دوشنبه 7 فروردين 1402   12:14:35
پورتال اساتید دانشگاه قمپورتال اساتید دانشگاه قم
قابل توجه اعضای هیأت علمیقابل توجه اعضای هیأت علمی

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه قم:

جهت آشنايي با نحوه بروز رساني اطلاعات خود در پورتال اساتيد راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد را مشاهده نماييد.


راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد

فيلم آموزشي بروزساني (جديد)


براي كسب اطلاعات بيشتر درباره پورتال اساتيد اينجا را كليك كنيد

بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 4478127
تعداد بازديد از سايت: 121588213
تعداد بازديد زيرپورتال: 4478127
اين زيرپورتال امروز: 255
در امروز: 9380
اين صفحه امروز: 255
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
يكشنبه 28 اسفند 1401 00:33:08
گروه مهندسی شیمی
1391/9/12 يكشنبه   دكتر علي احساني
محل كار  دانشكده علوم پايه
سمت  عضو هيئت علمي
 
تلفن محل كار  32103098_025
 
 
 
 
 
مهارت ها 

 

 

 

CURRICULUM VITAE

Dr. Ali Ehsani

Associate professor

https://scholar.google.com/citations?user=0urP8Q8AAAAJ&hl=en

 

 

Personal Information

Date of Birth: February 06, 1977

Place of Birth: Qom, Iran

Citizenship: Iran

Marital Status: Married

Job Position: Academic staff, Associate Professor in Physical chemistry (Electrochemistry)

Address: Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Qom, Qom, 37185-359, Iran

Phone: +98-25-32103098   &     09121530895

Fax: +98-25-32850953

Email: ehsani46847@yahoo.com,   a.ehsani@qom.ac.ir

 

 

 

 

 

Education

 

Ph.D. in Electrochemistry: K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran, April. 2012.

Title:  Electrosynthesis and electrochemical study of POAP and its relevant nanocomposite semiconducting films

M.Sc. in physical Chemistry: K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran, November 2002.

 

B.Sc. in chemistry: Zanjan University, 1999.

 

 

 

Professional Experience

1.      Teaching assistant (during Ph.D. program), General and surface Chemistry, K. N. Toosi University of technology, Tehran, Iran, 2010-2012

2.      Assistant Professor of physical Chemistry, University of Qom, Qom, Iran, 2012-2016.

3.      Associate Professor of physical Chemistry, University of Qom, Qom, Iran, 2016-present

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Courses Taught

  1. Advanced physical Chemistry
  2. Advanced chemical kinetics
  3. Advanced electrochemistry
  4. Solid state electrochemistry
  5. Physical chemistry
  6. Surface chemistry
  7. Corrosion
  8. Industrial electrochemistry
  9. General Chemistry
  10. General and physical Chemistry Laboratories

 

 

 

Current Research Interests

1.      Surface chemistry and  impedance spectroscopy

2.      Fuel Cell (electrocatalyst)

3.      Corrosion

4.      Conductive polymer

5.      Electrosynthesis

6.      Nanocomposite

7.      Anomalous diffusion and fractal object

8.      Electrochemical capacitors

 

 

 

 

 

Honors & Awards

ü  Distinguished researcher in Qom university, 2018, Awarded by the Director of the Qom university.

 

ü  Distinguished teacher in Qom university, 2017, Awarded by the Director of the Qom university.

 

ü  Distinguished researcher in Qom university, 2016, Awarded by the Director of the Qom university.

 

ü  Research Excellence Award in 2015, Qom Province

ü  Distinguished researcher in Qom university, 2014, Awarded by the Director of the Qom university.

 

ü  Distinguished researcher in Qom university, 2013, Awarded by the Director of the Qom university.

 

ü  Selected as a best presentation in 7h Iran Fuel Cell seminar, March  2014, Awarded by His Excellency the chairman of the  Seminar, Qeshm-Iran.

 

 

ü  Distinguished Ph.D. student in K. N. Toosi university of Technology, 2010, Awarded by the Director of the K. N. Toosi university of Technology.

 

ü  Distinguished electrochemistry Ph.D.  Student in Iranian Electrochemical Society, 2011, Awarded by the Director of the Iranian electrochemical Society.

 

ü  First ranking Ph.D. student of chemistry, K. N. Toosi University of technology, 2012.

 

ü  Selected as a best presentation in 6th Iran electrochemistry seminar, ,Auguest 2010, Awarded by His Excellency the chairman of the  Seminar, Kish-Iran.

 

ü  -Selected as a best poster in 9th Iranian nano conference, March 2011, Awarded by His -Excellency the chairman of the Seminar, Amirkabir university of Technology-Iran.

 

ü  Selected as a best researcher and granted travel award by Romanian Society of Electrochemistry, 3th regional symposium of electrochemistry-East Europe, May-2012, Bucharest, Romania.

 

 

 

ü  Selected as reviewer for the following International Scientific Journals

 

Ø  Electrochimica Acta

Ø  Journal of Electroanalytical chemistry

Ø  ACS Sustainable Chemistry & Engineering

Ø  Synthetic Metals

Ø  Material chemistry and physics

Ø  Corrosion Science

Ø  Journal of Industrial and Engineering Chemistry

Ø  Electroanalysis

Ø  Journal of Molecular Liquid

Ø  Analyst

Ø  Ionics

Ø  Applied surface science

Ø  Journal of Colloid and Interface Science

Ø  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects

Ø  RSC Advances

Ø  Jacobs Journal of Materials Science

Ø  Research on chemical intermediates

Ø  Materials Science and Engineering B

Ø  Pharmaceutical Nanotechnology

Ø  Nanochemistry Research

Ø  African Journal of Pure and Applied Chemistry

Ø  Iranian journal of Material Science and Engineering

Ø  Chemistry International

Ø  Journal of Alloy and Compound

Ø  Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers

 

Ø  IEEE Sensors Journal

 

Ø  Journal of Iranian chemical society

 

 

 

 

 

Membership

ü  International Society of Electrochemistry

ü  Iranian society of Electrochemistry

ü  Iranian Chemical Society

 

 

Research Projects

ü  Electrosynthesis and physio-electrochemical characterisation of conducting polymers.

ü  Organic corrosion inhibitors: electrochemical and theoretical investigation.

 

ü  Electrocatalyst in fuel cell

 

ü  Supercapacitor

 

 

Thesis Supervised (MSc):

 

1. Jalil Khodayari , Kinetic study of electrocatalytic oxidation of methanol on the surface of composite and metal oxide nanostructures modified electrodes. University of Qom, September 2016 (supervisor).

 

2. A. Norozi , Kinetic study of carbon steel ( as used in oil and gas pipes) corrosion in different corrosive media

. University of Qom, September 2016 (supervisor).

 

3. M. Bigdeloo, Electrochemical and kinetic investigation of charge transfer and energy storage Process in hybrid nanocomposites of conductive polymer /metal oxide nanostructure, University of Qom, October 2017 (supervisor).

 

4. Nasrin Dehghani, Synthesis of functionalized graphene oxide nanocomposites and has been restored with magnetic ionic liquid and its application in coating absorbing electromagnetic waves, University of Qom, October 2017 (co-supervisor).

 

 

5. M. Hosseini, Electrochemical study of protective effect of polymer nanocomposites and organic inhibitors for aluminium corrosion, Alzahra University, September 2016 (supervisor).

 

6. M. Mohammadi, Electrochemical study of the inhibitory effects of organic compounds and nanocomposites on the corrosion of copper in corrosive media, Alzahra University, September 2016 (co-supervisor).

