سه‌شنبه 7 تير 1401   07:15:04
دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی
فايلها
مديران گروه دانشکده ادبيات و علوم انساني.pdf 352.89 KB
تست2

  رياست دانشكده ادبيات و علوم انساني  
                     دكتر محسن اكبرپور 
                         
               
            معاون دانشكده ادبيات و علوم انساني
          دكتر عباس حبيب زاده
            مسئول دفتر دانشكده ادبيات  و علوم انساني
          آقاي سجاد رجبي

حوزه رياست دانشكده ادبيات و علوم انساني
عكس نام و نام خانوادگي سمت دانشگاهي

دكتر محسن اكبر پور

رياست دانشكده ادبيات و علوم انساني

دكتر حسن مقياسي معاون آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني
دكتر جعفر عباداله عمو قين معاون پژوهشي و فرهنگي دانشكده ادبيات و علوم انساني
آقاي سجاد رجبي مسئول دفتر دانشكده ادبيات و علوم انساني
 معرفي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه قم:
دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه قم در سال 1380 با حكم رياست محترم دانشگاه فعاليت خود را آغاز نمود. اين دانشكده در ابتدا با 8 گروه آموزشي شامل : زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عربي، زبان و ادبيات انگليسي، حقوق خصوصي، حقوق جزا و جرم شناسي، تربيت بدني و علوم ورزشي، حسابداري و كتابداري تشكيل شد كه درسال 1383 گروههاي آموزشي حقوق خصوصي و حقوق جزا و جرم شناسي با تشكيل دانشكده حقوق به طور مستقل كار خود را ادامه دادند، سپس با اضافه شدن دو گروه آموزشي مديريت صنعتي و علوم تربيتي (گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي) با هشت گروه آموزشي روند كار ادامه يافت و در مهر ماه سال 1390 با تشكيل دانشكده مديريت، رشته‌هاي مديريت صنعتي و حسابداري از دانشكده جدا شده و در حال حاضر دانشكده ادبيات و علوم انساني داراي شش گروه آموزشي : زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عربي، زبان و ادبيات انگليسي، تربيت بدني و علوم ورزشي، علوم تربيتي و علم اطلاعات و دانش شناسي مي باشد كه گرايش ها و مقاطع تحصيلي هر گروه در فايل پيوست ارائه شده است.
در حال حاضرآقاي دكترمحسن اكبرپور رياست و آقاي دكتر عباس حبيب زاده معاونت آموزشي وآقاي دكتر يعقوب نوروزي معاون پژوهشي و فرهنگي اين دانشكده را بر عهده دارند.

فايلها
معرفي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه قم.pdf 330.823 KB
حوزه رياست
عكس نام و نام خانوادگي سمت

دكتر محسن اكبرپور

رياست دانشكده ادبيات و علوم انساني

دكتر عباس حبيب زاده معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده ادبيات وعلوم انساني
آقاي سجادرجبي مسئول دفتر دانشكده ادبيات و علوم انساني
اطلاعات تماس
دفتر رياست دانشكده 02532103667
دفتر معاونت دانشكده 02532103661
كارشناس مسئول دانشكده 02532103660
فكس دانشكده 02532854970
1
تعداد بازديد اين صفحه: 33796
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مجری سایت : شرکت سیگما