان. تهران: مشعل دانش، 1377.
 • افضلي شهري، محمد و ثباتي، محمد. راهنماي زبان اول دبيرستان. تهران: مشعل دانش، 1377.
 • افضلي شهري، محمد. راهنماي زبان سوم دبيرستان. ويراستار و ناظر علمي. تهران: دانشگر، 1376.
 • افضلي شهري، محمد. راهنماي زبان اول دبيرستان.ويراستار و ناظر علمي. تهران: دانشگر، 1376.
 • ويراستاري Keep talking ؛ كانون زبان نور قم، 1378.
 • ويراستاري 1) شكلي و 2) علمي كتابReading and vocabulary for academic achievement، انتشارات دانشگاه قم، 1391.

 
 
ب) مقاله
- Afzali Shahri, M,.- Atai, M. R., & Akbarian, (2004). The Effect of Sentence Writing versus Multiple Exposures in Different Contexts on EFL Learners Acquisition of Idioms.IJAL, 7(1), 45-61.
 
- Afzali Shahri, M., Akbarian, I., & Ghanbarzadeh, Z. (2017). Profiling vocabulary in psychology journal abstracts: A comparison between Iranian and Anglo-American journals. Iranian Journal of Language Teaching Research, 5(1), 51-69.
 
- Afzali Shahri, M., Akbarian, I., & Ghasemi, J. (2018). The relationship between perceptual learning style preferences and depth of vocabulary knowledge. 16th international TELLSI conference, Shiraz, Iran.
 
- Afzali Shahri, M. & Pourghasemian, H. (2018). Intertextuality and Plagiarism in EFL Writing: An Analysis of University Professors’ Attitudes towards MA Theses. Journal of Language and Translation, 8(4), 55-68.
 
به صورت پوستر در كنفرانس شيراز، Which one is more appropriate for teaching to my postgraduate students: TOEFL or IELTS? 1392-
-    طرحي نو در محتواي كتاب­هاي درسي زبان انگليسي رشته فلسفه و كلام، مجله علمي پژوهشي فلسفي-كلامي دانشگاه قم، شماره 39.
-    افضلي شهري، م.، حسين­پور، ر.، و باقري نويسي، ر. بررسي دلايل سرقت ادبي و راههاي پيشگيري از آن در جامعه علمي ايران: ديدگاه سردبيران، اساتيد و دانشجويان. مجله علمي پژوهشي پژوهش­هاي زبانشناختي در زبان­هاي خارجي، دوره 7، شماره 2، پاييز و زمستان 1396، صص 587 -555.
- ترجمه مقاله نقش­هاي جنسيتي از مجموعه دايره­المعارف جنسيت و دين، تاليف ميرچا الياده، چاپ شده در دايره­المعارف مذهب، جلد 5 ، ص 495.
- ترجمه مقاله قطعيت شكست، مجله حوراء، شماره 27، سال 1387.
- ترجمه مقاله "زن در اسلام و در فرهنگ يهودي- مسيحي"، مجله حوراء، شماره 28، سال 1387.
- ترجمه مقاله علل شهرت «مواهب عليه» كاشفي، آيينه پژوهش، شماره 128، سال 1390.
- ترجمه 5 مقاله براي همايشبين­المللي تشيع و خاورشناسان، 1387 با عناوين:
 • غلات شيعه
 • عقلگرايي در مكتب بحرين
 • آداب رياضت
 • اماميه
 • ايمان و كفر
 

 
ج) خلاصه مقالات
- ترجمه فارسي به انگليسي خلاصه مقالات كتاب "قرآن در آيينه پژوهش" (چكيده پايان نامه دانشجويان دكتري)
- ترجمه فارسي به انگليسي خلاصه مقالات مجله فقه و مباني حقوق اسلامي، شماره هاي 3-1 دانشگاه قم
- ترجمه فارسي به انگليسي خلاصه مقالات مجله پژوهش هاي علوم انساني، شماره هاي 4-1 دانشگاه قم
- ترجمه فارسي به انگليسي خلاصه مقالات مجله تخصصي فقه و اصول، شماره­هاي 1 و 2
 

 
د) طرح­هاي پژوهشي
- همكاري در تدوين استاندارد ملي محصولات منبت چوب،  قسمت 1: ويژگيها، سال 1390، شماره استاندارد ملي: 1-14752
- همكاري در تدوين استاندارد ملي محصولات منبت چوب،  قسمت 2: آيين كار، سال 1390، شماره استاندارد ملي: 2-14752


 
 
و) عضويت­هاي پژوهشي
-     موسسه پويا پژوهش
-     پژوهشكده سبز دانشگاه قم
 

 
ز) داوريها
- داوري آثار پژوهشي يكي از همكاران، ارجاعي از دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه قم
- داوري ترجمه كتاب «مكمل براي ورزشكاران استقامتي» براي انتشارات دانشگاه قم
- داوري كتابReading and vocabulary for academic achievement براي انتشارات دانشگاه قم، 1391
- داوري 10 مقاله يازدهمين كنفرانس انجمن علمي زبان و ادبيات انگليسي ايران (TELLSI)، مشهد، 1392

 
 
ح) پايان نامه­ ها
-           استاد راهنماي دوم پايان نامه ارشد جواد قاسمي رزوه با عنوان The relationship between perceptual learning style preferences and depth of vocabulary knowledge، 1396
-           استاد راهنماي دوم پايان نامه ارشد مريم سربندي فراهاني با عنوان Cultural intelligence, cultural identity and EFL learners’ use of politeness strategies and English Address terms، 1396


 
 