 

7. N. Fathali, Novel electroactive nanocomposite of polytyramine for increasing the performance of anode of direct methanol fuel cell, Alzahra University, September 2017 (co-supervisor).

 

8. M. Dashti Najafi, Electrosynthesis and Supercapacitor Behavior of Conductive Polymer Nanocomposites Functionalized by Ionic Liquids and Graphene Oxide, Amirkabir University of Technology, September 2017 (supervisor).

 

9. S. Assadi, Electrosynthesis and Supercapacitor behavior of Conducting Polymer Composites with N-benzoyl derivatives of Isoleucine, Glycine and Phenylglycine, Amirkabir University of Technology, December 2017 (co-supervisor).

 

10. Saeed  Moradkhani, Investigation of electrochemical behavior of polytyramine in different electrosynthesis condition , Payme Noor University, September 2013  (supervisor).

 

11. Ameneh Vaziri-Rad, Electrosynthesis and electrocatalytic activity of poly tyramine nanocomposite films with carbon nanostructures, Payme Noor University, September 2014  (supervisor).

 

12.  Ahmad Khodadadi , Electrochemical study of inhibition effect of organic compound with donor and acceptor substitues , Payme Noor University, December 2014  (supervisor).

 

13. M. Ghanbari , Electrochemical investigation of inhibition effect of tetrazoles compounds on Al corrosion, Payme Noor University, Septemember 2015 (supervisor).

 

14. SH.Bodaghi, Electrochemical study of inhibition effect of tetrazole compound in corrosion of stailess steel in acidic solution, Payme Noor University, Septemember 2015 (supervisor).

 

15. R. Asgari , Investigation electrocatalytic oxidation of methanol on the POAP/CuO modified graphite electrode in alkaline media. Payme Noor University , Septemember 2016 (supervisor).

 

16. S. kazemi , Investigation of electrochemical behavior and sensor activity of poly amino phenol-graphen oxide nanocomposite. Payme Noor University , October 2016 (supervisor).

 

17. H. Yazdanpanah, Investigation of electrochemical activity and supercapacitive properties of prepared electrode from nanocomposite of conductive polymer and ionic liquid functionalized reduced graphene oxide

. Payme Noor University , December 2017 (supervisor).

 

18. M. Yousefi , Electrosynthesis of hybrid nanocomposite of poly ortho amino phenol/Metal organic frame work as a electroactive material in electrochemical supercapacitors. Payme Noor University, December 2017 (supervisor).

 

19. M. Yazdan Panah , Study of inhibitory effect of new absorbable organic compound on Al 1005 corrosion by common electrochemical methods,  Payme Noor University, December 2017 (supervisor).

 

20. E. Ashrafi , Electrochemical and computational investigation of charge transfer and energy storage

process in nanocomposites of poly orthoaminophenol with ionic liquid and graphene structures. University of Qom, (supervisor).

 

 

Theses Supervised and Advised (Ph.D):

 

1. M. Dashti najafi, Amirkabir University of Technology (Ph.D)

2. F. Boorboor Ajdari, Amirkabir University of Technology (Ph.D)

3. M. Shahrivari, Kharazmi University (Ph.D)

4. M. Naseri, Alzara University (Ph.D)

 

 

 

 

 

List of ISI Publications


103) E. Kowsari, A. Ehsani, S. Assadi, R. Safari, M. Sajedi, Electrochemical and theoretical study on enhanced pseudocapacitance performance of poly orthoaminophenol film in the presence of different derivatives of phenylglycine, Solid State Ionic, 329(2019)52-60.

 

102) Farshad Boorboor Ajdari, Elaheh Kowsari, Ali Ehsani, Tayebeh Ameri, M. Schorowski,  New synthesized ionic liquid functionalized graphene oxide: synthesis, characterization and its nanocomposite with conjugated polymer as effective electrode materials in energy storage device. Electrochim. Acta, 292(2018)789-804.

 

101) Hamid Mohammad Shiri, Ali Ehsani, Reza Behjatmanesh-Ardakani, Electrochemical deposition and plane-wave periodic DFT study on Dy2O3 nanoparticles and pseudocapacitance performance of Dy2O3 /conductive polymer nanocomposite film, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 93(2018)632-643.

100) A. Ehsani, A.A. Heidari, H. Mohammad Shiri, Electrochemical pseudocapacitors based on ternary nanocomposite of conductive polymer/ graphene/ metal oxide: An introduction and review to it in recent studies, The Chemical Records, 2018, Accepted.

 

99) E. Kowsari, A. Ehsani,  S. Assadi, R. Safari, Influence of different N-benzoyl derivatives of isoleucine on electrochemical properties and pseudocapacitance performance of conductive polymer electroactive film: Electrochemical and theoretical study, J. Electroanal. Chem, 826(2018)65-75.

 

98) Farshad Boorboor Ajdari, Elaheh Kowsari, Ali Ehsani, Liudmyla Chepyga, Milan Schirowski, Sebastian Jäger, Olga Kasian, Frank Hauke, Tayebeh Ameri, Melamine-functionalized graphene oxide: synthesis, characterization and considering as pseudocapacitor electrode material with intermixed POAP polymer, Applied Surface Science, 459(2018)874-883.

 

 

97)  A. Ehsani, R. Safari, H. Yazdanpanah, E. Kowsari, H. Mohammad Shiri,  Electroactive conjugated polymer / magnetic functional reduced graphene oxide for highly capacitive pseudocapacitors: Electrosynthesis, physioelectrochemical and DFT investigation, Electrochemical Science and technology, Accepted 2018.

 

96) Reza Safari, Ali Ehsani, Javad Torabian , AmirHossein Nikkhoo, A study of the Electro-Catalytic Oxidation of Methanol on a Ni-Functionalized Graphene Oxide/p-type Conductive Polymer Modified Graphite Electrode: Experimental and  Theoretical Approach, Russian Journal of Electrochemistry, 2018. Accepted.

 

 

95)  Ali Ehsani, Reza Safari, Hamid Mohammad Shiri, Amir Mohammad Yazdanpanah, Effect of Complex Ceramic Oxide Nanoparticles Addition on the Corrosion Behaviour of Stainless Steel in Artificial Sea Water: Physical Chemistry Approach, Protection of Metals and physical chemistry of the surface, 2018 , Accepted.

 

94) M. Beikmohammadi⁠, L. Fotouhi⁠, ⁠ A. Ehsani⁠, M. Naseri⁠, Potentiodynamic and electrochemical impedance spectroscopy study of anticorrosive properties of p-type conductive polymer/TiO⁠2 nanoparticles, Solid State Ionic, 324(2018) 138-143.

 

93) F. Boorboor Ajdari, E. Kowsari, A. Ehsani, Ternary nanocomposites of conductive polymer/functionalized GO/MOFs: Synthesis, characterization and  lectrochemical performance as effective electrode materials in pseudocapacitors, Journal of Solid State Chemistry 265 (2018) 155–166.

 

 

92) M. hadi, M. Bayat, A. Ehsani, H. Mostaanzadeh, A. Yeganeh-Faal, Sensitive electrochemical detection of picloram utilising a multi-walled carbon nanotube/Cr-based metal-organic framework composite-modified glassy carbon electrodeو International Journal of Environmental Analytical Chemistry,https://doi.org/10.1080/03067319.2018.1441838.

 

91) Maryam Naseri, Lida Fotouhi, Ali Ehsani, Recent Progress in the Development of Conducting Polymer-Based Nanocomposites for Electrochemical Biosensors Applications: A Mini-Review, The Chemical Records, 18(6)(2018)599-618.

 

90) Maryam Naseri, Lida Fotouhi, Ali Ehsani, Nanostructured Metal Organic Framework Modified Glassy Carbon Electrode as a High Efficient Non-Enzymatic Amperometric Sensor for Electrochemical Detection of H2O2, J. Electrochem. Sci. Technol., 2018, 9(1), 28-36.

 

89) Lida Fotouhi, Ali Ehsani, Nasrin Fathali, ZnO/Polytyramin nanocomposite film: Facile electrosynthesis and high performance electrocatalytic activity toward methanol oxidation, International Journal of Hydrogen Energy,4 3 ( 2 0 1 8 ) 6 9 8 7 -6 9 9 6.

 

88) E. Kowsari , A. Ehsani, M. Dashti Najafi,  N. Seifvand,  A.A. Heidari, Geminal dicationic ionic liquid functionalized graphene nanoribbon/POAP composite film: synthesis, characterization and electrochemical pseudocapacitance performance, Ionic, July 2018, Volume 24, Issue 7, pp 2083–2092.

 

87) A. Ehsani,  B. Mirtamizdoust,  M. Yousefi, R. Safari, M. Hadi, AK. Heidari, Nanocomposite of conjugated polymer/ Nano-flowers Cu(II) metal-organic system with 2-methylpyridinecarboxaldehyde isonicotinohydrazide as a novel and hybrid electrode material for highly capacitive pseudocapacitors, Bulletin of the Chemical Society of Japan, 2018, 91, 617-622.

 

 

 

86) E. Kowsari, A. Ehsani, M. Dashti Najafi, M. Bigdeloo , Enhancement of pseudocapacitance performance of p-type conductive polymer in the presence of newly synthesized graphene oxide-hexamethylene tributylammonium iodide nanosheets , Journal of Colloid and Interface, 512 (2018) 346–352.

 

85) A. Ehsani, E. Kowsari, F. Boorboor Ajdari,  R. safari, H. Mohammad Shiri, Enhanced pseudocapacitance performance of conductive polymer electroactive film in the presence of green compound of 1-Butyl-3-methylimidazolium Chloride: Electrochemical and DFT study,  Journal of Colloid and Interface, 512 (2018) 151–157 .

 

 

84) A. Ehsani, M. Hadi, E. Kowsari, S. Doostikhah, J. Torabian, Electrocatalytic oxidation of ethanol on the surface of the POA P/ phosphoric  acid-doped ionic liquid-function alized graphene oxide nanocompo site film, Iranian Journal of Catalysis, 7(3), 2017, 187-192.

 

83) M. Hadi, Molaee, A. Ehsani, Graphene oxides/multi-walled carbon nanotubes hybrid-modified carbon electrodes for fast and sensitive voltammetric determination of the anticancer drug 5-fluorouracil in spiked human plasma samples,Chemical paper,  DOI: 10.1007/s11696-017-0295-4.

 

 

82) F. Boorboor Ajdari, E. Kowsari, A. Ehsani, P-type conductive polymer/zeolitic imidazolate framework-67 (ZIF-67) nanocomposite film: Synthesis, characterization, and electrochemical performance as efficient electrode materials in pseudocapacitors, Journal of Colloid and Interface, 509 (2018) 189–194.

 

81) Reza Safari, Ali Ehsani , Hamid Reza Ebrahimi, Study of Imidazolium Ionic Liquid Effect on the Corrosion Inhibition of 316-Stainless Steel, Using Electrochemical Test Methods and Quantum Mechanics Theories, in Persian, New Process in Material Engineering, 2018, 12(1), 25-39.

 

 

80) Javad Shabani Shayeh, Ali Ehsani, Ali Naeemy, Hamid Mohammad Shiri, Fataneh Fatemi, Amir Yadegari, Meisam Omidi, Electrosynthesis and characterization of poly aniline/ garnet nanoparticles for high performance electrochemical capacitors, Ionics (2018) 24:505–511.

 

 

79) Hamid Mohammad Shiri, Ali Ehsani, Mina Jalali Khales, Electrochemical Synthesis of Sm2O3 Nanoparticles: Application in Conductive Polymer Composite Films for Supercapacitors,  Journal of Colloid and Interface, 505 (2017) 940–946.

 

 

 

78) Ali Ehsani, Elaheh Kowsari, F. Boorboor Ajdari, Reza safari, H. Mohammad Shiri, Influence of newly synthesized geminal dicationic ionic liquid on electrochemical and pseudocapacitance performance of conductive polymer electroactive film, Journal of Colloid and Interface, 505 (2017) 1158–1164.

 

 

77) M. Hadi, A. Ehsani ,  R. Alizadeh, From heart valves to skies: A review on structures, fabrication methods, and diverse applications of pyrolytic carbon, Journal of Applied Research in Chemistry, 10 (2017)5-10.

 

 

 

76) E. Kowsari, A. Ehsani, M. Dashti Najafi,  Electrosynthesis and pseudocapacitance performance of ionic liquid – Cr (6-C6H5) complex functionalized reduced graphene oxide/ poly ortho aminophenol nanocomposite film, Journal of Colloid and Interface, 504 (2017)507-513.

 

75) Maryam Hosseini, Lida Fotouhi, Ali Ehsani, Maryam Naseri, Enhancement of corrosion resistance of polypyrrole using metal oxide nanoparticles : potentiodynamic and electrochemical impedance spectroscopy study , Journal of Colloid and Interface, 505 (2017) 213–219.

74) A. Ehsani, E. Kowsari, M. Dasti Najafi, R. safari, H. Mohammad Shiri, Enhanced pseudocapacitive performance of electroactive p-type conductive polymer in the presence of 1-octadecyl-3-methylimidazolium bromide,  Journal of Colloid and Interface , 503 (2017) 10-16.

 

 

73) A. Ehsani, E. Kowsari, M. Dasti Najafi, R. safari, H. Mohammad Shiri, Influence of ionic liquid on pseudocapacitance performance of electrochemically synthesized conductive polymer: Electrochemical and theoretical investigation Journal of Colloid and Interface , 500 (2017) 315-320.

72) A. Ehsani, E. Kowsari, F. Boorboor Ajdari, R. safari, H. Mohammad Shiri, Sulfonated graphene oxide and its nanocomposites with electroactive conjugated polymer as effective  pseudocapacitor electrode materials,  Journal of Colloid and Interface Science, 497 (2017) 258–265.

 

71) Javad Shabani Shayeh, Mohammad Sadeghinia, Seyed Omid Ranaei Siadat, Ali Ehsani, Mehran Rezaei, Meisam Omidi,  A novel route for electrosynthesis of CuCr2O4 nanocomposite with p-type conductive polymer as a high performance material for electrochemical supercapacitors,  Journal of Colloid and Interface Science, 496 (2017) 401-406.

 

70) H. Mohammad Shiri, A. Ehsani, Electrosynthesis of Neodymium oxide  nanorods and its nanocomposite with conjugated conductive polymer as a hybrid electrode material for highly capacitive pseudocapacitors

, Journal of Colloid and Interface Science, 495 (2017) 102–110.

 

69) A. Ehsani, H. Mohammad Shiri, E. Kowsari, R. Safari, J. Shabani Shayeh, M. Barbary, Electrosynthesis, physioelectrochemical and Theoretical investigation of poly ortho aminophenol / magnetic functional graphene oxide nanocomposites as novel and hybrid electrodes for highly capacitive pseudocapacitors, Journal of Colloid and Interface Science, 490 (2017) 695-702.

 

68) A. Ehsani, MG. Mahjani , M. Hosseini, R. Safari,  R. Moshrefi, H. Mohammad Shiri, Evaluation of Thymus Vulgaris Plant Extract as an Eco-friendly Corrosion Inhibitor for  Stainless Steel 304 in Acidic Solution by Means of Electrochemical Impedance Spectroscopy, Electrochemical Noise Analysis and Density Functional Theory, Journal of Colloid and Interface Science, 490 (2017) 444–451.

 

 

67) A. Ehsani, H. Mohammad Shiri, E. Kowsari, R. Safari, J. Torabian, S. Hajghani, High performance electrochemical pseudocapacitors from ionic liquid assisted electrochemically synthesized p-type conductive polymer, Journal of Colloid and Interface Science, 490 (2017) 91-96.

 

66) Ali Ehsani, S Bodaghi, H Mohammad Shiri, H Mostaanzadeh , M Hadi , ELECTROCHEMICAL INVESTIGATION OF INHIBITORY OF NEW SYNTHESIZED TETRAZOLE DERIVATIVE ON CORROSION OF STAINLESS STEEL 316L IN ACIDIC MEDIUM, Iranian Journal of Materials Science and Engineering,13(3)(2016)19-28.

 

 

65) Maryam Naseri, Lida Fotouhi,  Ali Ehsani, Saeed Dehghanpour, Facile electrosynthesis of nano flower like metal-organic framework and its nanocomposite with conjugated polymer as a novel and hybrid electrode material for highly capacitive pseudocapacitors, Journal of Colloid and Interface Science, 484 (2016) 314–319.

 

64) H. Mohammad Shiri, A. Ehsani, Pulse electrosynthesis of novel wormlike gadolinium oxide nanostructure and its nanocomposite with conjugated electroactive polymer as a hybrid and high efficient electrode material for energy storage device,  Journal of Colloid and Interface Science, 484 (2016) 70–76.

 

63) A. Ehsani, R. Asgari, A. Rostami-Vartooni, H. Mohammad Shiri, A. Yeganeh –Faal, Facile and green synthesis of CuO nanoparticles and electrocatalytic activity of CuO nanoparticles/conductive polymer composite film,  Iranian Journal of Catalysis, 6(3)(2016) 269-274.

 

62) A. Ehsani, M. Hadi, h. Mostaanzadeh, E. Honarmand, Electrochemical study of inhibitory effect of new oxazol compound on the corrosion of stainless steel in acidic solution,  Journal of Applied Chemistry, 43(2017) 185-192.  

 

61) E. Kowsari, S.Y. Arman, M.H. Shahini, H. Zandi, A. Ehsani, R. Naderi, A. Pourghasemi Hanza, M. Mehdipour ,In situ synthesis, electrochemical and quantum chemical analysis of an amino acid-derived ionic liquid inhibitor for corrosion protection of mild steel in 1M HCl solution, Corrosion Science 112(2016) 73-85.

 

60) H. Mohammad Shiri, A. Ehsani,  Novel and facile route in electrosynthesis of Ho2O3 nanoparticles and its nanocomposite with p-type conductive polymer: characterisation and electrochemical performance,  Bulletin of the Chemical Society of Japan, 2016 - Vol.89 , No.10, pp. 1201 – 1206.

 

59) A. Ehsani, J. Khodayari, M. Hadi, H. Mohammad Shiri, H. Mostaanzadeh, Nanocomposite of p-type conductive polymer/ Cu(II)-Based metal-organic frameworks as a novel and hybrid electrode material for highly capacitive pseudocapacitors, Ionics, 23(2017)131-138.

 

58) M. Hadi, A. Ehsani, E. Honarmand,  Application of Nanocrystalline Graphite-like Pyrolytic Carbon Film Electrode in the Electroanalytical Determination of Famotidine, Electroanalysis, Volume 29, Issue 3, 1 March 2017, Pages 756-764.

 

57) A. Ehsani, H. Mohammad Shiri, Electrochemical Investigation of Inhibitory of New Synthesized 3-(4-Iodophenyl)-2-imino-2,3- dihydrobenzo[d]oxazol-5-yl 4-methylbenzenesulfonate on Corrosion of Al in Acidic Medium, Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces,  52(2)(2016)347–354.

 

56) M. Naseri, L. Fotouhi, A. Ehsani,  H. Mohammad Shiri, Novel electroactive nanocomposite of POAP for highly efficient energy storage and electrocatalyst: Electrosynthesis and electrochemical performance, Journal of Colloid and Interface Science, 484 (2016) 308–313.

55) M. Hadi, A. Ehsani, Anodized edge-plan pyrolytic graphite for electroanalysis of pantoprazole in tablet dosage forms and human urine samples, S. Af, J. Chem, 69(2016) 79-87.

 

54) A. Ehsani, H. Mohammad Shiri, E. Kowsari, R. Safari,  J. Torabian, S. Kazemi, Nanocomposite of p-type conductive polymer/functionalized graphene oxide nanosheets as novel and hybrid electrodes for highly capacitive pseudocapacitors, Journal of Colloid and Interface Science, 478 (2016)181-187.

 

 

53) J. Torabian, M. G. Mahjani, H. Mohammad Shiri, A. Ehsani and J. Shabani Shayehd, Facile electrosynthesis, characterisation and electrochemical performance of poly ortho aminophenol/Al5Y3O12 nanocomposite as a new high efficient supercapacitor, RSC Advances, 6(2016) 41045-41052.

 

 

52) H. Mohammad Shiri, A. Ehsani, A simple and innovative route to electrosynthesis of Eu2O3 nanoparticles and its nanocomposite with p-type conductive polymer: Characterisation and electrochemical properties, Journal of Colloid and Interface Science, 473 (2016) 126–131.

 

51) M. Naseri, L. Fotouhi, A. Ehsani and F. Babaei, Physicoelectrochemical properties of facilely electrosynthesized reduced graphene oxide/ p-type conductive polymer nanocomposite film, New Journal of Chemistry, 40 (2016)2565-2573.

 

50) N. Ajami, A. Ehsani, F. Babaei, R. Safari, Electrochemical properties, optical modeling  and electrocatalytic activity of pulse-electropolymerized  ternary nanocomposite of poly (methylene blue) in aqueous solution, Journal of Molecular liquid, 215(2016)24-30.

 

 

49) Ali Ehsani, Inhibitory of new oxazol derivative on corrosion of stainless steel in acidic medium: electrochemical investigation, Indian Journal of Chemical Technology, 23(2016)289-295.

 

 

48) Ali Ehsani, H. Mohammad Shiri, MG. Mahjani, R. Moshrefi, R. Safari,  Inhibitory effect of new azole derivative in the corrosion of aluminum in acidic medium: common electrochemical and electrochemical noise investigation, Kovove Materialy-Metallic Materials, 54(4)(2016) 233-239.

 

47) N. Salehifar, J. Shabani Shayeh, SO. Ranaei Siadat, K. Niknam, A. Ehsani, S. Kazemi Movahhed,

, Electrochemical study of supercapacitor performance of poly pyrrole ternary nanocomposite electrode by fast fourier transform cyclic voltammetry, RSC Adv, 5 (2015) 96130 – 96137.

 

46) J. Shabani-Shayeh, A. Ehsani, A. Nikkar, P. Norouzi, M. R. Ganjali, M. Wojdila, Physioelectrochemical investigation of supercapacitive performance of ternary nanocomposite of conductive polymer by common electrochemical methods and fast furrier transform voltammetry, New Journal of chemistry, 39( 2015) 9454-9460.

 

 

45) H. Mohammad Shiri, A. Ehsani , J. Shabani Shayeh, Synthesis and highly efficient supercapacitor behavior of novel poly pyrrole / ceramic oxide nanocomposite film  RSC Advances, 2015, 5, 91062–91068. DOI: 10.1039/C5RA19863A.

 

44) A. Ehsani, H. Mohammad Shiri, MG. Mahjani, R. Moshrefi, M. Hadi, N. Soltanpour, Theoretical, common electrochemical and electrochemical noise investigation of inhibitory effect of new organic compound nanoparticles in the corrosion of stainless steel in acidic solution, Transactions of the Indian Institute of Metals, 69(8)(2016) 1519–1527.

 

43) A. Ehsani,  A. Vaziri-Rad, F. Babaei, H. Mohammad Shiri, Electrosynthesis, optical modeling and electrocatalytic activity of Ni-MWCNT-PT nanocomposite film, Electrochimica  Acta, 159 (2015) 140–148.

 

 

42) J. Shabani-Shayeh, A. Ehsani, MR. Ganjali, P. Norouzi, B. Jaleh, Conductive polymer/reduced graphene oxide/Au nano particles as efficient composite materials in electrochemical supercapacitors, Applied Surface Science, 353 (2015) 594-599.

 

41) A. Ehsani, Influence of counter ions in electrochemical properties and kinetic parameters of poly tyramine electroactive film, progress in organic coating, 78(2015)133-139.

 

 

40) A. Ehsani, ,M G. Mahjani, F. Babaei, H.  Mostaanzadeh, Physioelectrochemical and DFT investigation of metal oxide/p-type conductive polymer nanoparticles as an efficient catalyst for the electrocatalytic oxidation of methanol, RSC Advances 5 (2015) 30394 - 30404 .

 

39) A. Ehsani, B. Jaleh, M. Nasrollahzadeh, Electrochemical properties and electrocatalytic activity of conducting polymer/copper nanoparticles supported on reduced graphene oxide composite, Journal of Power Sources, 257 (2014) 300-307.

 

38) S. Naghdi, B. Jaleh, A. Ehsani, Electrophoretic deposition and thermal annealing of super hydrophobic corrosion protective coating of graphene-oxide Nano sheets on aluminum, Bulletin of the Chemical Society of Japan,88 ( 2015) 722-728.

 

 

37)  Ali Ehsani, Malihe Ahmadi, Mohammad Ghanbari,  Inhibitory Effect of Newly Synthesized Organic Compound in Corrosion of Aluminum: Electrochemical Investigation, Advances in Analytical Chemistry, 5(3A)(2015) 19-25.

 

 36) M. Nasrollahzadeh, SM. Sajadi M. Maham,  A. Ehsani,  Facile and surfactant-free synthesis of Pd nanoparticles by the extract of the fruits of Piper longum and their catalytic performance for the Sonogashira coupling reaction in water under ligand- and copper-free conditions, RSC Advances,  5(2015)  2562-2567.

 

35) A. Ehsani, R. Moshrefi, M. Ahmadi, Electrochemical investigation of inhibitory of new synthesized 3-(4-Iodophenyl)-2-imino-2,3-dihydrobenzo[d]oxazol-5-yl 4-methylbenzenesulfonate on corrosion of stainless steel  in acidic medium. Electrochemical Science and Technology, 6(1) (2015) 7-15.

 

34) M. Nasrollahzadeh, B. Jaleh,  A. Ehsani, Preparation of carbon supported CuPd nanoparticles as a novel heterogeneous catalyst for reduction of nitroarenes and phosphine-free Suzuki-Miyaura coupling reaction, New Journal of Chemistry, 39 (2015) 1148-1153.

 

 

33) A. Ehsani, F.  Babaei, H.  Mostaanzadeh, Electrochemical and optical investigation of conductive polymer and MWCNT nanocomposite film, Journal of the Brazilian Chemical Society, 26 (2015)331-337.

 

 

32) A. Ehsani, R. Moshrefi, A. Khodadadi, A. Yeganeh-Faal, Inhibitory of Newly Synthesized 3-BrPhOXTs on Corrosion of Stainless Steel in Acidic Medium, S. Afr. J. Chem, 2014, 67, 198-202.

 

 

31) A. Ehsani,  N. Ajami, F.  Babaei, H.  Mostaanzadeh, Electrosynthesis and characterisation of poly methylene blue and its nanocomposite with ZnO nanoparticles, Synth. Met, 197 (2014)80-85.

 

30) N. Ajami, A. Ehsan, F. Babaei , A. Heidaripour, Electrosynthesis and optical modeling of ZnO nanostructures, Iranian Chemical Communication, 3(2015)85-92.

29)  M. Nasrollahzadeh, M. Khalaj, A. Ehsani, A heterogeneous and reusable nanopolymer-supported palladium catalyst for the copper- and phosphine-free Sonogashira coupling reaction under aerobic conditions in water, Tetrahedron Letter, 55 (2014) 5298–5301.

 

28) J. Shabani-Shayeh, A. Ehsani, M. Jafarian, Physioelectrochemical investigation of electrocatalytic activity of modified carbon paste electrode in alcohol oxidation as anode in fuel cell, Journal of the Korean Electrochemical Society. 17 (3) (2014) 1-8.

 

27) M. Nasrollahzadeh,  A.  Azarian,   A.  Ehsani, M. Khalaj, Preparation, optical properties and catalytic activity of TiO2@Pd nanoparticles as heterogeneous and reusable catalysts for ligand-free Heck coupling reaction, J. Molecular Catalysis A: Chemical, 394 (2014)205-210.                                     

 

 

26) A. Ehsani, M.G. Mahjani, S. Adeli,S. Moradkhani,  Electrosynthesis and physioelectrochemical properties of poly tyramine electroactive film in the presence of the surfactant: comparable study, progress in organic coating, 77 (2014) 1674-1681.

 

25) M. Nasrollahzadeh, A. Zahrari,  A. Ehsani, M. Khalaj, Synthesis, characterization, antibacterial and catalytic activity of a nanopolymer supported copper(II) complex as a highly active and recyclable catalyst for the formamidation of arylboronic acids under aerobic conditions, RSC Adv. 4 (2014) 20351-20357.

 

24) M. Nasrollahzadeh, M. Maham,  A. Ehsani, M. Khalaj, Palladium on nano-magnetite: a magnetically reusable catalyst in the ligand- and copper-free Sonogashira and Stille cross-coupling reactions , RSC Adv. 4 (2014) 19731-36.

 

23) A. Ehsani, M G. Mahjani, R. Moshrefi, H. Mostaanzadeh, J. Shabani,  Electrochemical and DFT study on the inhibition of 316L stainless steel corrosion in acidic medium by 1- (4-nitrophenyl)-5-amino-1H-tetrazole, RSC Adv., 2014, 4 (38), 20031 – 20037.

 

22) M. Nasrollahzadeh, A. Azarian,  A. Ehsani, SM. Sajadi, F. Babaei, Hybrid Pd/Fe3O4 nanowires: Fabrication, characterization, optical properties and application as magnetically reusable catalyst for the synthesis of N-monosubstituted ureas under ligand-free conditions, Materials Research Bulletin 55 (2014) 168–175.

 

21) M. Nasrollahzadeh, F. Babei,  A. Ehsani, SM. Sajadi, Green synthesis, optical properties and catalytic activity of silver nanoparticles in the synthesis of N-monosubstituted ureas in water, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy , 132(2014)423-429.

 

 

20) M. Nasrollahzadeh, A. Azarian, M. Maham, A. Ehsani , Synthesis of Au/Pd bimetallic nanoparticles and their application in the Suzuki coupling reaction, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 21 (2015)746.

19) M. Nasrollahzadeh, A. Azarian, A. Ehsani, A. Zahraei,  Facile synthesis of Fe@Pd nanowires and their catalytic activity in ligand-free C-N bond formation in water, Tetrahedron Letter , 55(2014) 2813-2817.

