جمعه 21 مرداد 1401   10:43:20
دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی
معرفي مجله زبان و ادبيات فارسي
فصلنامه

 
كارمندان دانشكده ادبيات و علوم انساني

 

نام و نام خانوادگي: حمزه كريم خاني

سمت: كار شناس مسئول خدمات آموزشي دانشكده ادبيات
آخرين مدرك تحصيلي:كارشناسي ارشد
 تلفن02532103660 


 


نام و نام خانوادگي: سجاد رجبي

سمت: مسئول دفتر دانشكده ادبيات و علوم انساني
آخرين مدرك تحصيلي: كارداني 

تلفن02532103667


 

 
 

  

نام و نام خانوادگي: داود عاصم آبادي

سمت: كارشناس  رشته تربيت بدني و ادبيات عربي
آخرين مدرك تحصيلي:كارشناسي ارشد

تلفن02532103663 

 

  

 


نام و نام خانوادگي: ابراهيم تيمور زادگان

سمت: كارشناس  تحصيلات تكميلي
آخرين مدرك تحصيلي:فوق ليسانس
تلفن02532103665 

 


نام و نام خانوادگي: عزيز صادق پور شوبكلايي

سمت: كارشناس  رشته زبان و ادبيات فارسي،علم اطلاعات و دانش شناسي و زبان انگليسي
 
آخرين مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد

تلفن02532103664 

 

 

نام و نام خانوادگي: هادي بهشتي

سمت: كارشناس رشته علوم ترببيتي و مسئول حضور و غياب
آخرين مدرك تحصيلي: ليسانس

تلفن: 02532103668
 

 
114785236سال اول از شماره اول تا چهارم

روي تصوير مجله مورد نظر براي مشاهده کليک نماييد.
تقويم دانشگاهي نيمسال دوم 92-93

مدير گروه زبان و ادبيات فارسي
دكتر:   
 
دكتر علي رضا نبي لو
فاكس: 02532854970، تلفن: 02532103670
  مدير گروه زبان و ادبيات انگليسي
دكتر : محمود سليمي   
فاكس: 02532854970 ، تلفن: 0253210680
مدير گروه زبان و ادبيات عربي
دكتر:     مهدي ناصري

فاكس: 02532854970 ، تلفن: 02532103675
  مدير گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
دكتر رضا كريمي
فاكس: 02532854970 ، تلفن: 02532103655
  مدير گروه علوم تربيتي
دكتر : رضا جعفري هرندي
فاكس: 02532854970 ، تلفن: 02532103685
مدير گروه تربيت بدني و علوم ورزشي
 دكتر:  حسين علي محمدي
فاكس: 02532854970 ، تلفن: 02532103690
 

 

 

اعضاي هيأت علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني
 

گروه زبان و ادبيات فارسي

دكتر عليرضا نبي لو

دكتر محمود مهر آوران

دكتر بهاء الدين اسكندري

دكتر سيد عليرضا حجازي

دكتر احمد رضايي

دكتر محمد فولادي

دكتر يحيي كاردگر

دكتر محمد  رضا موحدي

دكتر محمدرضا يوسفي

دكتر ليلا پژوهنده

دكتر مريم باقي

دكتر
نرجس جواندل

خانم 
اقدس فاتحي


گروه زبان و ادبيات انگليسي

دكتر اسحق اكبريان

دكتر محمد رضا پيروز

دكتر رسول محمد حسين پور

 دكتر امير حسين صادقي

دكتر محمود سليمي

دكتر محمد رضا فخر روحاني

دكتر رضا باقري نويسي

آقاي محمد افضلي

خانم فرح يگانه تبريزي


گروه زبان و ادبيات عربي

دكترمصطفي شيروي خوزاني

دكتر  رسول دهقان ضاد

دكتر مهدي مقدسي نيا

دكتر مهدي ناصري

دكتر حيدر محلاتي

دكتر حسن مقياسي 

دكتر سيد محمد رضي مصطفوي نيا

دكتر حسين تك تبار

آقاي محمود رضا توكلي

سركار خانم  پروانه فرداد

دكتر مريم حكمت نيا

دكتر آزاده منتظري 

 

گروه تربيت بدني

دكتر  محسن اكبرپور

دكتر حسين علي محمدي

دكتر علي قاسمي كهريز سنگي

دكتر جواد ادبي فيروزجاه

آقاي حميد صادقيان

آقاي محمد دهشتي

آقاي روح اله دايي

آقاي امير حسين سلماني دلشاد

خانم صفورا صباغيان راد

آقاي خليل علوي

آقاي احمد عليمرداني

خانم طاهره ندايي

 

گروه علم اطلاعات و دانش شناسي

دكتر يعقوب نوروزي

دكتر مهدي محمدي

دكتر رضا كريمي

آقاي حميد رهبر

آقاي جعفر عباداله

آقاي عبدالحسين طالعي

خانم نرگس خالقي

خانم طاهره غلامي
گروه علوم تربيتي

عباس حبيب زاده

دكتر
علي نقي فقيهي

دكتر رضا جعفري هرندي

دكتر سهراب عبدي زرين

دكتر
مهين چناري
 
دكتر سوسن بهرامي

دكتر سعيده شاه طالبي

دكتر طيبه توسلي1
تعداد بازديد اين صفحه: 137104
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مجری سایت : شرکت سیگما