ط) طراحي سوالات
-           همكاري در طراحي سوالات كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي، سازمان سنجش، 1380
-           همكاري در طراحي سوالات كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي، سازمان سنجش، 1381
-           طراحي و تصحيح سوالات دكتري علوم قرآن و حديث، دانشكده اصول الدين قم، 1380
-           طراحي و تصحيح سوالات دكتري علوم قرآن و حديث، دانشكده اصول الدين قم، 1383
-           طراحي و تصحيح سوالات دكتري علوم قرآن و حديث، دانشكده اصول الدين قم، 1384
-           طراحي و تصحيح سوالات دكتري مدرسي معارف اسلامي، دانشكده علوم حديث قم، 1385
-           طراحي و تصحيح سوالات دكتري مدرسي معارف اسلامي، دانشكده علوم حديث قم، 1386


 
 
سوابق تدريس:
 • دانشگاه قم از سال 1376 تاكنون
 • آموزش و پرورش منطقه احمد آباد مشهد،  1370-1361
 • حق التدريس در:
 • دانشگاه فردوسي مشهد؛ سه ترم؛ 1369 الي 1370
 • دانشگاه تربيت معلم كاشان؛ ده ترم؛ 1371 الي 1376
 • دانشگاه تربيت معلم سبزوار؛ 4 ترم؛ 1372 الي 1374
 • دانشگاه اصول­الدين قم؛ 8 ترم؛ 1378 الي 1384
 • دانشگاه آزاد قم؛ 4 ترم؛ 1377 الي 1378
 • دانشگاه باقرالعلوم؛ 4 ترم؛ 1378 الي 1380
 • دانشگاه پيام نور قم؛ 10 ترم؛ 1377 الي 1383
 • موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني؛ 2 ترم؛ 1384
 • جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران؛ 3 ترم تابستاني؛ 1371 الي 1373
 • جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت معلم تهران؛ يك ترم؛ 1374
 • موسسه آموزشي عالي امام خميني؛ جهاد سازندگي تهران؛ دو ترم؛ 1374
 • مدرس درس روش تدريس هشتمين دوره آمادگي كارشناسي ارشد رزمندگان؛ دانشگاه شهيد بهشتي؛ 1375
 • مدرس تافل وزارت بهداشت؛ 3 دوره؛ 1374 الي 1375
 • مدرس تافل اعضاي هيات علمي دانشگاه قم؛ 1381
 • مدرس 2 دوره تافل دانشجويان دكتري دانشگاه قم؛ تابستان 1397 و زمستان 1397
 • مدرس زبان در دوره­هاي كوتاه مدت داخلي پژوهشكده سبز دانشگاه قم؛ 1384 الي 1387

افتخارات:
 • استاد بسيجي نمونه كشوري در سال 1388
 • معلم نمونه منطقه احمد آباد در سال 1370
 • رتبه اول كنكور كارشناسي ارشد سال 1369 در رشته آموزش زبان انگليسي
 • رتبه سوم كنكور دكتري دانشگاه اصفهان در سال 1374  
 • 18 مورد تشويقي از آموزش و پرورش، از اداره كل و وزارتخانه مربوطه به مناسبت هاي آموزشي، پژوهشي و حضور در جبهه
 • پژوهشگر برتر وسايل كمك آموزشي منطقه احمد آباد در سال 1369
 • از دانشجويان بسيجي برتر سال 76
 • بسيجي نمونه از بسيج اساتيد قم در سال 1381
 • تشويق شده بسيج اساتيد قم در سالهاي 86-84 به عنوان بسيجي فعال
 • پژوهشگر برتر مركز صنايع دستي قم در سال 1390
 • 3 بار تقدير از سوي 2 رياست وقت دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد استان قم به مناسبت ارتقاء عملكرد آموزشي مركز صنايع دستي قم
 • 2 تقدير از فرماندهان سپاه استان قم به مناسبت همكاري در بسيج
 • ...... و موارد ديگر
سوابق اجرايي:
 • معاون اداري ومالي دانشگاه از سال 86 تا پايان سال 88
 • معاونت آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه قم، 83-81
 • مسئول بسيج اساتيد دانشگاه قم از سال 81 تا 86
 • عضو شوراي بسيج اساتيد استان قم از سال 81 تا 86
 • 3 دوره سرپرست گروه زبان انگليسي،81-1377 و 1394-1392
 • سرپرست مركز علمي كاربردي ميراث فرهنگي قم؛ 1389 الي 1391
(موارد زير در زمان رياست مرحوم آيت­الله قاضي ره مي­باشد)
 • سرپرست و عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ادبيات دانشگاه قم
 • عضو شوراي فرهنگي دانشگاه
 • عضو شوراي دانشگاه
 • رئيس كميته تحول اداري دانشگاه
 • رئيس كميته ترويج فضائل اخلاقي در دانشگاه قم
 • رئيس كميته صرفه جويي دانشگاه
 • عضو شوراي صنفي اعضاي هيات علمي دانشگاه قم در 2 دوره
 • عضو هيات موسس شركت تعاوني مسكن اعضاي هيات علمي دانشگاه قم و رئيس هيات مديره آن به مدت دو سال
 • عضو هيات رسيدگي به مساله زمين­هاي اساتيد و كارمندان دانشگاه
 • نماينده رئيس دانشگاه قم در صندوق رفاه اعضاي هيات علمي دانشگاه
 • نماينده دانشگاه در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان قم
 • عضو كميته نظارت بر تخلفات تشكلات دانشجويي دانشگاه قم
 • رئيس كميته ورزش كارمندان دانشگاه قم
 • عضو شوراي تربيت بدني دانشگاه قم
 • عضو شوراي انفورماتيك دانشگاه قم
 • عضو كميته بررسي ارتقاء كارمندان دانشگاه
 • .... و موارد ديگر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 25245
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما