جمعه 21 مرداد 1401   09:50:24
گروه امور پژوهشی
گروه امور فناوری
وب سايت ها
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 325898
تعداد بازديد از سايت: 113780232
تعداد بازديد زيرپورتال: 325898
اين زيرپورتال امروز: 45
در امروز: 12721
اين صفحه امروز: 45
آلبوم تصاوير
پنجشنبه 25 اسفند 1390 مراسم تجليل از كاركنان حوزه معاونت پژوهش و فناوري در انتهاي سال 1390
مراسم تجليل از كاركنان حوزه معاونت پژوهش و فناوري در انتهاي سال 1390 با حضور تمامي مديران و كاركنان
از زمان تصدي جناب آقاي دكتر مودب به عنوان معاون پژوهش و فناوري دانشگاه قم ايشان سنت حسنه اي را برگزار كرده و طي جلسه اي با حضور كاركنان حوزه هاي معاونت پژوهش و فناوري ضمن بررسي عملكرد سال گذشته و نقاط قوت و ضعف و توصيه بر انجام هرچه بهتر وظايف و برنامه ها در سال آينده، با اعطاي لوح تقدير به هريك از كاركنان از زحمات و تلاش هاي همكاران خود در اين حوزه تشكر و قدرداني مي نمايند.
امسال روز چهارشنبه 24/12/90 اين جلسه براي سال سوم و به صور متمركز با حضور تمامي مديران و كاركنان حوزه معاونت پژوهش و فناوري در ساختمان كتابخانه مركزي به ميزباني مديريت امور فناوري و اطلاعات دانشگاه برگزار شد.
مراسم تجليل از کارکنان سال 90   
1390/12/25 پنجشنبه
مراسم تجليل از کارکنان سال 90
مراسم تجليل از کارکنان سال 90   
1390/12/25 پنجشنبه
مراسم تجليل از کارکنان سال 90
مراسم تجليل از کارکنان سال 90   
1390/12/25 پنجشنبه
مراسم تجليل از کارکنان سال 90
مراسم تجلیل از کارکنان سال 90   
1390/12/25 پنجشنبه
مراسم تجلیل از کارکنان سال 90

مراسم تجلیل از کارکنان سال 90   
1390/12/25 پنجشنبه
مراسم تجلیل از کارکنان سال 90
مراسم تجليل از کارکنان سال 90   
1390/12/25 پنجشنبه
مراسم تجليل از کارکنان سال 90
مراسم تجليل از کارکنان سال 90   
1390/12/25 پنجشنبه
مراسم تجليل از کارکنان سال 90
مراسم تجليل از کارکنان سال 90   
1390/12/25 پنجشنبه
مراسم تجليل از کارکنان سال 90

مراسم تجلیل از کارکنان سال 90   
1390/12/25 پنجشنبه
مراسم تجلیل از کارکنان سال 90
مراسم تجليل از کارکنان سال 90   
1390/12/25 پنجشنبه
مراسم تجليل از کارکنان سال 90
مراسم تجليل از کارکنان سال 90   
1390/12/25 پنجشنبه
مراسم تجليل از کارکنان سال 90
مراسم تجليل از کارکنان سال 90   
1390/12/25 پنجشنبه
مراسم تجليل از کارکنان سال 90

مراسم تجليل از کارکنان سال 90   
1390/12/25 پنجشنبه
مراسم تجليل از کارکنان سال 90
مراسم تجليل از کارکنان سال 90   
1390/12/25 پنجشنبه
مراسم تجليل از کارکنان سال 90
مراسم تجليل از کارکنان سال 90   
1390/12/25 پنجشنبه
مراسم تجليل از کارکنان سال 90
مراسم تجليل از کارکنان سال 90   
1390/12/25 پنجشنبه
مراسم تجليل از کارکنان سال 90

مراسم تجليل از کارکنان سال 90   
1390/12/25 پنجشنبه
مراسم تجليل از کارکنان سال 90
مراسم تجلیل از کارکنان سال 90   
1390/12/25 پنجشنبه
مراسم تجلیل از کارکنان سال 90
مراسم تجليل از کارکنان سال 90   
1390/12/25 پنجشنبه
مراسم تجليل از کارکنان سال 90

تعداد بازديد اين صفحه: 10769
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

مديريت امور پژوهشي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما