اخباراخبار
تغيير مديريتي در مجله پژوهش هاي اخلاقي تغيير سردبير مجله پژوهش هاي اخلاقي به اطلاع کليه خوانندگان محترم مجله پژوهش هاي اخلاقي مي رساند که با توجه به اتمام زمان قرارداد دانشگاه قم با انجمن معارف و استعفاي دکتر محسن جوادي از سردبير اين مجله، کليه کارهاي مربوط به مقالات و داوري و .... از سوي خود انجمن معارف انجام مي گيرد. بنابراين جهت هر گونه اطلاعي با شماره تماس 09122527090جناب اقاي قيوم زاده سردبير جديد مجله فوق تماس حاصل فرماييد. ضما يادآوري مي شود کليه تعهدات سردبير قبلي در رابطه با چاپ مقالات طبق روال عادي و نامه تايديه  انجام خواهد گرفت.
منبع: دفتر مجلات علمي دانشگاه قم
تعداد بازديد اين صفحه: 6462
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

مجلات علمي پژوهشي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما