چهارشنبه 12 مهر 1402   23:05:20
پورتال آمارپورتال آمار
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 757378
تعداد بازديد از سايت: 125613212
تعداد بازديد زيرپورتال: 757378
اين زيرپورتال امروز: 127
در امروز: 26029
اين صفحه امروز: 127

تعداد اعضاي هيات علمي به تفكيك دانشكده، مرتبه علمي و جنسيت

مرتبه علمي

استاد

دانشيار

استاديار

مربي

جمع

جمع
 كل

نوع استخدام

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

ادبيات و علوم انساني

0

1

1

1

17

18

10

15

25

3

6

9

14

39

53

الهيات و معارف اسلامي

1

4

5

3

10

13

12

24

36

0

0

0

16

38

54

حقوق

0

0

0

0

12

12

0

16

16

0

0

0

0

28

28

علوم پايه

0

1

1

1

10

11

12

42

54

0

4

4

13

57

70

فني و مهندسي

0

0

0

0

3

3

2

39

41

2

8

10

4

50

54

ميريت

0

0

0

1

3

4

1

12

13

2

5

7

4

20

24

جمع كل

1

6

7

6

55

61

37

148

185

7

23

30

51

232

283

منبع : سيستم چارگون - آذر 96


آمار دانشجويان فارغ التحصيل از تاريخ 01/07/91 تا 31/06/92 به تفکيک دانشکده ، مقطع و جنسيت


دانشکده


کارشناسي

کارشناسي ارشد

دکتراي تخصصي

جمع


مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

ادبيات و علوم انساني

93

86

179

20

34

54

0

0

0

113

120

233

الهيات و معارف اسلامي

58

73

131

72

73

145

6

1

7

136

147

283

حقوق

39

28

67

34

43

77

3

1

4

76

72

148

مديريت

67

37

104

4

1

5

0

0

0

71

38

109

علوم پايه

69

59

128

24

28

52

0

0

0

93

87

180

فني و مهندسي

52

14

66

16

16

32

0

0

0

68

30

98

آموزش هاي الکترونيکي

0

0

0

42

12

54

0

0

0

42

12

54

جمع

378

297

675

212

207

419

9

2

11

599

506

1105آمار دانشجويان پذيرفته شده در نيمسال اول سال تحصيلي94-93 به تفکيک دانشکده ، مقطع و جنسيت
دانشکده کارشناسي کارشناسي ارشد دکتري تخصصي جمع
زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع
ادبيات و علوم انساني 134 122 256 34 53 87 4 5 9 172 180 352
الهيات و معارف اسلامي 78 61 139 102 101 203 11 30 41 191 192 383
حقوق 33 36 69 80 68 148 3 6 9 116 110 226
مديريت 63 75 138 27 24 51 0 0 0 90 99 189
علوم پايه 134 122 256 77 52 129 16 6 22 227 180 407
فني و مهندسي 88 185 273 39 79 118 4 12 16 131 276 407
پرديس دانشگاهي 0 0 0 20 23 43 0 0 0 20 23 43
آموزش هاي الکترونيکي 0 0 0 24 27 51 0 0 0 24 27 51
جمع 530 601 1131 403 427 830 38 59 97 927 1037 2058

آمار دانشجويان پذيرفته شده در نيمسال اول سال تحصيلي93-92 به تفکيک دانشکده ، مقطع و جنسيت

دانشکده

کارشناسي

کارشناسي ارشد

دکتراي تخصصي

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

ادبيات و علوم انساني

47

68

115

50

31

81

2

3

5

99

102

201

الهيات و معارف اسلامي

27

56

83

65

78

143

28

9

37

120

143

263

حقوق

19

21

40

42

37

79

9

2

11

70

60

130

مديريت

60

54

114

7

0

7

۰

۰

۰

67

54

121

علوم پايه

60

82

142

24

36

60

0

0

0

84

118

202

فني و مهندسي

117

61

178

46

30

76

12

2

14

175

93

268

آموزش هاي الکترونيکي

0

0

0

21

20

41

0

0

0

21

20

41

جمع

330

342

672

255

232

487

51

16

67

636

590

1226


آمار دانشجويان پذيرفته شده در نيمسال دوم سال تحصيلي93-92 به تفکيک دانشکده ، مقطع و جنسيت

دانشکده

کارشناسي

کارشناسي ارشد

دکتراي تخصصي

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

ادبيات و علوم انساني

33

6

39

16

3

19

2

1

3

51

10

61

الهيات و معارف اسلامي

13

1

14

25

33

58

21

19

40

59

53

112

حقوق

19

9

27

60

51

111

1

0

1

80

60

140

مديريت

82

23

105

25

18

43

0

0

0

107

41

148

علوم پايه

33

21

54

0

1

1

2

1

3

35

23

58

فني و مهندسي

78

19

97

96

28

124

1

3

4

175

50

225

آموزش هاي الکترونيکي

16

2

18

102

67

169

0

0

0

118

69

187

جمع

274

81

355

324

201

525

27

24

51

625

306

931


هر گونه سياستگذاري، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري براي سازمان، بدون در دست داشتن آمار و اطلاعات کافي، دقيق و به‌هنگام از شرايط وضع موجود و نيز شرايط گذشته، نه تنها ما را به وضعيتي ايده‌آل نزديک نمي‌کند، بلکه تهديدي براي آينده نيز محسوب مي‌شود. از اين رو سالنامه آماري سال 1392 دانشگاه را تدوين و در اختيار کليه مديران و علاقه‌مندان قرار مي‌دهيم.
مطمئنيم به علت محدوديت هاي موجود، مجموعه حاضر داراي کاستي هايي نيز مي‌باشد که استدعا داريم با ارائه نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود ما را در تهيه سالنامه‌هاي جامع تر در سال‌هاي آتي ياري رسانيد. پيشاپيش از کليه مديران و کارشناسان محترمي که همکاري صميمانه با اين مديريت  داشته‌اند،  سپاسگزاريم.

براي دريافت فايل سالنامه آماري سال 92 کليک کنيد

روابط عمومي

عناوين فعاليتها و عملکرد روابط عمومي دانشگاه قم سال تحصيلي 92-91

عنوان عملکرد

نيمسال اول

نيمسال دوم

تابستان

جمع

تعداد دفعات برگزاري مراسمات توسط کانون‌ها، انجمن‌ها و نهادهاي دانشگاه

تالار شيخ مفيد

آمفي‌تئاتر شهيد بهشتي

سالن کنفرانس انديشه

تعداد دفعات اجاره تالارها به سازمانها و نهادهاي خارج از دانشگاه

تالار شيخ مفيد

آمفي‌تئاتر شهيد بهشتي

سالن کنفرانس انديشه

صدور بيانيه به مناسبت‌هاي مختلف توسط :

رياست دانشگاه

روابط عمومي

صدور پيام به مناسبت‌هاي مختلف (تبريک و تسليت، گراميداشت) از طريق :

پورتال دانشگاه

اتوماسيون اداري

سامانه پيام کوتاه

تهيه و نصب انواع بنر ، بليبورد، تراکت و پوستر تبليغاتي توسط روابط عمومي بمناسبتهاي مختلف

مناسبتهاي ملي

مناسبتهاي مذهبي

ساير مناسبتها

تهيه و تدوين تيزر تبليغاتي و فيلم مستند معرفي دانشگاه

تعداد عنوان

مدت (ساعت)

هزينه

مدت پخش از صداوسيما (دقيقه)

تهيه و تکثير بروشور معرفي دانشگاه (فارسي، عربي، انگليسي)

تعداد

تيراژ

هزينه

انتشار خبر نامه و ويژه نامه

تعداد

تيراژ

هزينه

برگزاري همايشها و مراسمات

بصورت مستقل

با مشارکت ساير بخشها

برگزاري نمايشگاه

بصورت مستقل

با مشارکت ساير بخشها

شرکت در نمايشگاه

بصورت مستقل

با مشارکت ساير بخشها

تصوير برداري از مراسمات دانشگاه

ساعت

نفر ساعت

انجام مصاحبه با افراد

دانشجويان

اساتيد

مسئولين و کارمندان

ساير افراد


جدول عملکرد به تفکيک نيمسال تحصيلي و نوع فعاليتهاي روابط عمومي دانشگاه

عنوان فعاليت

مکان

86-87

87-88

88-89

89-90

90-91

91-92

اول

دوم

اول

دوم

اول

دوم

اول

دوم

اول

دوم

اول

دوم

فيلمبرداري از مراسمات برگزارشده (ساعت)

کليه سالنها

120

165

تعداد دفعات برگزاري مراسمات توسط کانون‌ها ، انجمن‌ها و نهادهاي دانشگاه

تالار شيخ مفيد

41

59

آمفي‌تئاتر شهيد بهشتي

38

51

سالن کنفرانس انديشه

-

-

جمع کل

79

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تعداد دفعات اجاره تالارها به سازمانها و نهادهاي خارج از دانشگاه

تالار شيخ مفيد

5

6

آمفي‌تئاتر شهيد بهشتي

2

1

سالن کنفرانس انديشه

-

-

جمع کل

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


جدول عملکرد ماهيانه مراسمات برگزار شده در سالنهاي آمفي تئاتر دانشگاه

ماه

سال تحصيلي

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

جمع کل

تعداد کل مراسمات برگزار شده در سالنهاي همايش
دانشگاه

86-87

9

22

40

8

1

15

15

59

20

0

0

0

189

87-88

0

88-89

0

89-90

0

90-91

0

91-92

آمار دانشجويان جاري در سال تحصيلي 97-96به تفكيك دانشكده ، مقطع و جنسيت 

دانشكده

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري تخصصي

جمع

جمع كل

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

جمع

دختر

پسر

ادبيات و علوم انساني

714

571

1285

209

139

348

19

29

48

942

739

1681

الهيات و معارف اسلامي

351

229

580

330

238

568

70

200

270

751

667

1418

حقوق

149

159

308

178

136

314

18

73

91

345

368

713

مديريت

491

511

1002

195

136

331

1

6

7

687

653

1340

علوم پايه

812

529

1341

202

79

281

25

13

38

1039

621

1660

فني و مهندسي

515

974

1489

196

202

398

15

51

66

726

1227

1953

آموزش هاي الكترونيكي

1

8

9

278

259

537

 0

 0

279

267

546

پرديس دانشگاهي

 0

 0

39

33

72

39

68

107

78

101

179

جمع

3033

2981

6014

1627

1222

2849

187

440

627

4847

4643

9490

 منبع :سيستم گلستان -آبان 96 

آمار و اطلاعات حوزه معاونت پژوهشي

(اين صفحه در حال بازسازي است)بانکهاي اطلاعاتي حوزه پژوهش

شاخصها و سرانه هاي پژوهشي دانشگاه قم

اقلام آماري حوزه پژوهش

گزارشات آماري حوزه پژوهش

گزارش عملکرد و آمار ادارات تابعه معاونت پژوهشي

آمار و اطلاعات حوزه آموزش

ساختار آموزشي دانشگاه قم در يك نگاه 

رديف

نام دانشكده /مركز آموزشي

سال

تأسيس

نام رئيس دانشكده/مركز

گروه

آموزشي

رشته

تحصيلي

اعضاي

هئيت علمي

دانشجويان جاري

دختر

پسر

كل

1

دانشكده ادبيات و علوم انساني

1380

دكتر محمد فولادي

6

33

62

942

739

1681

2

دانشكده الهيات و معارف اسلامي

1380

دكتر محمد علي راغبي

6

37

56

751

667

1418

3

دانشكده حقوق

1385

دكتر محمد  صالحي مازندراني

5

12

28

345

368

713

4

دانشكده مديريت

1390

دكتر سعيد فراهاني فرد

3

19

14

687

653

1340

5

دانشكده علوم پايه

1380

دكتر محمدرحيم بردبار

6

50

71

1039

621

1660

6

دانشكده فني و مهندسي

1382

دكتر احسان جباري

7

34

52

726

1227

1953

7

پرديس و آموزش مجازي

1386

دكتر علي احمد ناصح

-

-

-

357

368

725

جمع كل

 

33

185

283

4847

4643

9490

خلاصه آمارهاي حوزه آموزش
آمار دانشجويان آمار اعضاي هيأت علمي
گروه هاي آموزشي رشته هاي تحصيلي
آمار كاركنان آموزشي فضاها و امكانات آموزشي
گزارشات موضوعي آماري
سرانه ها و شاخصهاي آموزشي


طرح جامع ساماندهي نظام آماري  دانشگاه قم

معرفي طرح ساماندهي

1) عنوان پروژه هاي طرح ساماندهي

2) اهداف طرح ساماندهي

3) ضرورت اجرا

4) مراحل انجام و گردش کار

5) محدوده کاربرد


1) عناوين پروژه ها و زيرپروژه هاي طرح ساماندهي

پروژه 1: نيازسنجي اقلام آماري و اطلاعاتي واحدها (در دست اقدام)

پروژه مرتبط : مستندسازي و احصاء فرآيندها و شرح وظايف واحدها (در گروه تشکيلات و تحول اداري در دست اقدام است)

پروژه 2: شناسايي و تدوين بانکهاي اطلاعاتي (نسخه اوليه تهيه شده)

پروژه مرتبط 1: مطالعه و بررسي نرم افزارها و سيستم هاي اطلاعاتي موجود (در دست اقدام)

پروژه مرتبط 2: تهيه دستور العمل تدوين بانکهاي اطلاعاتي (در دست اقدام)

پروژه مرتبط 3: تهيه دستور العمل خريد يا توليد نرم افزارهاي کاربردي مورد نياز هريک از معاونتها (انفورماتيک)

پروژه 3: شناسايي و تعريف اقلام آماري (نسخه اوليه تهيه شده)

پروژه 4: تدوين شاخصهاي کمي و کيفي (نسخه اوليه تهيه شده)

پروژه 5: تعاريف واژه ها و اصطلاحات (نسخه اوليه تهيه شده)

پروژه 6: تدوين نظامنامه آماري دانشگاه قم (در دست اقدام)

پروژه 7: تدوين شيوه نامه تهيه و تنظيم گزارشات آماري (در دست اقدام)

پروژه 8: پياده سازي نرم افزاري نظام آماري سازمان (فرابر / کسري / ... ) (در دست مطالعه)

پروژه 9: تدوين سالنامه آماري دانشگاه قم (در دست اقدام)

 
 2) اهداف طرح ساماندهي

آمار و اطلاعات از جمله قوي ترين ابزارها جهت ارزيابي عملکرد گذشته، برنامه ريزي آينده و تصميم گيري در سطوح مختلف مديريتي مي‌باشد. در دانشگاه قم طرح ساماندهي آمار و اطلاعات با هدف ايجاد يک سيستم جامع آماري به منظور جمع‌آوري، تجزيه و تحليل، ارائه تفاسير و مشاوره به گونه‌اي که کليه افراد، واحدها و مديران ذي‌نفع در داخل و خارج دانشگاه بتوانند به راحتي اطلاعات به روز، دقيق و کامل را در تحقيقات، تصميم گيريها و فعاليتهاي مربوطه به کار گيرند، آغاز گرديده است. اهداف ديگر اين طرح به شرح زير است:

· نيازسنجي آماري به منظور تعيين نيازهاي مديران.

· مدون کردن آمار و اطلاعات و تهيه سالنامه آماري.

· دسترس‌پذير کردن اطلاعات موجود در سطوح مختلف.

· شناسايي و حذف مغايرت‌هاي اطلاعاتي.

· شناسايي اطلاعاتي که در سيستمهاي فعال دانشگاه وجود ندارد.3) ضرورت اجراي طرح ساماندهي

باتوجه به اهداف بيان شده براي اين طرح و با عنايت به مشکلاتي که دانشگاه به هنگام نياز به اطلاعات با آن مواجه است اجراي اين طرح ضروري به نظر مي‌رسد. اهم اين مشکلات به شرح زير است:

1. مشکلات جمع‌آوري اطلاعات سيستمي

· عدم توجه جدي مديريتي مبني بر ورود بهنگام اطلاعات

اطلاعاتي که در دانشگاه سيستم غيرفعال دارند اغلب يا جمع آوري نمي‌شوند يا جمع‌آوري آنها زمان بسيار طولاني را مي‌طلبد.

· عدم وجود مستندات سيستمي براي برخي از سيستمها

براي برخي از سيستمهاي در دسترس گروه آمار و اطلاعات مستندات سيستمي به‌روز در مرکز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي وجود ندارد. در نتيجه جداول، کدها و وابستگي‌هاي جداول براي استخراج اطلاعات مشخص نمي‌باشد.

· عدم دقت کاربران در ورود اطلاعات

در بعضي مواقع به دليل عدم دقت کاربران هنگام ثبت، اطلاعات بطور اشتباه وارد مي‌شود.

2. مشکلات جمع‌آوري اطلاعات فاقد سيستم

· عدم وجود متولي جمع آوري يا ارائه آمار در واحدها

با توجه به اينکه هدف از جمع‌آوري آمار، بکار بردن آن در تصميمات مديريتي است؛ بنابراين صحت آمار و اطلاعات داراي جايگاه ويژه‌اي مي‌باشد. جهت يکسان سازي اطلاعات ابتدا بايد اشخاص معيني در واحدهاي دانشگاه معرفي شوند و آموزشهاي لازم به آنها داده شود، و با تعاريف مختلف آشنا گردند. اين عمل باعث مي‌گردد اوّلاً کليه واحدهاي دانشگاه به طور يکسان اطلاعات را جمع‌آوري کنند. ثانياً از سرگرداني نامه هاي جمع آوري اطلاعات در واحدها جلوگيري مي‌شود.

· عدم وجود برنامه زمانبندي جمع آوري اطلاعات در واحدها

در بسياري از واحدهاي دانشگاه زمانبندي مشخصي براي جمع آوري آمار و اطلاعات وجود ندارد. حال اگر اطلاعات شاخص جديدي مربوط به چند سال قبل را بخواهيم به دليل اينکه سيستم تابحال فقط جوابگوي نامه ها بوده و بطور خودکار اطلاعات را جمع‌آوري نکرده است؛ امکان جمع‌آوري اطلاعات در آن زمينه ميسر نمي‌باشد.

· عدم وجود سيستم نرم افزاري براي بعضي مديريتها

بعضي از واحدها دانشگاهي سيستم نرم‌افزاري بساماني ندارند. بنابراين جمع‌آوري اطلاعات بسيار مشکل مي‌شود.

3. عدم وجود نظامنامه آماري

به منظور استاندارد سازي تعاريف و تعيين متوليان ارائه آمار، تدوين نظامنامه آماري ضروري به نظر مي‌رسد.4) مراحل انجام طرح ساماندهي

1. جمع آوري اطلاعات موجود در گروه آمار و اطلاعات

2. چاپ سالنامه ويرايش نخست (غير قابل استناد)

3. با توجه به لزوم تکرار فرايند جمع‌آوري آمار و اطلاعات مورد نياز براي سالنامه آماري درسالهاي بعد موارد زير به صورت دوره‌اي با دوره متناوب يکساله پيگيري خواهد شد:

o نيازسنجي

تعيين نيازهاياطلاعاتي و مشخص نمودن خلأ اطلاعاتي موجود که درفرآيندهايموجود تعبيه نشده است يا مديران از آنها آگاهي ندارند.

o تهيه اطلاعات

تعيين منابع اطلاعاتي هرخرده سيستم (اعم از داخلي و خارجي) و نحوه قرارگرفتنمنابع اطلاعاتي مذکور در طرح کلي منابع اطلاعاتي.

o ارائه اطلاعات و تجزيه و تحليل داده‌ها به صورت سالنامه

نمايش سيستماتيک و ساختاريافته جريان داده‌ها و پردازش‌هاي خاص بر رويداده‌ها مانند تجزيه وتحليل داده براي تبديل داده به اطلاعات (داده‌کاويموردي).

o تهيه سيستم

درخواست از مرکز آمار، اطلاعات و امور رايانه‌اي جهت تهيه يا بهبود سيستم براي اطلاعاتي که در سيستمها جمع آوري نميشوند يا گزارش‌گيري از آنها وجود ندارد.5) محدوده کاربرد

محدوده کاربرد اين طرح کليه واحدهاي دانشگاه قم مي‌باشد.

سالنامه آماري دانشگاه قم

طرح تدوين سالنامه آماري دانشگاه قم


سالنامه آماري سال 1390 دانشگاه قم
فصل اول - آموزش
فصل دوم - پژوهش و فناوري
فصل سوم - دانشجويي
فصل چهارم - فرهنگي و اجتماعي
فصل پنجم - اداري و مالي
فصل ششم - فضاهاي کالبدي
فصل هفتم - امکانات و تجهيزات
فصل هشتم - بودجه و اعتباراتسالنامه آماري سال 1391 دانشگاه قم
مقدمه
فصل اول - آموزش
فصل دوم - پژوهش و فناوري
فصل سوم - دانشجويي
فصل چهارم - فرهنگي و اجتماعي
فصل پنجم - اداري و مالي
فصل ششم - فضاهاي کالبدي
فصل هفتم - امکانات و تجهيزات
فصل هشتم - بودجه و اعتباراتشاخصهاي آماري دانشگاه قم


طرح شناسايي و تدوين شاخصهاي آماري دانشگاه قم

شاخصهاي آماري حوزه آموزش

رديف

کد شاخص

نام شاخص

فرمول شاخص

1

A1

نرخ ورودي به خروجي

تعداد دانشجويان پذيرفته‌شده به‌تعداد فارغ‌التحصيلان در همان سال

2

A2-1