 

18) M.  Nasrollahzadeh, A. Rostami-Vartouni,  A.  Ehsani, M. Moghadam, Fabrication, characterization and application of nanopolymer supported copper (II) complex as an effective and reusable catalyst for the C-N bond cross-coupling reaction of sulfonamides with arylboronic acids in water under aerobic conditions, J. of Molecular Catalysis A: chemical, 387 (2014) 123–129.

 

17) A. Naeemy, A. Ehsani, M. Jafarian, M. Moradi, Physioelectrochemical investigation of electrocatalytic oxidation of saccharose on conductive polymer modified graphite electrode , Electrochemical Science and Technology, 6(3) (2015) 88-94.

 

16) A. Ehsani, M. Nasrollahzadeh, MG. Mahjani,  R. Moshrefi, H. Mostaanzadeh , Electrochemical and quantum chemical investigation of inhibitory of 1, 4-Ph (OX)2(Ts)2  on corrosion of 1005 aluminium alloy in acidic medium, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20 (2014) 4363-4370.

 

15) M. Nasrollahzadeh, A .Ehsani, M. Maham, Copper-Catalyzed N-Arylation of Sulfonamides with Boronic Acids in Water under Ligand-Free and Aerobic Conditions, Synlett, 25 (2014) 505-508.

 

14) A. Ehsani, S. Adeli, F. Babaei, H. Mostaanzadeh, M. Nasrollahzadeh, Electrochemical and optical properties of TiO2 nanoparticles/poly tyramine composite film, J. Electroanal. Chem. 713 (2014) 91–97.

 

13) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M.  Nasseri, M. Jafarian, Influence of electrosynthesis condition and Al2O3 nanoparticles on corrosion protection effect of polypyrrole film, Anti corrosion method and material, 61 (2014) 146-152.

 

12) M.  Nasrollahzadeh, A.  Ehsani, A. Rostami-Vartouni, Ultrasound-promoted green approach for the synthesis of sulfonamides using natural, stable and reusable Natrolite nanozeolite  catalyst at room temperature, Ultrasonics Sonochemistry 21 (2014) 275–282.

 

11) A. Ehsani, F. Babaei, M. Nasrollahzadeh, Electrosynthesis and absorbance spectra of TiO2 nanoparticles dispersed in the conductive polymer, Applied Surface Science, 283 (2013) 1060-1064.

 

10) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M.  Bordbar, S. Adeli,   Electrochemical study of anomalous diffusion and fractal dimension in poly ortho aminophenol electroactive film: Comparative study, J. Electroanal. Chem. 710 (2013) 29-35.

 

9) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M.  Bordbar,  R. Moshrefi, Poly ortho  aminophenol / TiO2 nanocomposite: electrosynthesis and characterization, Synthetic Metals. 165 (2013) 51-55.

 

8) A. Ehsani, M. G. Mahjani, M. Jafarian, A. Naeemy, Electrosynthesis of polypyrrole composite film and electrocatalytic oxidation of ethanol, Electrochimica  Acta 71 (2012) 128-133. 

 

7) A.R. Feizbakhsh, A. Naeemy, A. Ehsani, A. Aghasi, I. Danaee, Electrocatalytic oxidation of paracetamol on Ni and NiCu alloy modified glassy carbon electrode, J. Chin. Chem. Soc. 2012, 59, 1086-1093.

 

6) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian, Electrosynthesis of poly ortho aminophenol films and nanoparticles: A comparative study, Synthetic Metals, 62 (2012) 199-204.

 

5) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian, Electrochemical impedance spectroscopy study on intercalation and anomalous diffusion of AlCl4- ions into graphite in basic molten salt, Turkish. Journal of chemistry, 35 (2011) 735-743.

4) M.G. Mahjani, R. Moshrefi, A. Ehsani, M. Jafarian, A study of galvanic corrosion of titanium/316 L stainless steel in artificial seawater using electrochemical noise measurement and electrochemical impedance spectroscopy, Anti corrosion method and material, 58 (2011) 250-257.

 

3) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian, An Electrochemical study of the synthesis and properties of multi-walled carbon nanotube/ poly ortho aminophenol composites, synthetic metals, 161 (2011) 1760-1765.

 

2) A. Ehsani, M. G. Mahjani, M. Jafarian, A. Naeemy,  Influence of ionic surfactant on physiochemical properties and fractal dimension of poly ortho aminophenol film. Progress in organic coating, 69 (2010) 510.

 

1) M. G. Mahjani, A. Ehsani, M. Jafarian, Electrochemical study on the semiconductor properties and fractal dimension of poly ortho aminophenol modified graphite electrode in contact with different aqueous electrolytes,   Synthetic metals, 160 (2010) 1252–1258.

 

 

 

 

Paper presented at national and international Meetings and Congresses

 

1) M. Jafarian, M.G. Mahjani, A. Ehsani, Electrodeposition of Aluminum in basic (AlCl3, NaCl, KCl), 53rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Düsseldorf, Germany, September- 2002.

 

2) M. Jafarian, M.G. Mahjani, A. Ehsani, Electro deposition of Aluminum in acidic (AlCl3, NaCl, KCl) 5th seminar of physical chemistry, Urmia university, Urmia-Iran, August- 2002.

 

3) M.G. Mahjani, M. Jafarian, A. Ehsani, Electrochemical impedance spectroscopy study on semiconductor properties of poly-ortho-aminophenel modified graphphite electrode. 5th seminar of Iranian Electrochemistry , Tarbiat modares university-Tehran, April- 2009.

 

4) M.G. Mahjani, M. Jafarian, A. Ehsani, A. Naeemy, Influence of  irregular surface and dopant ions on electrocatalytic activity of   conducting polymer modified graphite electrode,  3thseminar of fuel cell , Shahid rajae university – Tehran, October- 2009

 

5) M.G. Mahjani, M. Jafarian, A. Ehsani, A. Naeemy, Electrocatalytice  oxidation of ethanol in polypyrrol modified graphite electrode, 3thseminar of fuel cell, Shahid rajae university – Tehran, October- 2009)

 

6) M.G. Mahjani, A. Sharifi, A.Ehsani, M. Jafarian, Electrochemical impedance study on anomalous diffusion in poly pyrrole film,   13th seminar of physical chemistry, shiraze-Iran, April- 2010.

 

      7) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian,  Electrochemical impedance study on supercapacitor properties of Poly ortho  aminophenol conducting polymer, 13th seminar of physical chemistry, shiraze-Iran, April- 2010)

 

8) M. Jafarian, A. Naeemy, M.G. Mahjani, A. Ehsani, Improvement of  the electrosynthesis and properties of Poly (o-aminophenol) using a SDS Micellar Aque, 13th seminar of physical chemistry, shiraze-Iran, April- 2010.

 

9) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian, Electrochemical impedance spectroscopy study on intercalation and  anomalous diffusion of aluminum ions into graphite in basic molten salt  (AlCl3-NaCl-KCl), 13th seminar of physical chemistry , shiraz-Iran, April- 2010.

 

10) A. Naeemy, A. Ehsani,  Characterization of polypyrrole nanowire. The 2nd national Nano Materials & Nano Technology conference May 2010, esfahan, Iran

 

 11)  A. Naeemy, A. Ehsani, Application of nano particles and nano materials in fuel cells . The 2nd national Nano Materials & Nano Technology conference, May  2010, esfahan, Iran

 

12) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian,  Electrochemical study on   synthesis and characterization of poly  ortho aminophenol / multi-walled carbon nanotube composite film,  61st Annual meeting of  the International Society of Electrochemistry, France, September- 2010. 

 

13) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian,   Electrochemical fabrication of poly ortho aminophenol/multi-walled carbon nanotube/NiO composite films for electrocatalytic oxidation of methanol, 61st Annual meeting of  the International Society of Electrochemistry, France, September- 2010.

 

       14) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian,  Electrocatalytic oxidation of methanol on  poly pyrrole/multi-walled carbon nanotube/NiO composite films,  Spain fuel cell seminar 2010.

 

15) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian, Influence of synthesis condition on morphology and electrochemical properties of poly ortho aminophenol film, 6th seminar of Iranian Electrochemistry , Kish, Iran, 2010.

 

16) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian, Electrochemical fabrication and application of poly ortho aminophenol/Al2O3 nanocomposite films, 6th seminar of Iranian Electrochemistry , Kish, Iran, 2010.

 

17) M.G. Mahjani, R. Moshrefi, A. Ehsani, A study of galvanic corrosion of titanium/316 L stainless steel in artificial seawater using electrochemical noise measurement and electrochemical impedance spectroscopy, 6th seminar of Iranian Electrochemistry , Kish, Iran, 2010.

 

18) M.G. Mahjani, A. Sharifi, A. Ehsani, M. Jafarian, Anomalous Diffusion in Poly pyrrole modified glassy carbon electrode in different synthesis  condition , 6th seminar of Iranian Electrochemistry , Kish, Iran, 2010.

 

19) M.G. Mahjani, A. Naeemy, A. Ehsani, A. Aghasi,  Discussion and Reveal of Anomalous Diffusion Impedance of Realistic Fractal Polymeric Electrode. 6th seminar of Iranian Electrochemistry , Kish, Iran, 2010.

 

20) A.R. Feizbakhsh, A. Naeemy, A. Ehsani, Application of Carbon anotubes in green chemistry for modified polymeric electrode in fuel cells, 4th Iranian seminar of chemistry & environment, Bandarabas, Iran, 2010.

 

21) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian,  Electrochemical study on synthesis and electrocatalytic properties of poly ortho aminophenol / multi-walled carbon nanotube composite, 4thseminar of fuel cell, Shahid rajae university – Tehran, November- 2010)

 

22) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian,  Electrochemical study in self assembled monolayers modified electrode, 14th seminar of physical chemistry , Kish-Iran, February- 2011.

 

23) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian, Corrosion protection effect of poly ortho aminophenol nanocomposites, 14th seminar of physical chemistry , Kish-Iran, February- 2011.

 

24) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian , Electrochemical fabrication and application of poly ortho aminophenol/TiO2 nanocomposite films, 14th seminar of physical chemistry , Kish-Iran, February- 2011.

 

25) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian Electrochemical impedance spectroscopy study on semi infinite and finite diffusion in electroactive media. 9th Iranian Biennial electrochemistry seminar, Yazd-Iran, January-2011.

 

26) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian, Electosynthesis of  non-covalent functionalization MWCNT and POAP nanocomposite. 9th Iranian Biennial  electrochemistry seminar, Yazd-Iran, January-2011.

 

27) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian Electrochemical impedance  study on anomalous diffusion  in poly ortho amino phenol film. 9th Iranian Biennial electrochemistry seminar, Yazd-Iran, January-2011.

 

28) M.G. Mahjani, A. Sharifi, A. Ehsani, M. Jafarian, Effect of different condition on anomalous diffusion in polypyrrole film, 14th seminar of physical chemistry , Kish-Iran, February- 2011.

 

29) A.R. Feizbakhsh, A. Naeemy, H. Yadaee, A. Ehsani, Surfactant assistant electropolymerization of polyaniline nanocomposite, The national conference of chemistry and chemical engineering, 9, 10, March 2011, Islamic Azad university Branch of Gachsaran.

 

30) A.R. Feizbakhsh, A. Naeemy,  A. Ehsani, H. Yadaee, Chracterization and preparation of single wall nanotubes for hydrogen storage, Regional chemistry congress Islamic Azad University, Miyaneh Branch, March 3, 2011.

31) M.G. Mahjani*, M.  Nasseri, A. Ehsani, M. Jafarian, Electrochemical study on corrosion protection effect of polypyrrole/Al2O3 nanocomposites on stainless steel in artificial sea water,8th  Iranian conference of corrosion, Amirkabir University of Technology, May, 2011.

 

32) M.G. Mahjani, A. Taherzadshadbad, A. Ehsani, M. Jafarian, Influence of synthesis condition on metal oxide nanocomposite coating in corrosive media, 15th ICC, hamedan, Iran, 4-6 september 20011.

 

33) A.R. Feizebakhsh, S. Bagheri, A. Ehsani, A. Naeemy, Electrocatalytic oxidation and determination of ascorbic acid onto polypyrrole nanostructure, 15th ICC, hamedan, Iran, 4-6 september 2011.

 

34) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian, Poly ortho aminophenol/TiO2 nanocomposite: Electrosynthesis and electrochemical application , 62nd Annual meeting of  the International Society of Electrochemistry, Japan, September- 2011.

 

35) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian, P-type conducting  polymer/multi-walled carbon nanotubes composite electrocatalyst in fuel cell, 62nd Annual meeting of  the International Society of Electrochemistry, Japan, September- 2011 (oral presentation).

 

36) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian, Electrochemical study on ionic and electronic conduction in conducting polymer,7th seminar of Iranian Electrochemistry , K. N. Toosi University of Technology,Tehran, Iran, November 2011.

 

37) S. Nazari, M.G. Mahjani, A. Ehsani , M. Jafarian, Impedance responses of poly ortho aminophenol film electrodes in the presence of different anions: comparative study 7th seminar of Iranian Electrochemistry , K. N. Toosi University of Technology,Tehran, Iran, November 2011.

 

38) R. Mahmoudi, M.G. Mahjani, A. Ehsani, M. Jafarian,  Electrochemical study on corrosion protection effect of polyoxometal/polypyrrole composite  7th seminar of Iranian Electrochemistry , K. N. Toosi University of Technology,Tehran, Iran, November 2011.

 

39) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian, Electrosynthesis and electrochemical study of MWCNT/POAP composite films, 11th student conference of nanotechnology, Amirkabir university of technology, Tehran Iran, februry 2012.

 

40) A. Sharifi, M.G. Mahjani, A. Ehsani, M. Jafarian, Calculation of fractal dimension in Polypyrrole conductive polymer, the first conference of fractal and complex system, Mashhad Azad university, Mashhad Iran, 22-23 December 2011.

 

41) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian, electrosynthesis of POAP nanoparticles and nanocomposites, 63rd Annual meeting of  International Society of Electrochemistry, Czech Republic, September- 2012.

 

42) A. Ehsani, M.G. Mahjani, M. Jafarian, Pulse galvanostatic electropolymerisation of POAP nanoparticles: synthesis and characterisation, 3rd Regional symposium on Electrochemistry, Romany, May-2012.

 

43) A. Ehsani, M. Nasrollahzadeh, Electrochemical study of inhibitor properties of new class of azoles in acidic media, 8th Iranian Conference of electrochemistry, Mazandaran university, February 2013.

 

44) A. Ehsani, Influence of synthesis condition and Al2O3 nanoparticles on corrosion protection effect of semiconducting coating film, 19th conference of analytical chemistry,  Ferdosi Mashhad university, Mashhad-Iran, March 2013.

 

45) A. Ehsani,  Electrocatalytic oxidation of methanol on semiconducting polymer nanocomposite in alkaline media, 6th seminar of  Iranian Fuel Cell, Shahid Rajaee university,Tehran, Iran.  March 2013.

 

46) A. Ehsani, A. Vazirirad, Metal oxide nanoparticles/Conducting polymer Composite: Electrosynthesis and Characterisation, 9th Iranian Conference of electrochemistry, Tarbiat modrarres university, Tehran, Iran, November 2013.

 

47) A. Ehsani, Electrochemical investigation of adsorption and inhibitory of 1,4-Ph(OX)2(Ts)2  on corrosion of aluminium in acidic media 9th Iranian Conference of electrochemistry, Tarbiat modrarres university, Tehran, Iran,  November 2013.

 

48) A. Ehsani, Electrochemical investigation of redox and hybrid supercapacitors,2nd Iranian Battery seminar, Olympic Hotel, Tehran, Iran, February 2014.

 

49) A. Ehsani, M. Ahmadi, “Fundamental question in electrochemistry, In view of kinetics and thermodynamic”1st electrochemistry education seminar, Shahid Rajaee university,Tehran, Iran.  February 2014.

 

50) A. Ehsani, M. Ahmadi, Difference between corrosion and oxidation, 1st electrochemistry education seminar, Shahid Rajaee university,Tehran, Iran.  February 2014.

 

51) A. Ehsani, M. Ahmadi, Electrocatalytic activity of metal nanoparticles supported on reduced graphene oxide dispersed in conducting polymer,7th Iranian Fuel Cell Seminar, Qheshm, Iran.  February 2014.

 

52) A. Ehsani, M. Ahmadi, Physioelectrochemical investigation of polytyramine composite film as an anode material in fuel cell, 7th Iranian Fuel Cell Seminar, Qheshm, Iran.  February 2014.

 

53)  A. Ehsani, Physielectrochemical aspects in electroactive semiconducting polymeric and relevant nanocomposite films, 11th Iranian Biennial electrochemistry seminar, Rasht-Iran, September-2014.

 

 54) A. Ehsani, Electrosynthesis and electrocatalytic activity of graphene oxide/conducting polymer nanocomposite film,  62nd Annual meeting of  the International Society of Electrochemistry, Lausanne, Switzerland, September- 2014.

 

55) A. Ehsani, Electrochemical and DFT study on the adsorption and inhibitory of newly synthesized tetrazol nanoparticles in acidic media, 62nd Annual meeting of  the International Society of Electrochemistry, Lausanne, Switzerland, September- 2014.

 

 

56) A. Ehsani, M. Ahmadi, Electrochemical and DFT study on the inhibition of Stainless steel corrosion in acidic medium by newly synthesized 3-BrPhOXTs, 10th Annual Electrochemistry Seminar of Iran,  Iran university of science and Technology,  Tehran,  26-27 Nov, 2014.

 

57) A. Ehsani, M. Ahmadi, Electroactive polymer/ reduced graphen oxide as a hybrid supercapacitor: electrosynthesis and characterization, 10th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Iran university of science and Technology, Tehran,  26-27 Nov, 2014.

 

58) M. Naseri, L. Fotouhi, A. Ehsani, M. Ahmadi, Electrochemical properties and electrocatalytic activity of graphene oxide / nickel nanoparticles/poly rthoaminophenolcomposites, 10th Annual Electrochemistry Seminar of Iran,  Iran university of science and Technology,  Tehran,  26-27 Nov, 2014.

 

59) A. Ehsani, M. Ahmadi, A. Rostami-Vartooni, Electrocatalytic activity of green synthesized CuO nanoparticles/conductive polymer composite film in DMFC, 8th Iranian Fuel Cell Seminar, Najafabad, Iran, Febuarary 2015.

 

60) A. Ehsani, J. Shabani Shayeh, A review for fundamental aspects, electrosynthesis, characterisation and

physioelectrochemical properties of highly efficient hybrid supercapacitors, 11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran Tarbiat Modares University 18-19 Nov, 2015

 

61) Lida Fotouhi, Maryam B. Mohammadi, Ali Ehsani , Maryam Naseri, Physioelectrochemical Study on the Inhibition of Copper Corrosion in Acidic Solution by Newly Synthesized Organic Compound, 11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Tarbiat Modares University 18-19 Nov, 2015

 

62) Lida Fotouhi, Marziyeh Hosseini, Ali Ehsani, Maryam Naseri, Electrochemical Study on the Inhibition of Aluminum Corrosion in Acidic Medium by Newly Synthesized Adsorbable Organic Compound, 11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Tarbiat Modares University 18-19 Nov, 2015.

 

63) A. Ehsani, M. Ahmadi, Electrochemical pseudocapacitors: mechanism, materials, characterization and electrochemical performance, 12th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Tarbiat Modares University 16-17 Nov, 2016.

 

64) Maryam Naseri, Lida Fotouhi, Ali Ehsani, Electrosynthesized ZnO/p-Type Conductive Polymer Nanocomposite with Enhanced Catalytic Activity of Methanol Oxidation in Alkaline Media, 12th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Tarbiat Modares University 16-17 Nov, 2016.

 

65) Maryam Naseri, Lida Fotouhi, Ali Ehsani, Electrosynthesis of Porous Cu-Based Metal-Organic Framework and Its Nanocomposite with p-Type Conductive Polymer as a Novel Electrode Material for Highly Capacitive Pseudocapacitors,  12th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Tarbiat Modares University 16-17 Nov, 2016.

 

66) R. Safari, Ali Ehsani, Mani Vahid dastjerdy  Electronic- Structure-Dependent Conductance of Molecular Nanoelectronic Devices, 12th Biennial electrochemistry seminar, Isfahan University, Isfahan, May 3, 2107.

 

67) Reza Safari, Ali Ehsani, Anomalous diffusion in electroactive films: electrochemical impedance  spectroscopy investigation , 12th Biennial electrochemistry seminar, Isfahan University, Isfahan, May 3, 2107.

 

 

68) Reza Safari, Ali Ehsani, Physielectrochemical aspect and new trends in composite and hybrid pseudocapacitors , 12th Biennial electrochemistry seminar, Isfahan University, Isfahan, May 3, 2107.

 

69) N. Fathali, L. Fotouhi, Ali Ehsani, Novel electroactive nanocomposite of Pty/ZnO for highly efficient energy storage and electrocatalyst DMFC, 12th Biennial electrochemistry seminar Isfahan University, Isfahan, May 3, 2107.

 

70) Reza Safari and Ali Ehsani, Quantum Chemical Study of Molecular Nanoelectronic Systems: Graphene Devices, 13th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Materials and Energy Research Center (MERC), 22- 23 Dec, 2017.

 

71) Reza Safari and Ali Ehsani,  Ionic liquids as green inhibitors for protection of mild steel in acidic solution: electrochemical and DFT study 13th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Materials and Energy Research Center (MERC), 22- 23 Dec, 2017.

 

72) A. Ehsani, Electrochemical impedance spectroscopy and its application, 3st electrochemistry education seminar, Shahid Rajaee university,Tehran, Iran.  March 2018.

 

73) Reza Safari and Ali Ehsani,  Electrocatalytic activity of sulfonated graphene oxide/conductive polymer nanocomposite film: electrochemical and theoretical study, 21st ICS Physical Chemistry Conference, , Tabriz, Iran.

 

74) Reza Safari, A.H.  Nikkhoo and Ali Ehsani, Field Effect on Graphene-like MolecularNanoelectronic System, 21st ICS Physical Chemistry Conference,  Tabriz, Iran.

 

 

 

 

 

 

 

فايلها
Ehsani CV.pdf 157.763 KB
تعداد بازديد اين صفحه: 42388
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما