شنبه 18 آذر 1402   11:43:42
معاونت اداری مالیمعاونت اداری مالی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 802396
تعداد بازديد از سايت: 127027154
تعداد بازديد زيرپورتال: 836559
اين زيرپورتال امروز: 42
در امروز: 9217
اين صفحه امروز: 39
آرشیو صورتجلسات هیأت اجرایی
مصوبه تاريخ 27/11/92
 • 1392/12/25 يكشنبه
  مصوبه تاريخ 27/11/92
  تصميم گيري هيأت اجرايي اعضاي غيرهيأت علمي در خصوص انتقال آقاي محمدتقي ماهرخ
مصوبه تاريخ 20/11/92
مصوبه تاريخ 13/11/92
 • 1392/12/5 دوشنبه
  مصوبه تاريخ 13/11/92
  پاسخ به درخواست شماره 19241/92/د مورخ 24/09/92 آقاي محسن علي بالائي و ...
مصوبه تاريخ 7/10/92
 • 1392/10/21 شنبه
  مصوبه تاريخ 7/10/92
  پيگيري مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان در محيط دانشگاه و با استفاده از اساتيد دانشگاه قم آماده سازي سرفصل دوره هاي آموزشي توسط مديريت برنامه بودجه و تشكيلات آماده و ارائه به هيأت اجرايي جهت تصميم گيري
مصوبه تاريخ 3/10/92
 • 1392/10/21 شنبه
  مصوبه تاريخ 3/10/92
  كسب تكليف در مورد برخي از موارد آيين¬نامه ا هيأت امناء و ...
مصوبه تاريخ 30/9/92
 • 1392/10/21 شنبه
  مصوبه تاريخ 30/9/92
  تشكيل كارگروه بررسي شرايط احراز شغلي و بررسي شرايط پذيرش مدرك تحصيلي بالاتر
مصوبه تاريخ 4/9/92
 • 1392/10/11 چهارشنبه
  مصوبه تاريخ 4/9/92
  به منظور رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان مشمول قانون كار دانشگاه قم و با رعايت تبصره 2 ماده 27 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و مقررات تعيين موارد قصور و نقض دستورالعملها و دستورالعمل هاي انضباط كار در كارگاههاي مصوب 8/2/1370 مقام محترم وزارت كار و امور اجتماعي، دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مشمولين قانون كار دانشگاه قم كه براي سهولت، از اين پس، دستورالعمل ناميده مي شود بشرح زير تدوين مي گردد.
مصوبه تاريخ 13/8/92
 • 1392/10/11 چهارشنبه
  مصوبه تاريخ 13/8/92
  پاسخ به نامه شماره 15360/92/د مورخ 12/8/92 از طرف معاون محترم فرهنگي - اجتماعي در خصوص نحوه حضور آقاي كياني نژاد در روز هاي يكشنبه و دوشنبه
مصوبه تاريخ 15/7/92
 • 1392/9/9 شنبه
  مصوبه تاريخ 15/7/92
  پاسخ به نامه شماره 3257/92/د مورخ 25/02/1392 از طرف نمايندگان كاركنان مشمول قانون كار
مصوبه تاريخ 10/7/92
مصوبه تاريخ 29/7/92
 • 1392/8/28 سه‌شنبه
  مصوبه تاريخ 29/7/92
  مشخص نمودن مبلغ كمك هزينه ازدواج براي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه قم
مصوبه تاريخ 3/7/92
مصوبه تاريخ 27/6/92
 • 1392/8/11 شنبه
  مصوبه تاريخ 27/6/92
  بررسي تعلق تفاوت تطبيق به آقايان ابراهيمي و فرزاديان و نحوه پرداخت غرامت ايام بيماري و بارداري به اعضاي غيرهيأت علمي
مصوبه تاريخ 18/6/92
 • 1392/8/7 سه‌شنبه
  مصوبه تاريخ 18/6/92
  بررسي شاخصه هاي ارزيابي و عملكرد كاركنان و تصويب دستورالعمل اجرايي ماده 39 آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي
1
تعداد بازديد اين صفحه: 125080
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال معاونت اداری مالی - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما