اطلاعیه ها
زمان شروع کلاسهاي ترم تابستاني


کلاسهاي ترم تابستاني دانشگاه قم از 1/5/90 آغاز مي شود.
براي اطلاعات بيشتر به سايت دانشکده آموزشهاي الکترونيکي دانشگاه قم به آدرس  http://vu.qom.ac.ir مراجعه فرماييد.