چهارشنبه 12 مهر 1402   22:52:48
انجمن های علمی دانشجوییانجمن های علمی دانشجویی
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
شنبه 6 ارديبهشت 1399 12:31:11
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 900065
تعداد بازديد از سايت: 125612852
تعداد بازديد زيرپورتال: 909542
اين زيرپورتال امروز: 107
در امروز: 25669
اين صفحه امروز: 105
دوشنبه 1 آبان 1391 آئين نامه

آيين‌نامه تأسيس و فعاليت انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي

 

مقدمه

اين آيين‌نامه در راستاي اجراي بند 7 و 8 قسمت ب ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 18/5/83 كه به تأسيس و حمايت از انجمن‌هاي علمي دانشجويي تصريح دارد؛ و با عنايت به راهبرد «سازماندهي و تقويت انجمنها و جمعيتهاي علمي به منظور ايفاي نقش مرجعيت علمي و ارتقاي مشاركت در تصميمسازيها و توسعه، ترويج و انتشار علم و فناوري» كه در سند «نقشه جامع علمي كشور» مورد تأكيد است؛ همچنين اقدامات 2 و 3 راهبرد ملي 2 از راهبرد كلان 2 «سند راهبردي كشور در امور نخبگان» مصوب جلسه 248 مورخ 11/7/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كه به انجمن‌هاي علمي دانشجويي به مثابه ظرفيتي براي حضور نخبگان علمي تاكيد دارد، تنظيم شده است. لذا به منظور حمايت، تقويت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمي در دانشگاه‌هاي كشور، تقويت روحيه و بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمينه‌‌‌هاي مناسب براي فعاليت‌هاي جمعي علمي، همچنين بهره‌مندي از توانمندي و خلاقيت دانشجويان در تحقق توسعه علمي و نهضت توليد علم و جنبش نرم‌افزاري؛ انجمن‌هاي علمي دانشجويي و اتحاديههاي انجمنهاي علمي دانشجويي حوزه‌هاي مختلف دانش با حمايت دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي كشور طبق مفاد اين آيين‌نامه تشكيل مي‌شوند و به فعاليت مي‌پردازند. اهداف تأسيس و فعاليت انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي به شرح ذيل است:

1- ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها و بروز خلاقيت علمي دانشجويان و بهره‌گيري از توانمندي ايشان در تحقق و تقويت فضاي علمي دانشگاه

2- افزايش مشاركت جمعي و داوطلبانه دانشجويان در فعاليت‌هاي علمي به منظور ترويج فرهنگ كارگروهي

3- تكميل رسالت‌هاي دانشگاه در تربيت نيروي انساني متخصصِ توانمند با رويكرد فرصت‌دهي و اعتماد

4- تقويت و تحكيم پيوندهاي نظام آموزش عالي با بخش‌هاي مختلف جامعه و مجامع علمي ملي و بين‌المللي

 

بخش اول: كليات

ماده 1- تعاريف و اختصارات به كار رفته در اين آيين‌نامه و ضميمه آن (دستورالعمل اتحاديه‌ها) به شرح ذيل است:

1-1- انجمن: منظور انجمن علمي دانشجويي است. انجمن مجموعه‌اي متشكل از دانشجويان علاقه‌مند به مشاركت داوطلبانه در فعاليت‌هاي علمي در يك يا چند گروه آموزشي يا دانشكده‌ي دانشگاه است.

1-2- اتحاديه: منظور اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي است. اتحاديه تشكيلات دانشجويي مستقل، غيرانتفاعي، بين دانشگاهي و متشكل از انجمن‌هاي علمي دانشجويي حوزه‌هاي علمي و تخصصي مرتبط است.

1-3- وزارت علوم: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

1-4- دانشگاه: منظور كليه دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.

1-5- شوراي حمايت و نظارت وزارت: منظور شوراي حمايت و نظارت بر انجمن‌هاي علمي دانشجويي و اتحاديه‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است كه به منظور سياست‌گذاري و تعيين راهبردها و برنامه‌هاي كلان، همچنين نظارت بر عملكرد انجمن‌ها و اتحاديه‌ها و حمايت آن‌ها، در وزارت علوم تشكيل مي‌شود.

1-6- كميته حمايت و نظارت دانشگاه: منظور كميته حمايت و نظارت بر انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه است كه به منظور سياست‌گذاري و تعيين راهبردها و برنامه‌هاي كلان، همچنين نظارت بر عملكرد انجمن‌هاي علمي دانشجويي و حمايت آن‌ها، در هر دانشگاه تشكيل مي‌شود.

1-7- آيين‌نامه: منظور آيين‌نامه تأسيس و فعاليت انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي (همين آيين‌نامه) است.

1-8- دستورالعمل اتحاديه‌ها: منظور دستورالعمل اتحاديه‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي است كه به عنوان ضميمه اين آيين‌نامه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

1-9- استاد مشاور: يكي از استادان گروه يا دانشكده مرتبط با موضوع فعاليت انجمن كه موظف به راهنمايي و هدايت شوراي مركزي انجمن مي باشد.

ماده 2- در هر دانشگاه متناظر با هر رشته يا گرايش دانشگاهي يك انجمن مي‌تواند تشكيل شود.

تبصره- انجمن علمي دانشجويي بين رشته‌اي مي‌تواند طبق ضوابط اين آيين‌نامه تشكيل شود.

ماده 3- ضوابط و شرايط تأسيس و فعاليت اتحاديه‌ها در دستورالعمل اتحاديه‌ها تعيين مي‌شود كه به تصويب شوراي حمايت و نظارت وزارت خواهد رسيد. اتحاديه‌ها در چارچوب ضوابط اين آيين‌نامه و دستورالعمل اتحاديه‌ها تشكيل مي‌شوند و به فعاليت مي‌پردازند. مفاد دستورالعمل اتحاديه‌ها نبايد مغاير با اين آيين‌نامه باشد.

ماده 4- اساسنامه انجمن مجموعه‌اي مكتوب است شامل اهداف، شرح وظايف، اركان و تشكيلات، شرايط عضويت و كليه مقررات اجرايي ويژه يك انجمن كه در قالب ضوابط كلي اين آيين‌نامه تنظيم شده و پس از طي مراحل قانوني به تصويب رسيده باشد. انجمن وفق اساسنامه خود عمل مي‌كند و مفاد اساسنامه نبايد مغاير با اين آيين‌نامه باشد.

تبصره- تأييد يا رد اصلاحات اساسنامه انجمن بر عهده معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه است. معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه كتباً موافقت يا مخالفت و دلايل مخالفت خود با اصلاحات اساسنامه را با استناد به اين آيين‌نامه -حداكثر يك‌ماه پس از دريافت نامه اصلاحات اساسنامه- به انجمن مربوطه ابلاغ مي‌نمايد. عدم اظهارنظر در مهلت مقرر به منزله موافقت با اصلاحات اساسنامه است. از زمان تصويب اصلاحات اساسنامه، اساسنامه جديد جايگزين اساسنامه پيشين انجمن خواهد شد.

ماده 5- عضو انجمن: هر دانشجوي شاغل به تحصيل در رشته مرتبط با موضوع فعاليت انجمن مي‌تواند مطابق اين آيين‌نامه به عضويت انجمن درآيد و در چارچوب اساسنامه انجمن به فعاليت بپردازد. حداقل تعداد اعضاي انجمن 5 نفر مي‌باشد.

تبصره- عضو انجمن موظف به مشاركت فعالانه در فعاليت‌ها و برنامه‌هاي انجمن است.

ماده 6- انجمن‌ها و اتحاديه‌ها‌ مجاز به هر گونه فعاليت علمي در تمامي عرصه‌هاي مرتبط با رشته و حوزه تخصصي آن انجمن يا اتحاديه در چارچوب اين آيين‌نامه هستند.

تبصره- انجمن‌ها و اتحاديه‌ها صرفاً مجاز به فعاليت‌هاي علمي (غير سياسي، غير حزبي و غير صنفي) و حسب مورد مجاز به فعاليت‌هايي با ابعاد سياسي و صنفي با رويكرد علمي و تخصصي مي‌باشند. تشخيص موضوع حسب مورد با مرجع صدور مجوز است.

ماده 7- برخي از فعاليت‌هاي علمي شامل موارد زير است:

7-1- فعاليت آموزشي (كارگاه‌ها، كلاس‌ها و دوره‌هاي آموزشي علمي و تخصصي)

7-2- رويداد علمي (مسابقه، جشنواره، كنفرانس، نشست، سمينار، نمايشگاه، بزرگداشت، گردهمايي علمي و تخصصي)

7-3- توليد و نشر محتواي علمي (نشريه، كتاب، صفحات مجازي، نرم‌افزار، فيلم، مولتي‌مديا، تابلو يا برد، مدياي علمي و تخصصي)

7-4- فعاليت پژوهشي (تحقيق، مطالعه و پژوهش)

7-5- كارآفريني (ترويج و حمايت از كارآفريني)

7-6- خلاقيت علمي (اختراع، ابتكار، نوآوري، نوآفريني)

7-7- گفت‌وگوي علمي و تخصصي (هم‌انديشي، مباحثه، گفت‌وگو، كرسي آزادانديشي، مناظره، بحث و تبادل نظر، سخنراني، ميزگرد، نقد و نظر، حلقه فكري)

7-8- ارتباطات و همكاري‌هاي علمي (جلسه، بازديد و همكاري مشترك با مراكز و مجموعه‌هاي علمي، خدماتي، صنعتي، حرفه‌اي يا تخصصي ملي يا بين‌المللي و ارتباط با دانش آموختگان)

تبصره- انجمن‌ها و اتحاديه‌ها مجاز به اطلاع‌رساني كليه فعاليت‌هاي داراي مجوز خود هستند.

 بخش دوم: اركان و تشكيلات انجمن

اركان انجمن‌ شامل مجمع، شوراي مركزي و دبير انجمن است.

ماده 8- مجمع انجمن متشكل از تمامي دانشجويان عضو انجمن، بالاترين ركن تصميم‌گيري انجمن است.

تبصره 1- جلسات مجمع انجمن كه موضوع آن انتخاب يا استيضاح اعضاي شوراي مركزي و يا اصلاح اساسنامه انجمن است با حضور حداقل دو سوم (3/2) كل اعضاي انجمن رسميت مي‌يابد.

تبصره 2- جلسات مجمع انجمن كه در موارد غير از مفاد تبصره 1 برگزار مي‌شود با حضور اكثريت نسبي اعضاي انجمن رسميت مي‌يابد.

تبصره 3- مصوبات مجمع انجمن نيازمند آراء اكثريت حاضران در جلسه رسمي است.

ماده 9- اختيارات و وظايف مجمع انجمن

9-1- تصويب و اصلاح اساسنامه انجمن در چارچوب اين آيين نامه

9-2- تصويب مقررات عضويت در انجمن

9-3- تعيين تعداد نفرات شوراي مركزي و انتخاب اعضاي آن

9-4- نظارت بر حسن عملكرد اعضاي شوراي مركزي

9-5- تصويب خط‌مشي‌هاي كلان انجمن

9-6- بررسي گزارش عملكرد شوراي مركزي انجمن و نظارت بر امور مالي انجمن

ماده 10- شوراي مركزي انجمن متشكل از 5، 7 يا 9 نفر است كه با انجام انتخابات از ميان كانديداهاي شوراي مركزي براي مدت يك سال انتخاب مي‌شوند.

تبصره‌- حق انتخاب اعضاي شوراي مركزي مي‌تواند به كليه دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته‌ها و گرايش‌هاي مرتبط با انجمن تفويض شود. مرجع تصميم‌گيري در اين خصوص مجمع انجمن است.

ماده 11- عضويت افراد در شوراي مركزي بنا به هريك از دلايل زير ملغي خواهد شد:

11-1- عضويت در شوراي مركزي ديگر تشكل‌هاي دانشجويي اعم از صنفي، سياسي، ورزشي و فرهنگي

11-2- محكوميت انضباطي منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا بالاتر

11-3- كسب معدل مشروط در نيمسال تحصيلي گذشته

11-4- فراغت از تحصيل

ماده 12- اختيارات و وظايف شوراي مركزي انجمن

12-1- عضوگيري از دانشجويان خلاق و علاقه‌مند به فعاليت‌هاي علمي‌ داوطلبانه و ايجاد انگيزه براي مشاركت در انجمن

12-2- برنامه‌ريزي، سازماندهي، اجرا و هدايت فعاليت‌هاي انجمن در راستاي خط‌مشي‌هاي كلان مصوب مجمع انجمن و پيگيري اخذ مجوزهاي لازم جهت اجراي برنامه‌ها

12-3- برقراري ارتباط مستمر با ديگر انجمن‌هاي علمي دانشجويي، اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي و مجامع علمي و تخصصي ملي و بين‌المللي مرتبط با موضوع فعاليت انجمن

12-4- برقراري ارتباط با نهادها و سازمان‌هاي خارج از دانشگاه براي انجام فعاليت‌هاي مشترك

12-5- برنامه‌ريزي و همكاري در اجراي طرح‌هاي پژوهشي و مطالعاتي

12-6- پيگيري تأييد اساسنامه مصوب مجمع انجمن

12-7- مشورت، همكاري و ارتباط مستمر با مدير و اعضاي هيأت علمي گروه آموزشي، همچنين متخصصان، دانش‌آموختگان دانشگاه در رشته‌هاي ذيربط و ادوار موفق انجمن

12-8- تشكيل كميته‌هاي مختلف كاري با مشاركت اعضاي انجمن و نظارت بر عملكرد آن‌ها

12-9- برگزاري منظم جلسات مجمع انجمن

12-10- حفظ و نگهداري وسايل و تجهيزات انجمن

12-11- برآورد و تأمين هزينه‌هاي مالي برنامه‌ها، همچنين تنظيم و ارائه گزارش مالي به مجمع انجمن و معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

12-12- مستندسازي فعاليت‌ها و تهيه گزارش عملكرد انجمن

ماده 13- دبير انجمن: شوراي مركزي انجمن يكي از اعضاي خود را به عنوان دبير انجمن انتخاب مي‌كند.

تبصره 1- دبيراني كه در مقطع كارشناسي مشغول به تحصيل مي باشند، بايد سابقه عضويت حداقل يكسال در انجمن را داشته باشند.

تبصره 2- دبير انجمن مسئوليت برگزاري و مديريت جلسات شوراي مركزي انجمن و پيگيري اجراي مصوبات آن را دارد. همچنين دبير نماينده و سخنگوي انجمن در كليه مراجع ذيصلاح ذكر شده در اين آيين‌نامه است.

 

بخش سوم: استاد مشاور انجمن

ماده 14- شوراي مركزي انجمن يكي از استادان گروه يا دانشكده مرتبط با موضوع فعاليت انجمن را به عنوان استاد مشاور انجمن به معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه پيشنهاد مي‌كند. معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه پس از مشورت با شوراي آموزشي گروه يا دانشكده و درصورت موافقت استاد مربوطه موظف به صدور حكم استاد مشاور انجمن براي مدت يك‌سال است.

تبصره- فعاليت‌هاي استاد مشاور انجمن براساس بندهاي 3، 4 و 5 جدول شماره 1 ماده 1 «آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسه‌هاي آموزشي و پژوهشي» در ارتقاء ايشان درج و اعمال خواهد شد.

ماده 15- استاد مشاور انجمن موظف به راهنمايي و هدايت شوراي مركزي انجمن در كليات برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي انجمن، تسهيل ارتباط شوراي مركزي با رئيس و معاونان دانشكده و دانشگاه، استادان دانشكده و دانشگاه، افراد و دانش‌آموختگان موفق مشغول به كسب و كار در بيرون دانشگاه و حضور در جلسات مشترك با اين افراد است.

تبصره- درصورتي كه استاد مشاور انجمن به دلايلي موفق به انجام وظايف فوق‌ نشود، شوراي مركزي انجمن مي‌تواند يك بار در طول دوره مسئوليت، تقاضاي لغو حكم استاد مشاور را داشته باشد و استاد ديگري را به معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه پيشنهاد نمايد. تصميم نهايي در اين خصوص بر عهده معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه است.

 

بخش چهارم: مجمع دانشگاه

ماده 16- مجمع انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه: مركب از نمايندگان كليه انجمن‌هاي دانشگاه است كه در اين آيين‌نامه به اختصار «مجمع دانشگاه» ناميده مي‌شود. در دانشگاه‌هايي كه حداقل 5 انجمن ثبت شده باشد، مجمع دانشگاه تشكيل مي‌شود.

تبصره‌ 1- دانشكده‌هايي كه حداقل 3 انجمن داشته باشند مي‌توانند مجمع دانشكده را تشكيل دهند كه وظايف مجمع دانشگاه در سطح دانشكده به آن تفويض مي‌شود.

تبصره 2- نماينده انجمن در مجمع دانشگاه/دانشكده بايد دبير يا عضو شوراي مركزي انجمن باشد. انتخاب نماينده انجمن بر عهده شوراي مركزي انجمن است.

ماده 17- شوراي اجرايي مجمع دانشگاه با انجام انتخابات از ميان اعضاي مجمع دانشگاه توسط ايشان براي مدت يك‌سال تشكيل مي‌شود. سازوكار انتخابات در اساسنامه مجمع دانشگاه مشخص خواهد شد. شوراي اجرايي موظف به برگزاري جلسات مجمع دانشگاه حسب ضرورت و يا درخواست اعضاي مجمع دانشگاه و پيگيري و اجراي مصوبات آن است.

تبصره 1- مجمع دانشگاه حدود وظايف و اختيارات شوراي اجرايي مجمع دانشگاه را مشخص مي‌كند و مي تواند بخشي يا تمام اختيارات و وظايف خود را به شوراي اجرايي مجمع دانشگاه تفويض نمايد.

تبصره 2- جلسات مجمع دانشگاه كه موضوع آن انتخاب شوراي اجرايي مجمع دانشگاه و يا اصلاح اساسنامه است با حضور اكثريت نسبي نمايندگان انجمن‌هاي علمي دانشگاه رسميت مي‌يابد.

ماده 18- وظايف و اختيارات مجمع دانشگاه

18-1- پيشنهاد و تصويب طرح‌هاي مشترك و هماهنگي بين انجمن‌هاي دانشگاه به منظور اجراي برنامه‌هاي مشترك

18-2- انتخاب شوراي اجرايي مجمع دانشگاه و نيز نمايندگان مجمع دانشگاه در كميته حمايت و نظارت دانشگاه

18-3- معرفي نماينده مجمع دانشگاه در هيأت اجرايي انتخابات انجمن‌هاي دانشگاه

18-4- تصويب اساسنامه مجمع دانشگاه و كليات اساسنامه نمونه انجمن‌هاي دانشگاه در چارچوب اين آيين‌نامه

18-5- رسيدگي به مسائل بين انجمن‌ها

18-6- تسهيل راه‌اندازي انجمن‌هاي كليه رشته‌هاي دانشگاه و همچنين حوزه‌هاي تخصصي و بين‌رشته‌اي جديد و فعال‌سازي انجمن‌هاي غيرفعال

ماده 19- دبير مجمع دانشگاه: شوراي اجرايي مجمع دانشگاه يكي از اعضاي خود را به عنوان دبير مجمع دانشگاه انتخاب مي‌نمايد كه وفق اساسنامه مجمع دانشگاه فعاليت خواهد كرد.

تبصره- دبير، مسئوليت برگزاري و مديريت جلسات شوراي اجرايي مجمع دانشگاه و پيگيري اجراي مصوبات آن و ارائه گزارش مستمر به مجمع دانشگاه و نيز پيگيري تأمين اعتبارات مورد نياز انجمن‌ها و همچنين اخذ گزارش از نحوه هزينه كرد آن را دارد. همچنين دبير نماينده و سخنگوي مجمع دانشگاه در كليه مراجع ذيصلاح ذكر شده در اين آيين‌نامه است.

ماده 20- دبيران مجمع دانشگاه‌ها و دبيران اتحاديه‌ها با هماهنگي اداره كل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت بررسي مسائل و مشكلات عمومي انجمن‌ها و اتحاديه‌ها، انتقال تجربيات، برنامه‌ريزي جهت طرح‌ها، برنامه‌ها و جشنواره‌هاي مشترك، راه‌اندازي اتحاديه‌هاي جديد و تقويت اتحاديه‌هاي موجود به صورت سالانه تشكيل جلسه خواهند داد.

 

بخش پنجم: ضوابط تأسيس و فعاليت انجمن‌ها

ماده 21- براي تأسيس انجمن در هر حوزه علمي و تخصصي اعم از رشته‌اي يا بين‌رشته‌اي، حداقل 5 نفر از دانشجويان مشغول به تحصيل در رشته‌هاي مرتبط با آن حوزه علمي، به عنوان هيأت موسس انجمن، تقاضاي خود را به معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ارائه خواهند داد. به پيوست تقاضاي تأسيس، ارائه پيش‌نويس اساسنامه پيشنهادي ضروري است. معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه در صورت عدم فعاليت انجمني در حوزه علمي پيشنهادي، پس از مشورت با دانشكده‌ها و گروه‌هاي آموزشي مرتبط‌، كتباً موافقت يا مخالفت و دلايل مخالفت خود با درخواست تأسيس را - حداكثر يك‌ماه پس از دريافت نامه- به دانشجويان متقاضي ابلاغ مي‌نمايد. عدم اظهارنظر در مهلت مقرر به منزله موافقت با تأسيس است.

تبصره- تاييد يا رد اساسنامه پيشنهادي هيأت موسس با استناد به اين آيين نامه، بر عهده معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه است. در صورت تاييد اساسنامه و صدور مجوز فعاليت، هيئت مؤسس بايد نسبت به فراخوان عضوگيري و برگزاري اولين مجمع انجمن به منظور برگزاري انتخابات اولين دوره شوراي مركزي -حداكثر 2 ماه پس از موافقت با تاسيس انجمن- اقدام نمايد.

ماده 22- انتخابات كليه انجمن‌ها در اسفندماه برگزار مي‌شود. معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه زمان دقيق برگزاري انتخابات را اعلام مي‌كند.

ماده 23- يك ماه قبل از پايان مدت قانوني مسئوليت شوراي مركزي انجمن، هيأت اجرايي سه نفره انتخابات با تركيب يك نماينده از اعضاي شوراي مركزي (با شرط عدم داوطلبي)، يك نماينده از مجمع دانشگاه و يك نماينده از معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تشكيل شده و نسبت به برگزاري انتخابات دوره جديد اقدام و صورتجلسه را براي معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ارسال خواهد كرد.

تبصره 1- معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه پس از تأييد انتخابات توسط هيأت اجرايي انتخابات، انجمن را در ليست انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه ثبت و به دانشكده اعلام خواهد كرد.

تبصره 2- چنان‌چه حداكثر يك‌ماه پس از پايان دوره يك‌ساله مسئوليت شوراي مركزي انجمن، انتخابات برگزار نشود، ادامه فعاليت انجمن منوط به طي مجدد فرايند تأسيس وفق ماده 21 اين آيين‌نامه است.

تبصره‌ 3- در صورت داوطلب شدن تمام اعضاي شوراي مركزي انجمن، شورا يكي از اعضاي انجمن را به عنوان نماينده در هيأت اجرايي انتخاب مي‌كند.

تبصره 4- مجمع دانشگاه با همكاري معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه در مواردي چون انحلال شوراي مركزي انجمن توسط كميته حمايت و نظارت دانشگاه يا از نصاب افتادن شوراي مركزي انجمن، مسئول برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي ظرف مدت 2 ماه به منظور تشكيل شوراي مركزي جديد براي باقيمانده دوره مسئوليت آن شورا است.

ماده 24- داوطلبان انتخابات شوراي مركزي انجمن بايد واجد شرايط ذيل باشند:

الف‌- شرايط عمومي

1-  اشتغال به تحصيل در رشته مربوط

2- عضويت در انجمن

3- عدم عضويت در شوراي مركزي ديگر تشكل‌هاي دانشجويي اعم از صنفي، سياسي، ورزشي و فرهنگي

4- در مواردي كه فرد داراي محكوميت انضباطي منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا بالاتر است، تشخيص صلاحيت داوطلبي بر عهده معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

5- گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي براي دانشجويان مقاطع كارداني، كارشناسي و دكتراي عمومي.

6- عدم كسب معدل مشروط در نيمسال تحصيلي گذشته

ب‌- شرايط اختصاصي

1- معدل نيم‌سال گذشته داوطلب كمتر از ميانگين معدل گروه در همان نيم‌سال و يا كمتر از 14 نباشد.

2- داشتن حداقل يك مقاله علمي چاپ شده در نشريات علمي ترويجي، علمي پژوهشي يا علمي مروري و نشريات علمي تخصصي مشروط به تأييد مدير گروه يا استاد مشاور انجمن

3- اجرا يا همكاري در اجراي يك طرح پژوهشي و ارائه تأييديه از كارفرما يا مجري طرح

4- تأليف يا همكاري در تأليف يا ترجمه كتاب

5- همكاري و مشاركت در اختراع ثبت شده يا طرح كارآفريني مورد تأييد مراجع ذيصلاح

تبصره - داوطلبان بايد واجد همه بند‌هاي شرايط عمومي باشند اما داشتن حداقل يكي از شرايط اختصاصي كفايت مي‌كند.

ماده 25- معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه، صلاحيت نامزدها را بر اساس ماده 24 اين آيين‌نامه بررسي و اسامي نامزدهاي واجد شرايط را به هيأت اجرايي انتخابات اعلام مي‌كند.

تبصره- معاون فرهنگي و اجتماعي موظف است پيش از برگزاري انتخابات دلايل عدم صلاحيت را كتباً به داوطلباني كه واجد شرايط نبوده‌اند، در صورت درخواست ايشان، اعلام كند.

ماده 26- در صورت وجود هرگونه شكايت و يا اعتراض نسبت به عملكرد هيأت اجرايي انتخابات در كليه مراحل انتخابات انجمن، معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه مرجع پيگيري است.

ماده 27- مجوز برنامه‌ها و فعاليت‌ها، پس از تأييد استاد مشاور انجمن، در صورتي كه در سطح دانشكده برگزار ‌شود توسط معاون فرهنگي دانشكده (يا مسئول ذيربط) و در صورتي كه در سطح دانشگاه برگزار شود توسط معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه پس از تأييد معاون فرهنگي دانشكده و در صورتي كه در سطح فرادانشگاهي (استاني، منطقه‌اي، ملي يا بين‌المللي) برگزار شود توسط كميته حمايت و نظارت دانشگاه پس از تأييد معاون فرهنگي دانشكده و معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه صادر مي‌شود.

تبصره- درخواست مجوز برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اتحاديه، مي‌تواند از طريق انجمن‌ عضو اتحاديه به كميته حمايت و نظارت دانشگاه ارسال شود يا اتحاديه مستقيماً براي اخذ مجوز برگزاري با كميته حمايت و نظارت دانشگاه مكاتبه نمايد. كميته حمايت و نظارت دانشگاه موظف است درخواست اتحاديه را بررسي و اعلام نظر كند.

ماده 28- ميزان و نحوه حمايت مالي از طرح‌هاي مصوب انجمن‌ها به تشخيص مرجع صدور مجوز است.

ماده 29- در صورت تخلف شوراي مركزي انجمن‌ يا شوراي اجرايي مجمع دانشگاه از اساسنامه خود و مجوزهاي صادر شده، كميته حمايت و نظارت دانشگاه براي بار اول به شوراي مركزي انجمن يا شوراي اجرايي مجمع دانشگاه حسب مورد تذكر شفاهي و در صورت تخلف براي بار دوم تذكر كتبي مي‌دهد. در صورت تخلف براي بار سوم، دبير انجمن يا دبير مجمع دانشگاه حسب مورد به كميته حمايت و نظارت دانشگاه فراخوانده مي‌شود تا در شورا دلايل اقدامات خود را توضيح دهد. در صورتي كه كميته حمايت و نظارت دانشگاه از توضيحات قانع نشود مي‌تواند نسبت به توقف فعاليت، تعليق مدت‌دار يا انحلال شوراي مركزي انجمن يا شوراي اجرايي مجمع دانشگاه حسب مورد اقدام نمايد.

تبصره- اعضاي شوراي مركزي انجمن يا شوراي اجرايي مجمع دانشگاه كه منحل شده است، نمي‌توانند نامزد انتخابات آتي شوند.

 

بخش ششم: شوراي حمايت و نظارت بر انجمن‌ها و اتحاديه‌‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي

ماده 30 - شوراي حمايت و نظارت وزارت با تركيب ذيل تشكيل مي‌شود:

-        معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم (رئيس شورا)،

-        معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم (يا نماينده تام الاختيار وي)،

-        معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم (يا نماينده تام‌الاختيار وي)،

-        مديركل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم (دبير شورا)،

-        دبير كميسيون انجمن‌هاي علمي ايران،

-        سه نفر از استادان مشاور يا افراد صاحب‌نظر در حوزه انجمن‌هاي علمي به انتخاب معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم،

-        دو تن از دبيران اتحاديه‌ها و يك نفر از دبيران مجمع دانشگاه‌ها به انتخاب ايشان،

تبصره - حكم اعضاي انتخابي شورا توسط معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم براي مدت يكسال صادر مي‌شود.

ماده 31- وظايف شوراي حمايت و نظارت وزارت

31-1- سياست‌گذاري و تعيين خط مشي‌هاي اجرايي انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه‌هاي كشور در چارچوب سياست توسعه علمي و قانون برنامه.

31-2- ارزيابي فعاليت‌ها و نظارت بر كميته‌هاي حمايت و نظارت بر انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه‌ها براساس گزارش‌هاي مستند و ساير روش‌ها.

31-3- اخذ تصميم و ارائه پيشنهاد جهت تسهيل ارتباط بين انجمن‌هاي علمي دانشجويي با انجمن‌هاي علمي استادان و پژوهشگران و انجمن‌هاي علمي متناظر يا مشابه آن در كشورهاي ديگر.

31-4- تصويب دستورالعمل اتحاديه‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي و نظارت بر حسن اجراي آن.

31-5- تفسير اين آيين‌نامه و دستورالعمل اتحاديه‌ها

ماده 32- كميته حمايت و نظارت دانشگاه با تركيب ذيل تشكيل مي‌شود:

-         رئيس دانشگاه (رئيس شورا)

-         معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه (نايب رئيس شورا)

-         معاون پژوهش و فناوري دانشگاه

-         مدير مرتبط با فعاليت انجمن‌ها در دانشگاه (دبير شورا)

-         مدير پژوهشي دانشگاه

-         يك نفر از استادان مشاور انجمن‌هاي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه

-         سه نماينده از مجمع دانشگاه به انتخاب ايشان

تبصره- حكم اعضاي انتخابي شورا توسط رئيس دانشگاه براي مدت يك سال صادر مي‌شود.

ماده 33- وظايف كميته حمايت و نظارت دانشگاه

33-1- تعيين خط مشي‌ اجرايي انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه در چارچوب سياست‌هاي علمي دانشگاه

33-2- ارزيابي فعاليت‌ها و نظارت بر حسن عملكرد انجمن‌هاي علمي در چارچوب اين آيين‌نامه و رسيدگي به شكايات و تخلفات و حل اختلافات

33-3- بررسي و تصويب برنامه‌هاي پيشنهادي انجمن‌هاي علمي دانشجويي كه در سطح فرا دانشگاهي، ملي يا بين‌المللي برگزار مي‌شود.

33-4- برنامه‌ريزي و هماهنگي مسائل بنيادي و مستمر انجمن‌هاي علمي دانشجويي اعم از تسهيل ارتباطات با ديگر نهادهاي جامعه، جلب حمايت‌هاي مالي، تشويق و تقدير از انجمن‌هاي علمي فعال، طرح‌هاي برگزيده

33-5- پيشنهاد و تصويب برنامه و بودجه سالانه انجمن‌هاي دانشگاه

33-6- برنامه‌ريزي به منظور تحقق سياست‌هاي ابلاغي از جانب شوراي حمايت و نظارت وزارت

33-7- صدور حكم توقف فعاليت، تعليق و يا انحلال انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه

33-8- بررسي و صدور مجوز برنامه اتحاديه‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي كه درخواست اجراي برنامه در آن دانشگاه را دارند.

33-9- طراحي و تصويب سازوكار لازم، مناسب و شفاف براي چگونگي فعاليت‌هاي مالي انجمن‌هاي دانشگاه

ماده 34 -مرجع تجديد نظر در آراء معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه، كميته حمايت و نظارت دانشگاه و مرجع تجديد نظر در آراء كميته حمايت و نظارت دانشگاه، شوراي حمايت و نظارت وزارت است.

ماده 35- دبيرخانه شوراي حمايت و نظارت وزارت در اداره كل فرهنگي و اجتماعي و دبيرخانه كميته حمايت و نظارت دانشگاه‌ در معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه مستقر خواهد بود.

ماده 36- در دانشكده‌ها و دانشگاه‌هايي كه پست معاون فرهنگي و اجتماعي وجود ندارد، رئيس دانشكده يا دانشگاه وظايف معاون فرهنگي در اين آيين‌نامه را انجام خواهد داد و يا به يكي از معاونان يا مديران مربوطه ارجاع مي‌دهد.

تبصره1- معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود در اين آيين‌نامه را به معاون فرهنگي يا مقام ذيربط دانشكده تفويض نمايد.

تبصره2- در اين آيين نامه، ضوابط، وظايف و اختياراتِ معاون فرهنگي و اجتماعي حسب مورد همان معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه است.

 ماده 37- اين آيين‌نامه در 37 ماده و 31 تبصره در تاريخ 29/7/1396 به تصويب سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و از تاريخ ابلاغ به دانشگاه‌ها لازم الاجرا است و جايگزين آيين‌نامه انجمن‌هاي علمي دانشجويي مصوب 18/9/1387 خواهد شد.

 

فايلها
aeen name-final-pdf.pdf 401.729 KB
تعداد بازديد اين صفحه: 15110
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما