اطلاعیه ها
برقراري انتخاب واحد در روزهاي تعطيل (22 و 23 شهريور 91)


قابل توجه دانشجويان ورودي 90
پيرو اعلام قبلي و بر اساس تقويم دانشگاهي به اطلاع دانشجويان ورودي سال 90  مي رساند که انتخاب واحد در روزهاي چهارشنبه 22/6/91 و پنجشنبه 23/6/91 برقرار خواهد بود و تعطيلي دانشگاه در ايام مذکور تأثيري بر اجراي انتخاب واحد نخواهد داشت. دانشجويان مي توانند از طريق اينترنت و با ورود به سايت آموزش،اقدام به انتخاب واحد نمايند و دانشجوياني که به هر دليل دچار مشکل بوده و نياز به مراجعه حضوري دارند، مي توانند در روز شنبه 25/6/91 به آموزش مراجعه نمايند.

مديريت امور آموزش - 20/6/91