اخباراخبار
شماره 14 مجله علمي و پژوهشي پژوهش هاي اخلاقي منتشر شد . شماره 14 مجله پژوهش هاي اخلاقي منتشر شد اين شماره مربوط به زمستان 1392 مي باشد و مقالات زير در آن چاپ شده است
براي ديدن فايل اصلي مقالات شماره 14 مجله پژوهش هاي اخلاقي به قسمت آرشيو مراجعه فرماييد

نسبت« خويشتن داري در انسان » و « توجه به علم خدا » از ديدگاه آيات و روايات

عبدالحسين کافي و عبدالهادي مسعودي

حقوق حيوانات از منظر اسلام

محسن جوادي و اصغر مسعودي

نقد نظام اخلاقى آيريس مرداک از منظر فارابى

اميرعباس عليزماني و شيرين طالقاني

تبيين اختيار انسان بر اساس چيستى نفس يا ذهن در فلسفه اسلامى و فلسفه ذهن معاصر

محمدرضا بهتاش

تحليل و تبيين مفهوم بخشايش

زينب صالحي

بررسى انتقادي اخلاق در نظر فردريش نيچه

محمد عنبرسوز و جعفر مرواريد

بررسى و نقد ميراث ايرانى از ديدگاه محمد عابد الجابري

حمزه علي اسلامي نسب

نقد انگاره غيراخلاقى بودن خشونت در مسئله جهاد در قرآن

جعفر نکونام و مريم کريمي تبار

منبع: دفتر مجله پژوهش هاي اخلاقي
تعداد بازديد اين صفحه: 5652
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

مجلات علمي پژوهشي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما