اخباراخبار
پژوهش هاي تفسير تطبيقي (علمي و پژوهشي)
سامانه مديريت مجلات
تغيير سردبير مجله پژوهش هاي اخلاقي
علوم و فنون مديريت اطلاعات مقاله مي پذيرد
علوم و فنون مديريت اطلاعات مقاله مي پذيرد
شماره 55-56 (بهار و تابستان 1392)مجله پژوهش هاي فلسفي و کلامي دانشگاه قم منتشر شد.
شماره 14 مجله علمي و پژوهشي پژوهش هاي اخلاقي منتشر شد .
مجلات پژوهش هاي فلسفي و کلامي و پژوهش هاي  اخلاقي موفق به دريافت شماره  شاپا  از کتابخانه ملي شدند
شماره 57 مجله پژوهش هاي فلسفي و کلامي منتشر شد
شماره 58(زمستان 1392) مجله پژوهش هاي فلسفي و کلامي منتشر شد
سامانه مديريت مجلات علمي دانشگاه قم
1
تعداد بازديد اين صفحه: 103914
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

مجلات علمي پژوهشي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما