اطلاعیه ها
تمديد مهلت انتخاب واحد وروديهاي 90 و ماقبل


به اطلاع دانشجويان ورودي سال 90 و ماقبل ميرساند مهلت انتخاب واحد نيمسال اول 91 در روزهاي 9/7/91 و 10/7/91 تمديد شد.

لازم به ذکر است زمان مذکور به هيچ عنوان قابل تمديد نخواهد بود و بعد از آن امکان حذف و اضافه وجود نخواهد داشت.