يكشنبه 12 آذر 1402   01:43:23
معاونت پژوهش و فناوری
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1042436
تعداد بازديد از سايت: 126913421
تعداد بازديد زيرپورتال: 1133796
اين زيرپورتال امروز: 76
در امروز: 2255
اين صفحه امروز: 41
فراخوان هفته پژوهش و فناوري استان قم

قابل توجه اساتيد، دانشجويان و کارمندان محترم دانشگاه:
پژوهشگران محترمي که در چهار سال اخير جز پژوهشگران منتخب استان نبوده اند در صورت تمايل به شرکت در جشنواره انتخاب پژوهشگران، فناوران و ايده پردازان برتر ميوانند براساس مفاد شيوه نامه هاي پيوست نسبت به تکميل پرسشنامه مرتبط اقدام و مستندات خود را در قالب CD حداکثر تا تاريخ 30/08/1395 به معاون دانشکده مربوطه يا مديريت پژوهشي دانشگاه تحويل نمايند. 

شيوه نامه اجرايي انتخاب پژوهشگران برتر

پرسشنامه پژوهشگران برتر

شيوه نامه اجرايي انتخاب فناوران برتر

پرسشنامه انتخاب فناوران

شيوه نامه انتخاب ايده برتر

پرسشنامه ايده برتر
مرکز پژوهش هاي حقوق اسلامي:

معرفي:
صورت جلسات شوراي پژوهشي
آيين نامه و دستور العمل حمايت از پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتري

به منظور ارتقاي کيفيت رساله‌هاي دکتري در جهت انطباق با نيازهاي اساسي کشور، گسترش نهضت توليد علم و حل علمي مشکلات کشور، تقويت و تسهيل حضور و تلاش تمام وقت دانشجويان دکتري در دانشگاه‌ها و مراکز علمي و پژوهشي، در راستاي تحقق اهداف چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران مبني بر دستيابي کشور به جايگاه اول علمي و فناوري در منطقه آسياي جنوب غربي، آيين نامه اجرايي طرح اعطاي پژوهانه به دانشجويان دکتري بر اساس مصوبه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به شمارة 9748/1/ص مورّخ 28/5/88 تهيه و تدوين شده است.
همچنين به منظور ايجاد وحدت رويه و اجراي يکسان و هماهنگ طرح اعطاي پژوهانه رساله به دانشجويان دکتري، شيوه نامه طرح يادشده توسط معاونت علمي و پژوهشي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تهيه و تدوين گرديده (مستندات ذيل) و جهت اجرا به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام شده است.

شيوه نامه

الحاقيه شيوه نامه اجرايي طرح پژوهانه دانشجويان دکتري


فرم هاي موردنياز

کاربرگ دريافت پژوهانه دانشجويان دکتري

اولويت هاي تحقيقاتي

تازه هاي پژوهانه

فراخوان مرحله هشتم پژوهانه دانشجويان دکتري

به منظور تشويق اعضاي هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت انتشار مقاله در مجلات علمي معتبر بين المللي و داخلي با هدف ارتقاء جايگاه ويژه ايران در توليد علم جهان و نيز تقويت و گسترش نشريات علمي معتبر داخلي براي تحقق اهداف سند چشم انداز و نقشه جامع علمي كشور شيوه نامه تشويق نويسندگان مقالات منشر شده در نشريات علمي معتبر بين المللي و داخلي براي دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي هيئت امنايي كشور بازنگري و جهت اجرا ابلاغ شده است
.

شيوه نامه تشويق مقالات

دستورالعمل اجرايي شيوه نامه تشويق نويسندگان مقالات

فرم تشويق مقالات دانشجويي
 به منظور ارتقاي سطح کيفي سفرهاي علمي و دستيابي به آخرين پديده هاي علمي، اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه قم، در صورت داشتن اعتبار پژوهشي (گرنت) مي توانند طبق شرايط و ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرايي گرنت با تکميل فرم  ذيل، در همايش هاي علمي ملي و بين المللي  داخل و خارج از کشور شرکت نمايند.


به منظور ارتباط پيوسته و هدفمند اعضاي هيئت علمي  با ساير دانشگاه ها و موسسات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي با هدف اعتلاي موقعيت علمي و فناوري كشور و حضور در عرصه هاي علمي بين المللي آيين نامه  و شيوه نامه هاي ذيل جهت استفاده از فرصت هاي مطالعاتي براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي تدوين شده است.
شيوه نامه فرصت هاي مطالعاتي اعضاي هيئت علمي


فرم پرسشنامه استفاده از فرصت هاي مطالعاتي داخل و خارج از كشور(pdf)

فرم پرسشنامه استفاده از فرصت هاي مطالعاتي داخل و خارج از كشور(word)

مصوبات کرسي هاي نظريه پردازي
طرح نامه هاي کرسي هاي نظريه پردازي، نقد، مناظره و نوآوري
آيين نامه هاي کميته دستگاهي برگزاري کرسي هاي نظريه پردازي،نقد، مناظره و نوآوري
گزارش سومين نشست کميته تخصصي هماهنگي
دبيرخانه کارگروه پژوهش، فناوري و نوآوري استان قم
 
سومين نشست کميته تخصصي هماهنگي کارگروه پژوهش، فناوري و نوآوري در روز سه­شنبه 13/07/1389 با حضور معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه قم، رئيس مرکز رشد، رئيس پژوهشکده سبز، معاون آموزش و پژوهش استانداري، رئيس دفتر نخبگان، کارشناس مسؤول دبيرخانه دايمي پژوهش و فناوري و مجريان طرح تدوين سند راهبردي دبيرخانه دايمي در دفتر معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه قم از ساعت 7:30 تا 9:30 برگزار و در موارد زير بحث و بررسي و تصميم­گيري شد:
1)      گزارشي از نشست مديران آموزش و پژوهش استانداري با پژوهش و فناوري دانشگاه قم در آبان 1388 و تصميمات مربوط به تشکيل دبيرخانه دايمي پژوهشي و فناوري در دانشگاه قم توسط رئيس مرکز رشد دانشگاه قم ارائه شد.
2)      از سوي دکتر مؤدب معاون پژوهشي و فناوري و مسؤول دبيرخانه دايمي پژوهش و فناوري، آقاي محمودرضا توکلي­محمدي عضو هيأت علمي دانشگاه قم به عنوان کارشناس مسؤول دبيرخانه به رياست دانشگاه معرفي شده است که حکم مسؤوليت وي اعطا گرديد.
3)       شوراي دبيرخانه دايمي پژوهش و فناوري، متشکل از معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه قم، رئيس مرکز رشد دانشگاه قم، رئيس پژوهشکده سبز دانشگاه قم و کارشناس مسؤول دبيرخانه تشکيل گرديد.
4)      آقاي کاوياني، معاون محترم دفتر آموزش و پژوهش استانداري، وجود تجربه چندين ساله ستاد برگزاري مراسم هفته پژوهش و فناوري از سال 1382 در استان قم و ظرفيت­ها و توانمندي­هاي علمي اساتيد و بسترهاي لازم آموزشي، پژوهشي و فناوري دانشگاه قم را عامل اصلي تحقق جايگاه واقعي دبيرخانه دانست و ارتباطات علمي و صنعتي دانشگاه قم را براي بازديدها و قراردادهاي پژوهشي اثربخش و کارآمد ارزيابي کرد.
5)      تشکيل دبيرخانه دايمي براي کيفيت­بخشي به برنامه­هاي هفته پژوهش و فناوري سال 1390 ارزيابي شد و مقرر گرديد کميته شناسايي و تقدير از پژوهش­گران و فناوران برتر سال 1389 جزو فعاليت­هاي دبيرخانه دايمي باشد.
6)      رئيس دفتر نخبگان قم ضمن ارائه گزارشي از فعاليت­هاي پرديس قم در زمينه کميته شناسايي و تقدير، پيشنهاد کرد که از همکاري آقاي عسگري کارشناس پرديس قم در کميته و دبيرخانه استفاده شود، و با معرفي جامعه هدف نخبگان در 9 دسته، نوآوري را خاص دفتر نخبگان ندانست.
7)      اعضاي کميته شناسايي و تقدير به اين شرح تعيين شد: دفتر آموزش و پژوهش استانداري، دانشگاه قم، مرکز رشد، دفتر نخبگان، پرديس قم، ارشاد، مرکز تحقيقات کشاورزي، صنايع و معادن، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامي
8)      مقرر شد نخستين نشست کميته شناسايي و تقدير از پژوهش­گران و فناوران برتر سال 1389 استان در روز دوشنبه 19/07/1389 از ساعت 8 تا 10 در دانشگاه قم برگزار شود.
فرم دريافت رواديد جهت سفرهاي علمي

1 2
تعداد بازديد اين صفحه: 101596
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما